Správne poplatky

/Správne poplatky
Správne poplatky 2018-01-24T21:16:29+00:00
  • pdf_ext Cenník služieb obce Križovany nad Dudváhom (platný od 26.3.2012)
  • pdf_ext Sadzobník spoplatňovaných úkonov podľa 211/2000 (platný od 1.10.2011)
    Obec Križovany nad Dudváhom v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií s účinnosťou od 01.10.2009 výberá za sprístupnenie informácií poplatky v zmysle uznesenia OZ č. 49/2009 dňa 07.09.2009. Doplnok č. 1 k sadzobníku bol schválený uznesením OZ č. 78/2011 zo dňa 12.09.2011 a nadobúda účinnosť od 01.10.2011
  • pdf_ext Cintorinske poplatky (platný od 01.01.2010)