Úradná tabuľa

marec 2017

Jarná celoplošná deratizácia

14. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný [...]

Zasadnutie OZ 20. 2. 2017

2. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

SZZ – preventívne ošetrenie ovocných drevín a zeleniny 24.2. 9.3.2017

1. marca 2017|Úradná tabuľa, Záhradkári|

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Križovanoch nad Dudváhom oznamuje [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

1. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. [...]

február 2017

január 2017

Prerušenie distribúcie elektriny 3. 3. 2017

30. januára 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

30. januára 2017|Úradná tabuľa|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]