Obecný hasičský zbor

/Obecný hasičský zbor
Obecný hasičský zbor 2018-01-24T21:16:24+00:00

História

logo

11. mája 1924 sa zišli v miestnej Rímsko – katolíckej ľudovej škole dobrovoľníci, aby si založili hasiciSpolok dobrovoľných hasičov. Otcom tejto myšlienky bol vtedajší správca školy Vincent Blažek, ktorý bol obecným predstavenstvom touto úlohou aj poverený …

   

Autentický záznam z kroniky, dokumentujúci vznik Spolku doborovoľných hasičov v Kerestúri n/Váhom z 11. mája 1924.

Podľa historického zápisu v kronike sa vtedy zišlo 28 kerestúrskych mužov. Po úvodných slovách správcu školy Vincenta Blažeka boli prečítané stanovy, ktoré boli jednohlasne prijaté a schválené. Za veliteľa Spolku dobrovoľných hasičov bol jednohlasne zvolený Vincent Blažek. Do výboru boli zvolení Michal Kubíček, Ján Šuran, Vít Poliak, Ján Kolný, Konštantín Idunk a Augustín Neštický. Do okresného výboru bol zvolený Ján Kolný a Jozef Vrábel.

Súčasnosť

DHZ Križovany nad Dudváhom existuje už 90. rokov a jeho členovia v rámci dobrovoľnej a bezplatnej činnosti pomohli mnohým občanom nielen v našej obci, či už pri hasení požiarov alebo odčerpávaní vody po výdatných dažďoch. V uplynulom roku 2014 sme zasahovali 7-krát pri požiaroch a 3-krát pri prívalových dažďoch. V tomto roku 2015 sme hasili požiar na poľnohospodárskom pozemku v k.ú. Križovany nad Dudváhom, spolupracovali pri likvidácii požiaru v areáli A.S.A. Trnava a pomáhali pri odčerpávaní vody po prívalových dažďoch.

Práca s mládežou

Za nemalý prínos považujeme našu prácu s mládežou (od r. 2015 máme dorastenecké družstvo) a protipožiarnu osvetu, ktorú vykonávame s deťmi zo ZŠ s MŠ v Križovanoch nad Dudváhom.