Verejné vyhlášky

marec 2017

Zasadnutie OZ 20. 2. 2017

2. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

1. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. [...]

február 2017

január 2017

Prerušenie distribúcie elektriny 3. 3. 2017

30. januára 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

30. januára 2017|Verejné vyhlášky|

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. [...]

Miestne dane v roku 2017

9. januára 2017|Nezaradené, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

MIESTNE DANE V ROKU 2017 Obec Križovany nad Dudváhom ako správca [...]

december 2016

Harmonogram zberu odpadov – rok 2017

20. decembra 2016|Verejné vyhlášky|

Harmonogram zberu odpadov - 2017