zahradkariZákladná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Križovanoch nad Dudváhom oznamuje svojim členom a pestovateľom ovocia , že vzhľadom na aktuálny vývoj počasia je potrebné vykonať nasledovné  preventívne ošetrenia

Všetky ovocné dreviny: proti prezimujúcim škodcom prípravkami na Predjarný postrek: Mero   Stefes + Karate Zeon 5 CS ,  

–         výdatný zmývací postrek všetkých ovocných drevín krátko po vypučaní, ale najneskôr pred kvitnutím
v čase postreku sa má teplota pohybovať nad  10 °C

marhule  a višne : proti Moníliovej spále kvetov a výhonkov prípravkami Prolectus alebo Signum

–         prvý preventívny postrek na začiatku kvitnutia, druhý pri dokvitaní

Pri všetkých ošetreniach  treba posudzovať ich potrebu individuálne podľa štádia nalievania púčikov ako i podľa odrody, aby bol postrek efektívny.

Výbor ZO SZZ

v Križovanoch n/D