Oznámenie o zámere zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

////Oznámenie o zámere zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie

2017-04-08T21:22:45+00:00 8. apríla 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|