Úradná tabuľa

jún 2017

VZN č. 1/2017

26. júna 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve [...]

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

6. júna 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje v [...]

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

1. júna 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Plán kontrolnej činnosti

máj 2017

Záverečný účet obce – rok 2016

29. mája 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Záverečný účet obce

Otváracie hodiny – 16. 5. 2017

15. mája 2017|Samospráva, Úradná tabuľa|

V utorok 16.05.2017 bude Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom z dôvodu školenia zatvorený.

Zasadnutie OZ 24. 4. 2017

3. mája 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

apríl 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

27. apríla 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

Pozvánka – zasadnutie OZ 24. 4. 2017

20. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obmedzená dodávka pitnej vody – 18.4.2017

13. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Trnavská vodárenská spoločnosť  oznamuje, že z dôvodu realizácie nevyhnutných úprav na [...]

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznámenie