Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce 2018-01-24T21:16:28+00:00

Helena Vašková

+421/ 33 / 5584 123

Hlavný kontrolór obce(viď Článok 11 – Štatút obce)