Komisie OZ 2018-04-10T08:10:08+00:00

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 z 9.12.2014 boli zvolení predsedovia komisií a uznesením č. 9/2015, ktoré sa konalo dňa 8.1.2015 v Križovanoch nad Dudváhom boli zvolení členovia komisií :

Komisia finančnej a pre správu obecného majetku

predseda komisie – Mgr. Jarmila Šturdíková

členovia komisie– Ing. Marek Lisý, Ing. Peter Hermanský, Mgr. Andrea Janečková, PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD., Alena Jankovičová

Komisia inventarizačná

predseda komisie – Ing. Marek Lisý

členovia komisie – Marián Franko, Marián Hutta, Štefan Barta

Komisia sociálna

predseda komisie – Marián Hutta

členovia komisie – Jozef Vrábel, Mgr. Jarmila Šturdíková, PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.

Komisia kultúry vzdelávania a športu

predseda komisie – Ing. Peter Hermanský

členovia komisie – Ing. Martin Horský, Marián Franko, MVDr. Peter Horváth, Eva Kovačiková, Bc. Eva Michalková, Miloš Viselka, Štefan Barta, PhDr. Ervín Blažek

Komisia na ochranu verejného záujmu verejného činiteľa

predseda komisie – JUDr. Michal Antal

členovia komisie – Marián Hutta, Jozef Vrábel

Komisie obecného zastupiteľstva (viď Článok 16 – Štatút obce)