Verejné vyhlášky

február 2017

január 2017

Prerušenie distribúcie elektriny 3. 3. 2017

30. januára 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

30. januára 2017|Verejné vyhlášky|

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. [...]

Miestne dane v roku 2017

9. januára 2017|Nezaradené, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

MIESTNE DANE V ROKU 2017 Obec Križovany nad Dudváhom ako správca [...]

december 2016

Harmonogram zberu odpadov – rok 2017

20. decembra 2016|Verejné vyhlášky|

Harmonogram zberu odpadov - 2017

november 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

2. novembra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

2. novembra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § [...]

október 2016

D6 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia – návrh

28. októbra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Návrh doplnku č. 6 k VZN č. 1/2012 o zásadách [...]

D1 k VZN 3/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja

18. októbra 2016|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Doplnok č. 1 k VZN 3/2008 o určení prevádzkového času a [...]

VZN č. 3/2015 Štatút obce – úplné znenie

7. októbra 2016|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|

Štatút obce