Verejné vyhlášky

máj 2017

Zasadnutie OZ 24. 4. 2017

3. mája 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

apríl 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

27. apríla 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

Pozvánka – zasadnutie OZ 24. 4. 2017

20. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obmedzená dodávka pitnej vody – 18.4.2017

13. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Trnavská vodárenská spoločnosť  oznamuje, že z dôvodu realizácie nevyhnutných úprav na [...]

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznámenie

Oznámenie o zámere zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznámenie

marec 2017

SZZ – Ochrana ovocných drevín

28. marca 2017|Aktuality, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Križovanoch nad Dudváhom oznamuje [...]

Ochrana pred požiarmi

28. marca 2017|Aktuality, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a textilu

20. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

V dňoch 31.03.2017 – 01.04.2017 (piatok a sobota) sa uskutoční zber [...]

Jarná celoplošná deratizácia

14. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný [...]