Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a textilu

////Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a textilu

Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a textilu

kont2V dňoch 31.03.2017 – 01.04.2017 (piatok a sobota) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, počas ktorého budú kontajnery na odpad uložené na ihrisku OŠK Križovany nad Dudváhom. Kontajnery budú sprístupnené v piatok do 18.00 hod. a v sobotu od 07.00 do 13.00 hod.

 

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu  29.03.2017 od 10.00 hod. Pred rodinný dom si vyneste staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

 V obci je rozmiestnených 5 kontajnerov, do ktorých je možné uložiť čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky.

kont

 

 

2018-01-24T21:16:31+00:00 20. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|