Základná škola :

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou oznamuje, že termín zápisu do prvého ročníka na  školsky rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 3.apríla  a  4. apríla 2017 od 15,00  do 18,00 hod. v triede druhého ročníka.

Materská škola :

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou oznamuje, že termín zápisu do materskej školy na  školsky rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od  02.mája  do  5. mája  2017 od 10,00  do 13,00 hod. v budove materskej školy.