Verejné vyhlášky

november 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

2. novembra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

2. novembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

október 2016

D6 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia – návrh

28. októbra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrh doplnku č. 6 k VZN č. 1/2012 o zásadách [...]

D1 k VZN 3/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja

18. októbra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Doplnok č. 1 k VZN 3/2008 o určení prevádzkového času a [...]

VZN č. 3/2015 Štatút obce – úplné znenie

7. októbra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Štatút obce

Výzva na jesennú deratizáciu

5. októbra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný [...]

september 2016

Návrh D1 k VZN 3/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb

30. septembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení prevádzkového [...]

Návrh VZN č. 3/2016 o obmedzení používania pyrotechniky

30. septembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrh VZN č. 3/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce

Schválené VZN – D1 k VZN 3/2015 – Štatút obce

26. septembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

D1 k VZN č. 3/2015

Schválené VZN – 4/2016 o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v ZpS

26. septembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

VZN 4/2016