Symboly obce

/Symboly obce
Symboly obce 2018-01-24T21:16:29+00:00

Symbolmi obce sú :

  • erb obce
  • vlajka obce
  • pečať obce

1. Erb obce Križovany nad Dudváhom tvorí v červenom štíte medzi dvomi striebornými kvetmi zlatý lemeš s červeným krížom. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.
krizovany_erb

Obr. 1 Erb obce

2. Vlajka obce Križovany nad Dudváhom je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi, ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce Križovany nad Dudváhom tvoria farby: červená(2/7), biela (1/7), žltá (1/7), biela (1/7) a červená (2/7), t.j. 5 pruhov.

krizovany_vlajka

Obr. 2 Vlajka obce

3. Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom “OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.

krizovany_pecat_old

Obr. 3 Pečať obce

Zdroj: Štatút obce Križovany nad Dudváhom, Heraldický register SR – signatúra K-16/1993