Tlačivá a formuláre

/Tlačivá a formuláre
Tlačivá a formuláre 2018-01-24T21:16:29+00:00

Vzory tlačív, ktoré sa používajú pri komunikácii s obecným úradom. Tlačivá sú pripravené na stiahnutie vo formátoch:

  • doc_ext  DOC – formát súborov pre Microsoft Word
  • odt_ext  ODT – otvorený formát textových súborov, spĺňajúci podmienky na poskytované dokumenty verejnej správy podľa výnosu MF SR

Stavebné konanie

Názov Popis .odt .doc
Žiadosť o vydanie stanoviska obce k stavebnému povoleniu vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom pred vydaním stavebného povolenia .odt .doc
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Žiadosť o územné rozhodnutie vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Žiadosť o súhlas na výrub drevín vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Vyhlásenie stavebného dozora vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Ohlásenie drobnej stavby vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Ohlásenie stavebných úprav vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o ohlásenie udržiavacích prác vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o zriadenie reklamného zariadenia vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávka, podtláčka a pod.) vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky vyplnená žiadosť sa podáva na Obecný úrad Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24 .odt .doc
Žiadosť o stavebné povolenie – vodná stavba vyplnená žiadosť sa podáva na Spoločný obecný úrad, Kollárova č. 8, 917 00 Trnava .odt .doc
Oznámenie o výrube .odt .doc
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby .odt .doc
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia .odt .doc
Žiadosť o pripojenie mestskej kanalizácie .odt .doc
Žiadosť o stavebné povolenie .odt .doc
Žiadosť o súhlas na umiestnenie – MZZO .odt .doc
Žiadosť o súhlas na uvedenie do prevádzky – MZZO .odt .doc
Žiadosť o určenie dopravných značiek .odt .doc