Verejné vyhlášky

júl 2017

Dochádzka poslancov

10. júla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Dochádzka poslancov - rok 2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

10. júla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Vyhláška

jún 2017

Zasadnutie OZ 19. 6. 2017

29. júna 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

Oznámenie o vzdaní sa mandátu a nastúpení náhradníka na funkciu poslanca OZ

27. júna 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Oznámenie

VZN č. 1/2017

26. júna 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve [...]

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

6. júna 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje v [...]

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

1. júna 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Plán kontrolnej činnosti

máj 2017

Záverečný účet obce – rok 2016

29. mája 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Záverečný účet obce

Zasadnutie OZ 24. 4. 2017

3. mája 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

zápisnica zvukový záznam

apríl 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

27. apríla 2017|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]