O nás

Seniorská spevácka skupina Relax pod vedením Márie Královičovej a za hudobného doprovodu harmonikára V. Polláka pôsobí v Križovanoch nad Dudváhom v klube dôchodcov. Pravidelne spestruje posedenia klubu dôchodcov, ale sa aj zúčastňuje rôznych kultúrnych podujatí v obci, ale aj reprezentuje mimo nej. Do svojho širokého repertoáru zaraďuje stále nové piesne vhodné na rozličné príležitosti. Táto v súčasnosti 8-členná skupina zároveň oživuje spomienky na pomaly zabúdajúce sa krásne piesne.

Fotogaléria