Helena Vašková

+421/ 33 / 5584 123

Hlavný kontrolór obce(viď Článok 11 – Štatút obce)