Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

////Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie

2017-04-08T21:25:38+00:00 8. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|