Únia žien

/Únia žien
Únia žien 2018-01-24T21:16:26+00:00

Demokratická únia žien Slovenska, základná organizácia v Križovanoch nad Dudváhom bola v obci založená v roku  2003. V zmysle stanov občianskeho združenia je cieľom organizácie zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy, zlepšenie jej postavenia v spoločnosti.

Spolok  organizuje  pre členov   pravidelné  návštevy  predstavení  divadiel,  výstav a návštevy  miest  a kultúrnych a historických pamiatok. Základná organizácia registruje 73 členiek  a predsedníčkou  spolku  je pani Ľubica Drinková.