Kamerový systém v obci Križovany nad Dudváhom

///Kamerový systém v obci Križovany nad Dudváhom

Kamerový systém v obci Križovany nad Dudváhom

Kalendár s meninami na každý deňObec  Križovany nad Dudváhom v rámci zverejnenej výzvy v roku 2013 požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu  v oblasti prevencie kriminality. Následne spracovala a predložila projekt pod názvom  „Bezpečnosť obyvateľov a majetku v obci Križovany nad Dudváhom“  na   realizáciu kamerového systému v obci Križovany nad Dudváhom so záznamovým zariadením a montážou  6 –tich kamier, ktoré  by snímali  najproblémovejšie  lokality  v obci.

Lokality, ktoré sú snímané kamerovým systémom:

– priestranstvo pred Kultúrnym domom

– priestranstvo pred  obecným úradom

– priestranstvo  pred  Materskou školou

– areál Obecného športového klubu v obci

– areál miestneho cintorína

– verejné priestranstvo pred Základnou školou v obci .

Plánovaný rozpočet na vybudovanie kamerového  systému  bol vo výške 22.298,82 EUR s DPH so spolufinancovaním  obce  v objeme  5 498,82 EUR  a dotácia  so  ŠR  v objeme  16 000,00 EUR.

Po predložení projektu  bola odsúhlasená  dotácia z RVPK  v objeme 15 000,00 EUR. Obec sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu  vlastnými zdrojmi   vo výške  4 946,64 EUR , čo  je  24,79 % z celkových nákladov  na vybudovanie  kamerového systému, ktoré boli  v celkovom objeme 19 946,64 EUR. Projekt bol  finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V rámci  verejného obstarávania bola vybratá firma MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, ktorá  v tomto roku na základe uzatvorenej zmluvy o dielo zrealizovala dodávku a montáž kamerového systému v obci  Križovany nad Dudváhom.

Križovany nad  Dudváhom,  dňa  14.04.2015.

Ing. Svetlana Masaryková

starostka obce

2018-01-24T21:16:41+00:00 14. apríla 2015|Úradná tabuľa|