Poslanci 2018-01-24T21:16:27+00:00

Obecné zastupiteľstvo Križovany nad Dudváhom – volebné obdobie 2014-2018

JUDr. Michal Antal

poslanec

E-mail: michal.antal@krizovany.sk

Marián Franko

poslanec

E-mail: marian.franko@krizovany.sk

Ing. Peter Hermanský

poslanec

E-mail: peter.hermansky@krizovany.sk

MVDr. Peter Horváth

poslanec

E-mail: peter.horvath@krizovany.sk

Marián Hutta

poslanec

E-mail: marian.hutta@krizovany.sk

Ing. Marek Lisý

poslanec

E-mail: marek.lisy@krizovany.sk

Mgr. Jarmila Šturdíková

poslanec

E-mail: jarmila.sturdikova@krizovany.sk

Jozef Vrábel

poslanec

E-mail: jozef.vrabel@krizovany.sk

Viktor Viselka

poslanec

E-mail: viktor.viselka@krizovany.sk

Dochádzka poslancov

volebné obdobie 2014 – 2018

Povinnosti a oprávnenia poslancov (viď Článok 17 – Štatút obce)