Územný plán obce

/Územný plán obce
Územný plán obce 2018-05-25T12:36:00+00:00

Textová časť

pdf_ext Územný plán obce – 12/2007

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 1/2009 (lokalita B – jestvujúce lokality bytovej výstavby, Lokalita B1 – Záhumenské I.)

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 2/2014, (lokalita B7 – za materskou školou)

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 4/2018, (Zmena 4a/2018 – Lokalita B7 Za materskou školou, Zmena 4b/2018 – Lokalita B5 Zemianske II. , Zmena 4c/2018 – koridor nového vedenia 400 kV z NJZ JB)

Grafická časť

Územný plán obce – 12/2007

pdf_ext 03 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 04 – schéma záväzných častí a VPS

Územný plán obce – zmena č. 1/2009

pdf_ext 01 – širšie vzťahy

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 03 – schéma záväzných častí a VPS

Územný plán obce – zmena č. 2/2014

pdf_ext 01 – širšie vzťahy

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 03 – doprava

pdf_ext 04 – schéma záväzných častí a VPS

Územný plán obce – zmena č. 4/2018

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia