Úradná tabuľa

január 2017

december 2016

Zmena úradných hodín

21. decembra 2016|Úradná tabuľa|

Zmena úradných hodín v termíne od 27. do 29. decembra 2016 Z dôvodu [...]

Zasadnutie OZ 12. 12. 2016

21. decembra 2016|Úradná tabuľa|

zápisnica zvukový záznam - 1. časť zvukový záznam - 2. [...]

Harmonogram zberu odpadov – rok 2017

20. decembra 2016|Verejné vyhlášky|

Harmonogram zberu odpadov - 2017

Schválený rozpočet obce na obdobie rokov 2017 až 2019

16. decembra 2016|Úradná tabuľa|

Rozpočet obce na obdobie rokov 2017 až 2019

november 2016

Návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2017 až 2019

25. novembra 2016|Úradná tabuľa|

Návrh rozpočtu obce na obdobie rokov 2017 až 2019

Návrh – Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce a CVČ pôsobiacich mimo územia obce

25. novembra 2016|Úradná tabuľa|

Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych [...]

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

25. novembra 2016|Úradná tabuľa|

Plán kontrolnej činnosti

Zasadnutie OZ 14. 11. 2016

22. novembra 2016|Úradná tabuľa|

zápisnica zvukový záznam

Informácia pre záujemcov o pridelenie nájomného bytu

16. novembra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa|

Oznamujeme občanom, že bytový dom  „9 b. j. v Križovanoch nad [...]