Kontakty

Kontakty 2018-01-24T21:16:27+00:00

Kontaktné údaje

Obec Križovany nad Dudváhom
č. d. 1
919 24 Križovany nad Dudváhom

+421 / 33 / 5354 086

+421 / 33 / 5584 284

starostka obce

Ing. Svetlana Masaryková

+421 / 33 / 5354 086

matrika, dane a poplatky, evidencia obyvateľov

+421 / 33 / 5584 123

ekonómka

+421 / 948 / 234 864

projekty a mzdy

+421 / 948 / 245 925