Dochádzka poslancov

/Dochádzka poslancov
Dochádzka poslancov 2018-09-05T08:37:31+00:00

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva na verejných zasadnutiach OZ

Obecné zastupiteľstvo Križovany nad Dudváhom

volebné obdobie 2014-2018
DOCHÁDZKA 2018
 
 p.č. meno, priezvisko poslanca OZ  22.1. 5.3. 26.3.  25.4. 14.5. 25.6. 13.8. 3.9.
 1. JUDr. Michal Antal x x x x x x x
 2. Marián Franko  x x x x x x x
 3. Ing. Peter Hermanský x x x x x x x x
 4. MVDr. Peter Horváth x x x x x x
 5.  Marián Hutta x x x x x
 6. Ing. Marek Lisý x x x x x x x x
 7. Mgr. Jarmila Šturdíková
 8. Jozef Vrábel  x x x x x x x
 9. Viktor Viselka  x x x x x x x
   ÚČASŤ POSLANCOV OZ 7 6 7 8 8 7 6 6
DOCHÁDZKA 2017
 
 p.č. meno, priezvisko poslanca OZ  16.1. 6.2. 20.2. 24.4. 19.6.  4.9. 11.9.  6.11. 11.12.
 1. JUDr. Michal Antal x x x x x x x x
 2. Marián Franko  x x x  x x x x x
 3. Ing. Peter Hermanský x x x x  x x x x x
 4. MVDr. Peter Horváth x x x x  x x x x x
 5.  Marián Hutta x x x x  – x x x
 6. Ing. Marek Lisý x x x x  – 1/2 x x x
 7. Mgr. Jarmila Šturdíková x x x  – x
 8. Jozef Vrábel  x x x x  x x  x x x
 9. Viktor Viselka  N N N N N x  x x x
 10. Juraj Záhumenský x x x  x  N  N N N
   ÚČASŤ POSLANCOV OZ 7 9 8 8  6  7,5  8 8 8
DOCHÁDZKA 2016 
 p.č. meno, priezvisko poslanca OZ  13.1. 15.2. 14.3. 11.4.
 1. JUDr. Michal Antal x x x x
 2. Marián Franko  x x x
 3. Ing. Peter Hermanský x x x x
 4. MVDr. Peter Horváth x x x x
 5.  Marián Hutta x x x x
 6. Ing. Marek Lisý x x x x
 7. Mgr. Jarmila Šturdíková x x x x
 8. Jozef Vrábel  x x x x
 9. Juraj Záhumenský x x x x
   ÚČASŤ POSLANCOV OZ 8 9 9 9
DOCHÁDZKA 2015
 
 p.č. meno, priezvisko poslanca OZ  9.12. 8.1. 2.2. 16.3. 11.5. 30.6. 7.9. 12.10. 9.11. 
 1. JUDr. Michal Antal x x x x x x  x  x
 2. Marián Franko  x x x x x x  x  x
 3. Ing. Peter Hermanský x x x x x x x  x  x
 4. MVDr. Peter Horváth x x x x x x x  x  x
 5.  Marián Hutta x x x x x x x  x x
 6. Ing. Marek Lisý x x x x x x x  x  x
 7. Mgr. Jarmila Šturdíková x x x x x  x  x
 8. Jozef Vrábel  x x x x x x x  x  x
 9. Juraj Záhumenský x x x x x x x  x  x
   ÚČASŤ POSLANCOV OZ 9 9 8 9  8  8 9   9  9
vysvetlivky:
x   :     poslanec sa zúčastnil verejného zasadnutia OZ
  :     poslanec sa nezúčastnil verejného zasadnutia OZ
½ :     poslanec sa zúčastnil len časti verejného zasadnutia
N :     nemá poslanecký mandát

Informácie sú zverejnené na základe § 5 odst. 2) a 8) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii).

“Mandát poslanca zaniká, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva” Účasť poslancov na zasadnutiach OZ preveruje mandátová komisia pri OZ.Na základe § 25 odst. 2, písm g) zákona 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 32 odst. 3 Štatútu obce VZN 2/2008 v znení dopl.