Jarná celoplošná deratizácia

Jarná celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 03.04.2017 do 14.05.2017.
2018-01-24T21:16:31+00:00 14. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|