Vysviacka kaplnky Jána Nepomuckého po obnove

Poďakovanie patrí p. Ondejkovičovi.