Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8. 8. 2016

16. augusta 2016|0 Comments

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

16. augusta 2016|0 Comments

Rozhodnutie o odvolaniach – Bytový dom 9BJ

9. augusta 2016|0 Comments

Stavebné povolenie – IBV Hliník

28. júla 2016|0 Comments

Zmena úradných hodín – Obecný úrad

26. júla 2016|0 Comments

Zber veľkoobjemového odpadu, textilu a hromadný jesenný zber elektroodpadu

17. augusta 2016|0 Comments

Dňa 31. augusta 2016 (v stredu) sa uskutoční v obci zber použitého oblečenia z domácnosti. [...]

Pracovná ponuka – zástupca/zástupkyňa riaditeľa MŠ

15. júna 2016|0 Comments

Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom zverejňuje pracovnú ponuku na pozíciu: zástupcu / zástupkyne riaditeľa [...]

MDD – Fotogaléria

6. júna 2016|0 Comments

Členovia DHZO si úctili sv. Floriána

25. mája 2016|0 Comments

Dňa 8. mája 2016 si členovia DHZO uctili pamiatku svojho patróna - Sv. Floriána položením [...]

Folklórna skupina Dudváh na Trnavskej bráne

22. augusta 2016|0 Comments

Aj tento rok sa v dňoch 11.-14. augusta 2016 stretli milovníci folklóru, aby si vychutnali prehliadku folklórnych [...]

Folklórna skupina Dudváh – Medzinárodné folklórne slávnosti na Myjave

24. júna 2016|0 Comments

Folklórna skupina Dudváh sa dňa 18. júna 2016 zúčastnila 57. ročníka Medzinárodných folklórnych slávností na Myjave [...]

Šaffova ostroha 2016 – Folkórna skupina Dudváh

2. júna 2016|0 Comments

Dňa 28.mája 2016 sa konala celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci  v obci Dlhé Klčovo – [...]

Šaffova ostroha 2016 – Folkórny súbor Dudváh

2. júna 2016|0 Comments

Šaffova ostroha 2016 - Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou). Máme veľkú radosť z nášho [...]

Historické fotografie

28. mája 2015|0 Comments

Farské oznamy – 28. 8. 2016

28. augusta 2016|0 Comments