Ďakujeme všetkým občanom za účasť na akcii, ženám za prípravu  občerstvenia a účinkujúcim za vydarený program v Kultúrnom dome. Všetci ste sa pričinili  o veľmi vydarený deň v rámci mesiaca úcty k starším.