Verejné vyhlášky

november 2017

Zasadnutie OZ – 6. 11. 2017

15. novembra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Zápisnica, zvukový záznam - 1. časť, 2. časť

Dochádzka poslancov

8. novembra 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva na verejných zasadnutiach OZ Obecné zastupiteľstvo [...]

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

6. novembra 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja dňa 04.11.2017 – výsledky [...]

Informácia o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

2. novembra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych [...]

október 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

27. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

25. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Križovany nad [...]

Oznam o hlasovaní prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

23. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznam o hlasovaní prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška

20. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Vyhláška

Návrh VZN o určení školských obvodov – pred schválením

18. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrh doplnku  č. 1 k VZN zo dňa 21.06.2004 o určení školských obvodov pre obec [...]

Návrhy VZN – pred schválením

16. októbra 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrhy VZN pred schválením: Návrh doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. [...]