Územný plán obce

/Územný plán obce
Územný plán obce 2018-07-12T21:52:53+00:00

Textová časť

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 4/2018, (Zmena 4a/2018 – Lokalita B7 Za materskou školou, Zmena 4b/2018 – Lokalita B5 Zemianske II. , Zmena 4c/2018 – koridor nového vedenia 400 kV z NJZ JB)

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 2/2015, (lokalita B1 – “Záhumenské”)

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 2/2014, (lokalita B7 – za materskou školou)

pdf_ext Územný plán obce – zmena č. 1/2009 (lokalita B – jestvujúce lokality bytovej výstavby, Lokalita B1 – Záhumenské I.)

pdf_ext Územný plán obce – 12/2007

Grafická časť

  • Územný plán obce – zmena č. 4/2018

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

  • Územný plán obce – zmena č. 3/2015

pdf_ext 00 ÚPN-O Križovany nad Dudváhom, zmena 3-2015

pdf_ext 01 širšie vzťahy

pdf_ext 02 komplexný návrh

pdf_ext 03 doprava

pdf_ext 04 vodné hospodárstvo

pdf_ext 05 kanalizácia

pdf_ext 06 energetika

pdf_ext 07 využitie pf

pdf_ext 08 SZČ

  • Územný plán obce – zmena č. 2/2014

pdf_ext 01 – širšie vzťahy

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 03 – doprava

pdf_ext 04 – schéma záväzných častí a VPS

  • Územný plán obce – zmena č. 1/2009

pdf_ext 01 – širšie vzťahy

pdf_ext 02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 03 – schéma záväzných častí a VPS

  • Územný plán obce – 12/2007

pdf_ext 03 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

pdf_ext 04 – schéma záväzných častí a VPS