Objednávateľ: Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187

NázovSúborDátum
Záložná zmluva ŠFRBzmluva17.7.2017
Zmluva - ŠFRB, Dodatok č.1 k zmluve o úverezmluva10.7.2017
Kúpnopredajná zmluva - p.Hrnčiarzmluva29.6.2017
Zmluva - Komunálna poisťovňazmluva26.6.2017
Zmluva - Tinama, s.r.o.zmluva20.6.2017
Zmluva o spolupráci - zber šatstvazmluva15.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie DPOzmluva14.6.2017
Mandátna zmluva - stavebný dozorzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 33. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 32. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 31. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 30. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 29. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 28. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 27. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 26. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 25. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 24. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 23. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 22. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 21. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 20. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 19. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 18. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 17. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 16. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 15. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 14. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 13. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 12. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 11. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 10. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 9. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 8. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 7. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 6. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 5. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 4. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 3. časťzmluva6.6.2017
Zmluva - CS, s.r.o. o zmene trasy dažďovej kanalizáciezmluva6.6.2017
Zmluva - o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovzmluva6.6.2017
Zmluva - o poskytnutie dotácie na
technickú vybavenosť - bytový dom
zmluva6.6.2017
Zmluva o budúcej zmluve - zriadení vecnného bremenazmluva2.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 1. časťzmluva25.5.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 2. časťzmluva25.5.2017
Zmluva - MOODIS TTzmluva22.5.2017
Zmluva - ŠFRBzmluva22.5.2017
Zmluva - FRP Services - DHZzmluva22.5.2017
Zmluva o združení - Jozef Drinkazmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Marek Královičzmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Marián Huttazmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Ľuboš Zvolenskýzmluva19.5.2017
Zmluva - auditorzmluva2.5.2017
Zmluva - TINAMA s.r.o.zmluva2.5.2017
Zmluva - Moodis TT, výmena okien/dverí, kultúrny dom zmluva8.4.2017
Zmluva - SHENMENzmluva20.3.2017
Zmluva - ENVIROPOLzmluva13.3.2017
Zmluva - Zariadenie pre seniorov financovanie na r. 2017zmluva1.3.2017
Zmluva - KOBZA, stavebný dozorzmluva22.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 1zmluva17.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 2zmluva17.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 3zmluva17.2.2017
Zmluva - Reg. rozvojová agentúrazmluva10.2.2017
Zmluva o budúcej zmluve TINAMA s.r.o.zmluva8.2.2017
Zmluva - leasingzmluva30.1.2017
Zmluva - ZSEzmluva24.1.2017
Zmluva - SZZzmluva20.1.2017
Zmluva - VITISPOLzmluva20.1.2017
Zmluva - Červený krížzmluva20.1.2017
Zmluva - R-K cirkevzmluva20.1.2017
Zmluva - PZ Hájzmluva11.1.2017
Zmluva - Únia žienzmluva11.1.2017
Zmluva - DH Križoviankazmluva11.1.2017
Zmluva - Jednota dôchodcovzmluva11.1.2017
Zmluva - SzPBzmluva11.1.2017
Zmluva - Dobrovoľný hasičský zborzmluva11.1.2017
Zmluva - MV SRzmluva21.12.2016
Zmluva - ÚPSVaRzmluva29.11.2016
Zmluva - TANKLUB Trnavazmluva28.11.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluvezmluva24.11.2016
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - KOBZAzmluva22.11.2016
Zmluva - SPP, dodatok č. 2zmluva16.11.2016
Zmluva - SPPzmluva15.11.2016
Zmluva - CS, s.r.o. - Opravy chodníkovzmluva10.11.2016
Zmluva - CS, s.r.o. - priechod pre chodcovzmluva10.11.2016
Zmluva o združení - p. Doktoríkzmluva07.11.2016
Zmluva o združení - Drgoňzmluva07.11.2016
Zmluva o pripojení k IS Datacentrumzmluva27.10.2016
Poistenie ZZŠ - malotraktorzmluva25.10.2016
Zmluva - CVČ Trnavazmluva24.10.2016
Dohoda o splátkovom kalendári - TAVOSzmluva24.10.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz profifašistických bojovníkovzmluva20.10.2016
Zmluva o vytvorení umeleckého dielazmluva17.10.2016
Zmluva o poskytovaní preventívnych prehliadok - Falckzmluva10.10.2016
Zmluva o prenájme svadobky KD za 3.Q 2016zmluva7.10.2016
Zmluva - Esmo Žilina,s.r.o.zmluva7.10.2016
Zmluva - Signatech, s.r.o. - značky rotundazmluva30.9.2016
Zmluva - CS, s.r.o - oprava chodníka pri cintorínezmluva26.9.2016
Zmluva - oprava chodníka, Kobza, s.r.o.zmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Fafrákovázmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Brázdovičzmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Rodnázmluva6,9.2016
Zmluva - ÚpSvaR, dohoda o prac. činnostizmluva23.8.2016
Zmluvy o nájme - svadobka a KD - 2Q/2016zmluva3.8.2016
Zmluva - Aquapolzmluva20.7.2016
Zmluva o združení (kan. prípojka) - Michal Benedik zmluva18.7.2016
Zmluva - nakladanie s odpadmi (obaly)zmluva18.7.2016
Zmluva - plastové okná - KDzmluva30.6.2016
Zmluva - audit účtovníctvazmluva14.6.2016
Zmluva - MV SR, dodatok č. 2zmluva5.5.2016
Zmluva - ZP Dôverazmluva2.5.2016
Nájomná zmluva - nebytové priestoryzmluva8.4.2016
Zmluva - TINAMA, prenájom pozemkuzmluva6.4.2016
Zmluva - výmena dverí PZzmluva4.4.2016
Zmluva - dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaRzmluva23.3.2016
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Ivan Romanzmluva23.3.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZzmluva22.3.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD a svadobka - 1Q/2016zmluva19.3.2016
Zmluva - ZMOSzmluva22.2.2016
Zmluva - právne službyzmluva19.2.2016
Zmluva - WinCity, registratúrazmluva16.2.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZpSzmluva15.2.2016
Zmluva - TOPSET, katasterzmluva28.1.2016
Zmluva - poistenie hasičského autazmluva26.1.2016
Zmluva o dodávke elektriny - MAGNAzmluva18.1.2016
Zmluva - NATUR-PACKzmluva12.1.2016
Zmluva - Červený krížzmluva5.1.2016
Zmluva - Jednota dôchodcovzmluva5.1.2016
Zmluva - Slovenský zväz záhradkárovzmluva5.1.2016
Zmluva - Únia žienzmluva5.1.2016
Zmluva - DH Križoviankazmluva5.1.2016
Zmluva - Zariadenie pre seniorovzmluva5.1.2016
Zmluva - Poľovnícke združenie HÁJzmluva5.1.2016
Zmluva - Rímsko-katolícka cirkevzmluva5.1.2016
Zmluva - VITISPOLzmluva5.1.2016
Zmluva - mesto Trnava, Centrum voľného časuzmluva-CVC17.12.2015
Dodatok č. 6 - TAVOS, a.s.D6-ZoPK-TAVOS_a.s17.12.2015
Darovacia zmluva - hasičské auto02.12.2015
Dohoda o poskytnutí FP na podporu podľa § 5418.11.2015
Zmluva - MVSR - povodňová súprava16.11.2015
Zmluva - DH Križovianka - fotokniha16.11.2015
Zmluva o dielo , výmena okien v budove Požiarna zbrojnica03.11.2015
Zámenná zmluva - dodatok č. 108.10.2015
Zmluva - Stražanovo bábkové divadlo21.09.2015
TAPOS, s.r.o. - nájomná zmluv11.09.2015
Zámenná zmluva10.09.2015
Zmluva - plastové okná Kultúrny dom14.08.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Monika Vavrinčíková29.07.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Ing. Stanislav Demovič29.07.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Milan Krivosudský29.07.2015
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Záhradkári15.07.2015
Zmluva o výpožičke19.06.2015
Zmluva - úrazové poistenie10.06.2015
Zmluva - plastové okná OŠK05.06.2015
Zmluva - plastové okná notariát05.06.2015
Kúpno-predajná zmluva - p. Hutta05.06.2015
Zmluva - Konsolidovaná účtovná uzávierka 201403.06.2015
Zmluva - Individuálna účtovná uzávierka 201402.06.2015
Zmluva - Úrad práce a sociálnych vecí02.06.2015
Zmluva - realizácia javiskovej opony25.05.2015
Poistná zmluva - kamerový systém21.04.2015
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP12.04.2015
Dohoda č.4/2015/§54-VZ12.04.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov12.04.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov01.04.2015
Zmluva - oprava rozhlasu23.03.2015
Zmluva - VITISPOL10.03.2015
Poskytnutie FP pre rok 2015 pre ZpS Križovany nad Dudváhom03.03.2015
Zmluva o servisnej starostlivosti - Flex25.02.2015
Zmluva - internet Mediatel17.02.2015
Zmluva - SPP05.02.2015
Dodatok č. 1 k ZoD -Výmena dverí v budove ŠJ pri ZŠ s MŠ29.01.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/200905.01.2015
Zmluva o dotácii - DH Križovianka18.12.2014
Zmluva o dotácii - RKU18.12.2014
Zmluva o dotácii - Jednota dôchodcov18.12.2014
Zmluva o dotácii - SZPB18.12.2014
Dotácia - Demokratická únia žien12.12.2014
Zmluva - dodatok č. 6, zriadenie spoločného OÚ11.12.2014
Dotácia - OŠK Križovany11.12.2014
Dotácia - Poľovnícke združenie HÁJ11.12.2014
Dotácia - Spolok červeného kríža11.12.2014
Dotácia - Záhradkári11.12.2014
Dotácia - Zariadenie pre seniorov11.12.2014
Zmluva - dodatok č. 1 - ÚPSVaR10.12.2014
Zmluva BOZP - VADAS10.12.2014
Zmluva o dotácii - kamerový systém09.12.2014
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku03.12.2014
Zmluva - centrum voľného času26.11.2014
Dodatok č. 2 - Dudvážsky okruh25.11.2014
Dodávka kamerového systému v obci - zmluva19.11.2014
Zmluvy - stavebný dozor09.11.2014
Zmluva - CS s r.o. Trnava, Rekonštrukcia cestnej komunikácie D23.10.2014
Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa23.10.2014
Príkazná zmluva - ZMOS06.10.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Zemko06.10.2014
Zmluva - ROP nenávratný príspevok19.09.2014
Zmluva - Tavos - voda28.08.2014
Zmluva - Tavos - kanalizácia28.08.2014
Dodatok - kanalizácia p. Kanóšová19.08.2014
Dodatok - kanalizácia p. Antal19.08.2014
ZoD na výmenu okien v SJ14.08.2014
Kúpna zmluva14.08.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku08.08.2014
Zmluva o dielo - maliarske práce21.07.2014
Zmluva o nájme - cesta11.07.2014
Zmluva - účelová dotácia 60. výročie02.07.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Kanóšová27.06.2014
Dodatok č. 4 - EUROBUILDING24.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Ťažká14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Rakús14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Hužovič14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Blažíčková14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Antal M.14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Antal J.14.06.2014
Zmluva - O229.05.2014
Mandátna zmluva - zmena ÚP 2/2014 - mandátna zmluva29.05.2014
Zmluva - výmena parkiet Parket Gamaku22.05.2014
Zmluva - auditor07.05.2014
Zmluva - havarijná poistka07.05.2014
Zmluva - poistenie auta - Zmluva - poistenie auta30.04.2014
Mandátna zmluva - Sanabitur28.04.2014
Dohoda o urovnani - Premier Consulting28.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
zmluva - inARCH, dodatok16.04.2014
Dodatok č. 4 - TOPSET06.04.2014
Zmluva - Telekom - dodatok25.03.2014
Zmluva - poskytovanie právnych služieb21.03.2014
Zmluva - Telecom, dodatok 221.03.2014
Zmluva - Telecom, dodatok21.03.2014
Zmluva o spolupráci - Centrum voľného času17.03.2014
Zmluva - technik požiarnej ochrany a BOZP20.02.2014
Zmluva - dotácia SCK20.02.2014
Dodatok č. 9 - zmluva o nájme18.02.2014
Zmluva - GKÚ11.02.2014
Dotácia - Zariadenie pre seniorov03.02.2014
Dotácia - Poľovnícke združenie Háj31.01.2014
Dotácia - OŠK31.01.2014
Dotácia - VITISPOL28.01.2014
Licenčná zmluva - TOPSET28.01.2014
Zmluva - Križovianka28.01.2014
Zmluva - SZPB28.01.2014
Zmluva - Zariadenie pre seniorov28.01.2014
Zmluva - dotácia Jednota dôchodcov 226.01.2014
Zmluva - dotácia Jednota dôchodcov26.01.2014
Zmluva - dotácia Farský úrad26.01.2014
Zmluva - dotácia Slovenský zväz záhradkárov26.01.2014
Zmluva - dotácia Únia žien26.01.2014
Kúpno-predajná zmluva - p. Antal15.01.2014
dodatok č. 5 - TAVOS08.01.2014
zmluva - Telekom08.01.2014
Mandátna zmluva - stavebný dozor03.12.2013
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP DONACR26.11.2013
Dodatok č. 2 k zmluve Rekonštrukcia ZpS26.11.2013
DONACR - Internetový portál15.11.2013
DONACR - Organizovanie prezentačných akcií - dodatok č. 114.11.2013
DONACR - Účasť na prezentáciách - dodatok č. 114.11.2013
DONACR - Hodnotová značka - dodatok č. 114.11.2013
Nájomná zmluva - Tanklub12.11.2013
Zmluva o dielo - Agrostav04.11.2013
Zmluva o dielo - Empemont04.11.2013
Zmluva o spolupráci - Centrum voľného času30.10.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Sékely30.10.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Richnák30.10.2013
Mandátna zmluva - Dudvážsky okruh - dodatok č. 1 - Analytickostrategický dokument - dodatok č. 118.10.2013
Kúpno-predajná zmluva Jozef Ertl, predaj bytu č.6 - Ertl18.10.2013
Zmluva - Eurobuilding, dodatok č. 301.10.2013
Zmluva - Sanabitur, s. r. o.24.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Nagy20.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Jobeková20.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Benediková20.09.2013
Kúpno-predajná zmluva - dodatok č. 1 - Zmluva Mrázová, Války16.08.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Viselka15.08.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Houdeková15.08.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Houdeková15.08.2013
Zmluva - Komunálna poisťovňa13.08.2013
Zmluva - TAVOS, dodatok č. 413.08.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 513.08.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 412.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 311.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 211.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 111.07.2013
Zmluva - Účelová dotácia09.07.2013
Zmluva - Audítorské služby17.06.2013
Zmluva - Eurobuilding, dodatok č. 217.06.2013
Kúpnopredajná zmluva - Války, Mrázová07.06.2013
Zmluva o elektronickej výmene dát prostredníctvom elektronických distribučných ciest - Privatbanka222.05.2013
Zmluva o zriaďovaní nadlimitných termínovaných vkladov - Privatbanka22.05.2013
Dodatok k zmluve o dielo - OSVO comp. a.s. Prešov17.05.2013
Dodatok 1 k zmluve o dotácii 5/2013 - Obecný športový klub13.05.2013
Nájomná zmluva - obecný byt - Mgr. Anetta Šuranová13.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Predajňa zmrzliny - Haršányiová10.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Predajňa záhradkárskych potrieb - I.Hlboká10.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Kaviareň Pod vežou - Táčovský10.05.2013
Zmluva o dotácii 15/2013 - VITISPOL09.05.2013
Zmluva o dotácii 14/2013 - Rímsko-katolícka cirkev09.05.2013
Zmluva o dotácii 13/2013 - Poľovnícke združenie Háj09.05.2013
Zmluva o dotácii 12/2013 - Zariadenie pre seniorov09.05.2013
Zmluva o dotácii 11/2013 - detský FS Dudvážtek, FS Dudváh09.05.2013
zmluva o dotácii 10/2013 - Folklórna skupina Dudváh09.05.2013
zmluva o dotácii 9/2013 - Dychová hudba Križovianka09.05.2013
zmluva o dotácii 8/2013 - Dobrovoľný hasičský zbor09.05.2013
zmluva o dotácii 7/2013 - Únia žien09.05.2013
zmluva o dotácii 6/2013 - záhradkári09.05.2013
zmluva o dotácii 5/2013 - Obecný športový klub09.05.2013
zmluva o dotácii 4/2013 - erko09.05.2013
zmluva o dotácii 3/2013 - Jednota dôchodcov09.05.2013
zmluva o dotácii 2/2013 - SZPB09.05.2013
zmuva o dotácii 1/2013 - Červený kríž09.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK - kultúra03.05.2013
Dodatok k zmluve o zriadení SOcU - pristúpenie obce Naháč03.05.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Benediková28.04.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Jobeková28.04.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Viselka28.04.2013
Dodatok 8 k zmluve o nájme - zubná ambulancia KnD - SHENMEN s.r.o.20.03.2013
Zmluva o dielo, informačná tabuľa na cintoríne - Antoška13.03.2013
Dodatok k zmluve - ASA Trnava04.03.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka - Nagy21.02.2013
Mandátna zmluva - projekt ROP Cestovný ruch - Analytickostrategický dokument - RApCR Banská Byst15.02.2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Zariadenie pre seniorov 2013 - MPSVaR SR29.01.2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s r.o.22.01.2013
Dohoda o úhrade za výruby - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.18.01.2013
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu - ASA Trnava07.01.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SANABITUR, MUDr. Vargová21.12.2012
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka - Cíferský06.11.2012
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme - Farma Majcichov, a.s.16.10.2012
Zmluva o budúcej zmluve - SANABITUR, MUDr. Vargová04.10.2012
Mikuláš 2012 - Stražanovci - zmluva04.10.2012
Darovacia zmluva - majetok štátu - hasiči06.09.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK (50.výr.MS Brazília)16.08.2012
Doplnok č. 7 k zmluve o nájme - MUDr. A.Vargová15.08.2012
Dohoda o urovnaní záväzkov - EURO-BUILDING, a.s. Bratislava13.08.2012
Zmluva o úrazovom poistení - Komunalna poistovna, a.s.30.07.2012
Zmluva o užívaní poľovných pozemkov - Poľovnícke združenie Háj Križovany n/D06.07.2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - MH SR06.07.2012
Zmluva o poskytovaní právnej služby - JUDr. Marián Haršány28.06.2012
Mandátna zmluva na externý manažment - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - SYNERGA X s,r,o, Bratislava28.06.2012
Audit účtovnej závierky obce za rok 2011 - Ing. Marta Tóthová14.06.2012
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve(verejné obstarávanie na cestovný ruch) - Ing. Konôpková04.06.2012
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - O.S.V.O. comp, a.s.30.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Slezák24.05.2012
Zmluva o združení finančných príspevkov - kanalizačná prípojka Mihoková24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Malčovský24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Greguš24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Gembala24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačný prípojka Blahút24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Bernáth24.05.2012
Zmluva o financovaní Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom ... 2012 - MPSVaR23.05.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov (pošta Križovany n/D) - Slovenská pošta23.05.2012
Navýšenie základného imania - TAVOS, a.s. Piešťany15.05.2012
Mandátna zmluva - VO na Dudvážsky okruh - Ing. Konôpková30.04.2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP - verejné osvetlenie - SIEA Bratislava27.04.2012
Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru - inARCH, s.r.o., Bratislava23.04.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRlink08.04.2012
Zmluva o poskytnutí daru - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom20.03.2012
Dodatok 4 k Zmluve o nájme - MUDr. Vargová27.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č. 1 k ZoD - rozpočet15.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č. 1 k ZoD - harmonogram prác15.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č.1 k ZoD - text15.02.2012
Zmluva o spolupráci - potravinová pomoc - Slovenská katolícka charita15.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní kanalizácie - TAVOS, a.s. Piešťany30.01.2012
Dodatok k ZoD 48/2009 - zber elektroodpadu - ANEO Trnava02.01.2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP-Rekonštrukcia ver.osvetl. - SIEA Bratislava28.12.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve - združenie obcí Dudváh20.12.2011
Zmluva - prenájom hrobového miesta - Šuran16.12.2011
Zmluva - prenájom hrobového miesta - Havač16.12.2011
Zmluva -prenájom hrobového miesta - Javorová15.12.2011
Dodatok k ZOD - externý manažment,škola - Premier Consulting14.12.2011
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, 2. časť - EURO-BUILDING, a.s.14.12.2011
Zmluva o dielo, rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, 1. časť - EURO-BUILDING, a.s.14.12.2011
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve-verejné obstarávanie na Rekonštrukciu ZpS - PP&P Co s.r.o.23.11.2011
Sponzorský dar - občerstvenie pre dôchodcov - Cesty Nitra, a.s.04.11.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Cesty Nitra, a.s.24.10.2011
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Silná20.10.2011
Mikuláš 2011 - Stražanovo bábkové divadlo07.10.2011
Nájomná zmluva - Prenájom pôdy - PD Zavar07.10.2011
Zmluva o poskytnutí NFP-Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít - MPaRV SR06.10.2011
Zmuva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Páleník19.09.2011
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Buoc19.09.2011
Dodatok k zmluve, budovanie kanalizačných prípojok - VIS s.r.o., Piešťany04.08.2011
zmluva - audit roku 2010 - Ing. Marta Tóthová04.08.2011
predaj obecného pozemku - R.Tokoly - Radovan Tokoly04.08.2011
Dodatok 4 k zmluve o Spoločnom Obecnom úrade - obce okresu Trnava20.07.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK20.07.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Euro-building. a.s. Bratislava27.06.2011
Zmluva o BÚ pre príjem dotácie - Dexia banka, a.s.22.06.2011
Zmluva (BOZP na stavbe Rekonštrukcia ZŠ s MŠ) - BTS Nitra, s.r.o.01.06.2011
Zmluva o dotácii č. 2/2011 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov19.05.2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Euro-building. a.s, Bratislava06.05.2011
Kúpna zmluva - COOP Jednota SD Trnava02.05.2011
Dodatok k Zmluve o NFP-Regenerácia sídiel-Centrum obce Križovany nad Dudváhom - MPaRV SRlink29.04.2011
Dodatok k Zmluve o NFP-Regenerácia sídiel-Centrum obce Kr - MPaRR SR29.04.2011
Dodatok č. 2 k ZoNFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Križovany nad Dudváhom - MH SR - SIEA28.04.2011
Zmluva o dotácii č. 5/2011 - Obecný športový klub28.04.2011
Zmluva o dotácii č. 14/2011 - Rímsko-katolícka cirkev21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 13/2011 - Poľovnícke združenie Háj21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 12/2011 - Zariadenie pre seniorov21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 10/2011 - Folklórna skupina Dudváh21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 9/2011 - Dychová hudba Križovianka21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 8/2011 - Obecný hasičský zbor21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 7/2011 - Demokratická unia žien21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 6/2011 - Slovenský zväz záhradkárov21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 4/2011 - erko-Kresťanská mládež21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 3/2011 - Jednota dôchodcov Slovenska21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 1/2011 - Červený kríž21.04.2011
Zmluva o umiestnení psov v útulku - Útulok pri Kaplnke Trnava19.04.2011
Kúpno-predajná zmluva - Šúryoví23.03.2011
predaj obecného pozemku - Šúryoví05.03.2011
Zmluva o nájme - Ľ.Táčovský - Kaviaren pod vežou28.02.2011
FAX COPY, a.s. - prenájom kopírovacieho stroja16.02.2011
Dodatok č. 1 k ZoNFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Križovany nad Dudváhom - MH SR - SIEA14.02.2011
Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom - EURO-BUILDING, a.s.10.02.2011
Dodatok č. 2 k ZoD - Regenerácia sídiel - Centrum obce Križovany nad Dudváhom - Cesty Nitra, a.s.09.02.2011
SEGA - oprava signalizácie budovy Obecného úradu07.01.2011
VAŠA SLovensko, s.r.o. - stravné lístky06.01.2011
Zmluva o poskytnutí NFP-Rekonštrukcia verejného osvetlenia - MH SR01.01.2011
Por. č.ČísloDodávateľPredmetSuma s DPHZverejnenéDetail
1OBJ 0029Martin Kubov MK thermvýmena ÚK v KD Križovany n/D.12479.8305.06.2017
2OBJ 0030PROUNION, a.s.vypracovanie stratégie CLLD.160.4905.06.2017
3OBJ 0031Stanislav Doboš súk. doprpreprava ZO JD Križovany n/D.NULL05.06.2017
4OBJ 0028CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov v obci.660.0005.05.2017
5OBJ 0027Jozef Hutárpreprava JDS KrižovanyNULL02.05.2017
6OBJ 0024Ivan Sokol - autodopravapreprava SZZ Križovany n/D.NULL25.04.2017
7OBJ 0025Bzdil Pavolvýmena vodárne - notariát.NULL25.04.2017
8OBJ 0026Rednotsavica - cena do 150,- _150.0025.04.2017
9OBJ 0020AXATEM Projekt s.r.ospracovanie žiadosti o dotáciuNULL30.03.2017
10OBJ 0021Chmelár spol.s.r.o.samozatvárač s montážou.240.0030.03.2017
11OBJ 0022ABRASIV s.r.ovŕtanie otvorov - ZŠ.NULL30.03.2017
12OBJ 0023Fekollini s.r.o.Šaffova ostroha - bagety.NULL30.03.2017
13OBJ 0019Ján Chmelárpreprava Jednoty dôchodcovNULL21.03.2017
14OBJ 0017Ing. Marta Tóthováaudit za rok 2016NULL17.03.2017
15OBJ 0018Ing. Marta ŠimekováPD strechy Notariátu.1920.0017.03.2017
16OBJ 0011Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovkyNULL13.03.2017
17OBJ 0012MAXNETWORK s.r.ootočná kamera - cintorín.2028.6013.03.2017
18OBJ 0013Forte Acoustic, spol. s.rrozhlasová ústredňa1995.0013.03.2017
19OBJ 0014Kováč Architects, s.r.oPD - Rekonštrukcia chodníka -780.0013.03.2017
20OBJ 0015Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL13.03.2017
21OBJ 0016Ľubomír Cuninkaoprava has. vozidla.NULL13.03.2017
22OBJ 0001Baša Peter - geodetvyhotovenie výškopisu a polohoNULL15.02.2017
23OBJ 0002Dušan Barlík ANIMAPRESSčasopis Chovateľ.NULL15.02.2017
24OBJ 0003ALBA SR, s.r.ostoličky do Svadobky, podľa po2613.6015.02.2017
25OBJ 0004Michal Blahútbanner, pozvánkyNULL15.02.2017
26OBJ 0005Ing.arch. Radovan Hečkoznalecký posudokNULL15.02.2017
27OBJ 0006Ing. Jozef Šulkoprojektová dokumentáciaNULL15.02.2017
28OBJ 0007PreKo, s.r.oprenájom kopírkyNULL15.02.2017
29OBJ 0008Trinityvýzdoba KDNULL15.02.2017
30OBJ 0009BEGA, s.r.opracovný pult.NULL15.02.2017
31OBJ 0010Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do knižniceNULL15.02.2017
32OBJ 0074Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL14.12.2016
33OBJ 0075Ferex, s.r.o110 l smetné nádoby, kovové na807.0014.12.2016
34OBJ 0076Ing. Jozef ŠulkoPD na rek. ZŠ A pavilón - I fá4700.0014.12.2016
35OBJ 0072SVH -Vlachovičrevíziu elektických zariadeníNULL07.12.2016
36OBJ 0073Marián Solárikzimnú údržbu komunikáciíNULL07.12.2016
37OBJ 0070AUTOCOMODEX Trnava,srona prehliadku vozidla Fábia.NULL05.12.2016
38OBJ 0071Michal Blahútpublikáciu k výročiu križovianNULL05.12.2016
39OBJ 0066Roman Štrbíkobklad na has. zbrojnici - kúp997.0015.11.2016
40OBJ 0067Ivan Sokol - autodopravapraprava skupiny Dudváh - RakúNULL15.11.2016
41OBJ 0068Ing. Ladislav Kobzachodníka časť pri cintoríne -100.0015.11.2016
42OBJ 0069Michal Blahúttlač Spravodaja.NULL15.11.2016
43OBJ 0065Ivan Sokol - autodopravaprepravva SZZ Križovany n/D.NULL19.10.2016
44OBJ 0062Baša Petergoemetrický plán na ul. kanal.NULL13.10.2016
45OBJ 0063Anton Jendek A+ZNULLNULL13.10.2016
46OBJ 0064Juga, spol. s.r.o.chlebíčkyNULL13.10.2016
47OBJ 0059Ivan Sokol - autodopravaJednota dôchodcov - D. OrešanyNULL03.10.2016
48OBJ 0060Ivan Sokol - autodopravaFolk. skupina Dudváh - MaďarskNULL03.10.2016
49OBJ 0061Rastislav GulaKD inter. dvere, okno1811.0003.10.2016
50OBJ 0057Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ Križovany n/D.NULL26.09.2016
51OBJ 0058Martin Kubov MK therminštalácia plynovej kotolne vNULL26.09.2016
52OBJ 0056Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovkyNULL02.09.2016
53OBJ 0055TERMOMONT Dolná Krupá, s.plynová prípojka - hasiči1679.3230.08.2016
54OBJ 0053Bzdil Pavolrekonšt. soc. zariadení v KDNULL19.07.2016
55OBJ 0054TheraComm, s.r.o.programovanie pre DHZ KrižovanNULL19.07.2016
56OBJ 0046TEKRA.skpamäť Patriot 4 GB (Kit 2x2GB)45.8122.06.2016
57OBJ 0047Ján Chmelárpraprava pre Úniu žien.NULL22.06.2016
58OBJ 0048Ľubomír Pavelkaopravu motora PPS 12.NULL22.06.2016
59OBJ 0049CS, s.r.o.oprava výtlkov.NULL22.06.2016
60OBJ 0050Rastislav Gulavýrobu a osadenie dverí - vestNULL22.06.2016
61OBJ 0051Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcovNULL22.06.2016
62OBJ 0052Ivan Sokol - autodopravapreprava skupiny Dudváh.NULL22.06.2016
63OBJ 0041MAXNETWORK s.r.ooprava kamier po zásahu bleskuNULL02.06.2016
64OBJ 0042MAXNETWORK s.r.orozšírnie kamerového systému.676.8002.06.2016
65OBJ 0043Michal Blahúttlač Spravodaja.NULL02.06.2016
66OBJ 0044Tibenský Stanislav Klampioprava strechy OŠKNULL02.06.2016
67OBJ 0045JUDr. Radka Paulínyovávypracovanie stanoviskaNULL02.06.2016
68OBJ 0034Autodoprava Cuninka, ,s.roprava pumpy.NULL26.05.2016
69OBJ 0035TI8IT, s.r.okancelársky skener.432.0026.05.2016
70OBJ 0036Baša Peterzameranie cestyNULL26.05.2016
71OBJ 0037Ivan Sokol - autodopravaprepravu dychovky do Prahy.NULL26.05.2016
72OBJ 0038MAXNETWORK s.r.okontolu kamerového systému.NULL26.05.2016
73OBJ 0039Remstav spol. s.r.ovýmena podlah. krytín v kancel3238.1226.05.2016
74OBJ 0040TI8IT, s.r.oESET - predĺženie licencie.253.4426.05.2016
75OBJ 0033Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO JDS Križovany n/D.NULL04.05.2016
76OBJ 0027Jozef Hutárprepravu JDS Križovany na zájaNULL27.04.2016
77OBJ 0028CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov I. etapa672.0027.04.2016
78OBJ 0029Rednot, s.r.o.HANDFREE SIEMENS2001.0027.04.2016
79OBJ 0030PYROTEX, s.r.o.hadice, opasky726.7227.04.2016
80OBJ 0031Bzdil Pavolvýmena nádržeNULL27.04.2016
81OBJ 0032Elena PolakovičováPD kotolne Križovany n/D.NULL27.04.2016
82OBJ 0025Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ.NULL13.04.2016
83OBJ 0026Tibenský Stanislav Klampiklampiarske práce OŠK1088.4013.04.2016
84OBJ 0023JUDr. Radka Paulínyováprávny rozborNULL31.03.2016
85OBJ 0024Fekollini s.r.o.bagety - Šafova ostrohaNULL31.03.2016
86OBJ 0020Juraj Dechtickýjarná údržba výdadby.NULL23.03.2016
87OBJ 0021S.O.S. - Dekorácie, s.r.ožiarovka B22, 1,5 W biela2134.7023.03.2016
88OBJ 0022Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL23.03.2016
89OBJ 0016Bzdil Pavolvodovodné a kanaliz. rozvody -NULL17.03.2016
90OBJ 0017Bzdil Pavolvodovodná prípojkaNULL17.03.2016
91OBJ 0018Bzdil Pavolprietokový ohrievačNULL17.03.2016
92OBJ 0019RHEA, s.r.opracovná kombinéza HIVIS734.0017.03.2016
93OBJ 0014CBS spol, s.r.oknihy Dolné Považie592.5002.03.2016
94OBJ 0015Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO Jednoty dôchodcov.NULL02.03.2016
95OBJ 0001G-GASTRO2 ks - nerezové stoly1290.0025.02.2016
96OBJ 0002Michal Blahútbanner - 90. výročie dychovky,NULL25.02.2016
97OBJ 0003HAPPY FOTO Slovensko spolfotoknihy - 20 ks.NULL25.02.2016
98OBJ 0004Trinityvýzdobu KD na 06.02.2016NULL25.02.2016
99OBJ 0005Topset Solutions, s.r.o.aktual dát katastra KrižovanyNULL25.02.2016
100OBJ 0006JUDr. Štefan Munkavyhotovenie smerníc.NULL25.02.2016
101OBJ 0007Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.NULL25.02.2016
102OBJ 0008Topset Solutions, s.r.o.program registratúry.NULL25.02.2016
103OBJ 0009Dušan Barlík ANIMAPRESSročné predplatné - Chovateľ 20NULL25.02.2016
104OBJ 0010Roman Štrbíkobkladačské práce.NULL25.02.2016
105OBJ 0011Marta Tothová Ing.audit IÚZ a KÚZ za rok 2015.NULL25.02.2016
106OBJ 0012Ferex, s.r.okuka nádoby s pojazdnými kolie1614.0025.02.2016
107OBJ 0013Helena Matláková - STROJMsušičku a pračku pre OŠK.1268.0025.02.2016
108OBJ 0073Bzdil Pavolvodoinštalačné práce.NULL22.12.2015
109OBJ 0072Harmann Plus s.r.o.opravu kotla v KD.NULL10.12.2015
110OBJ 0069Anton Jendek A+Zkanc. materiálNULL02.12.2015
111OBJ 0070Michal Vrábelpožiarna hadica B 75312.0002.12.2015
112OBJ 0071Marián Solárikzimnú údržbu komunikácií.NULL02.12.2015
113OBJ 0064Juga, spol. s.r.o.pri príležitosti 55. výročia z76.8024.11.2015
114OBJ 0065Róbert Rucz - DONATELOna 28.11.2015 s dovozom na 15,46.5024.11.2015
115OBJ 0067EMPEMONT Slovakia, s.r.o.dodávku cestného oblého zrkadlNULL24.11.2015
116OBJ 0068Michal BlahútBulletin pre Slov. zväz záhradNULL24.11.2015
117OBJ 0061A5Ateliérzmenu ÚP v lokalite ZáhumenskéNULL26.10.2015
118OBJ 0062Juraj Dechtickývýsadba - škôlka, cintorín4988.2726.10.2015
119OBJ 0063TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom 2 ks toaletných kabín70.0026.10.2015
120OBJ 0060Peter Klas, s.r.oodťah os. mot. vozidla.NULL12.10.2015
121OBJ 0059SIGNATECH spol. r.o.dopravné značenie.NULL30.09.2015
122OBJ 0057Juga, spol. s.r.o.chlebíčky maslové a šalátové pNULL28.09.2015
123OBJ 0058Michal Blahúttlač bulletin ZO Jednoty A5.168.0028.09.2015
124OBJ 0056SEGA Audio, s.r.ovýmena batérii na signalizáciiNULL24.09.2015
125OBJ 0055Ferex, s.r.oplastové smetné nádoby.NULL22.09.2015
126OBJ 0054Ján Chmelárautobus na 02.10.2015 do OlomoNULL11.09.2015
127OBJ 0050Ing. Marta ŠimekováPD na rek. budovy dielní ZŠ Kr2830.0007.09.2015
128OBJ 0051MAXNETWORK s.r.onastavenie kamier v obci KrižoNULL07.09.2015
129OBJ 0052Ján Štefáksadrokartónové práce v jedálni600.0007.09.2015
130OBJ 0053Tibenský Stanislav Klampivýrobu a osadenie zvodov na buNULL07.09.2015
131OBJ 0048Ing.arch. Ján KováčPD na projekt spev. plôch a do450.0012.08.2015
132OBJ 0049Ľubomír Pavelkaopravu čerpadla na PPS 12.NULL12.08.2015
133OBJ 0047Baša Petervytýč. parcely 2152 a časti 21NULL10.08.2015
134OBJ 0046Autodoprava Cuninka, ,s.rservis škody LIAZ - hasiči.NULL31.07.2015
135OBJ 0044Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k čerpadl240.0029.07.2015
136OBJ 0045CS, s.r.o.obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ2484.5929.07.2015
137OBJ 0040Bzdil PavolOprava kan. prípojky v jedálni679.4602.07.2015
138OBJ 0041Bzdil Pavolvodoinštalačné práce - v kuchy888.4302.07.2015
139OBJ 0042Baša Petervytýč. hraníc medzi pozemkamiNULL02.07.2015
140OBJ 0043Roman Štrbíkobkladové práce v kuchyni ZŠ K3829.5002.07.2015
141OBJ 0037PYROTEX, s.r.o.veko s tesnením na PPS12.NULL17.06.2015
142OBJ 0038Ivan Sokol - autodopravapraprava Dychovky do Rakúska.NULL17.06.2015
143OBJ 0039Dalibor Havel - tanečná o1 pár tanečných čižiemNULL17.06.2015
144OBJ 0035Autodoprava Cuninka, ,s.roprava čerpadla hasičského vozNULL04.06.2015
145OBJ 0036PYROTEX, s.r.o.prilby pre hasičovNULL04.06.2015
146OBJ 0033Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL27.05.2015
147OBJ 0034Felpro, s.r.oPD elektroinšt. na kuchyňu ZŠ.NULL27.05.2015
148OBJ 0030Ivan Sokol - autodopravaautobus pre Jednotu dôch. - SmNULL20.05.2015
149OBJ 0031Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov - RNULL20.05.2015
150OBJ 0032Jozef Hutárprepravu pre Jednotu dôch. - SNULL20.05.2015
151OBJ 0028Ján Chmelárdoprava pre Úniu žien.NULL18.05.2015
152OBJ 0029Bzdil Pavolopravu kontajnerov - zváranie.NULL18.05.2015
153OBJ 0026Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo.NULL14.05.2015
154OBJ 0027Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidloNULL14.05.2015
155OBJ 0024Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ1997.3828.04.2015
156OBJ 0025Banana Music s.r.o.ozvučovaciu techniku.847.3028.04.2015
157OBJ 0022D&D Company, s.r.o.čistenie a kontrola komínov.NULL23.03.2015
158OBJ 0023Michal Vrábelhasičskú sviatočnú uniformu.NULL23.03.2015
159OBJ 0021Ivan Sokol - autodopravapreprava folk. skupiny Dudváh.NULL13.03.2015
160OBJ 0017Juraj Dechtickýjarnú údržbu výsadby centra ob833.1210.03.2015
161OBJ 0018Stanislav Tibenský Klampioprava strechy na KD - klampia4608.4810.03.2015
162OBJ 0019B2B Partnerkatalógové číslo 8C777048 - sk662.4010.03.2015
163OBJ 0020MANUTAN Slovakia s.r.okatalógové číslo H 316035 -pákNULL10.03.2015
164OBJ 0016Baša Petervyh.výškopisu v miestach novéhNULL27.02.2015
165OBJ 0014MODISTT spol. s.r.ovnutorné žalúzie a siete proti427.3226.02.2015
166OBJ 0015ŠKOLEX, spol. s.r.ošatňovú skriňu ALFA114.0026.02.2015
167OBJ 0013ISS Facility Servicesčistenie povaly Svadobky.888.0025.02.2015
168OBJ 0011Reg. rozvojová agentúravypracovanie ,,Plánu rozvoja oNULL23.02.2015
169OBJ 0012Reg. rozvojová agentúravyprac. ,,Komunitného plánu ob500.0023.02.2015
170OBJ 0001Baša Petervyhotovenie výškopisu a polohoNULL12.02.2015
171OBJ 0002Baša Petergeom. plán v areáli MŠ KrižovaNULL12.02.2015
172OBJ 0003Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.NULL12.02.2015
173OBJ 0004TI8IT, s.r.o2 ks switchov - ZyXEL GS1100 -NULL12.02.2015
174OBJ 0005ZMO, región JEškolenie pre poslancov OZ KrižNULL12.02.2015
175OBJ 0006Ing. Marta ŠimekováPD na vybudovanie soc. zariadeNULL12.02.2015
176OBJ 0007Ing. Peter HlbockýPD na projekt spevnených plôch450.0012.02.2015
177OBJ 0008Bzdil Pavolvybudovanie vodovodnej prípojkNULL12.02.2015
178OBJ 0009Ján Chmelárprepravu Únie žien do divadlaNULL12.02.2015
179OBJ 0010mmcité2, s.r.o.2 ks náhradných skiel na autobNULL12.02.2015
180OBJ 0077BESTR Slovakia s.r.o.zimnú údržbu miest.komunikáciiNULL04.12.2014
181OBJ 0076FVCC - RStlačivá k dani z nehnuteľnostiNULL20.11.2014
182OBJ 0075Richard KovalčíkZabezp. PD dopravného značenia700.0019.11.2014
183OBJ 0073Ján Chmelárpreprav Únie žien do divadla 0NULL10.11.2014
184OBJ 0074TONAS - prodiction agencynahratie CD pre skupinu Relax.500.0010.11.2014
185OBJ 0067L - DEN Slovakia spol. s.detské ihrisko1606.8027.10.2014
186OBJ 0068Juga, spol. s.r.o.NULLNULL27.10.2014
187OBJ 0069Ivan Sokol - autodopravapreprava st skupiny do Gyoru aNULL27.10.2014
188OBJ 0070Stanislav Tibenský KlampiPVC fólia so zateplením podľa5775.0027.10.2014
189OBJ 0071AGROSTAV Trnava, a.s.oprava strechy hasičskej zbroj5253.4327.10.2014
190OBJ 0072Jozef Dobošoprava brzdového systému.NULL27.10.2014
191OBJ 0066František KŘIVÁK - TEROSAoprava obecnéhoNULL16.09.2014
192OBJ 0065Baša Petergeom. plán pozemku k bytovke čNULL03.09.2014
193OBJ 0059Martin Kubov MK thermNULL2029.1102.09.2014
194OBJ 0060EURO-BUILDING, a.s.búracie, doplňujúce stavebné p1965.4302.09.2014
195OBJ 0061Foto Video StudioNULL300.0002.09.2014
196OBJ 0062Techteam s.r.o.kompletáž VZT jednotky pre kuc127.2802.09.2014
197OBJ 0063Ing. Miroslav Mračno EPOSpríručka protipož bezpečnosti35.8602.09.2014
198OBJ 0064Michal Vrábelhadice a zásahový oblek1500.0002.09.2014
199OBJ 0044Ján Galgóci2 ks - klimatizačných jednotie2200.0019.08.2014
200OBJ 0045Vladimír Juriga - EMOPpráce na elektroinštalácii kot1275.3019.08.2014
201OBJ 0046DREAL - M, s.r.o.požiarne dvere a zárubňu 80 cm999.6019.08.2014
202OBJ 0047Autodoprava Cuninka, ,s.rúdržbu a opravu bŕzd na vozidlNULL19.08.2014
203OBJ 0048Vladimír Juriga - EMOPumelé osvetlenie a vnútorné si261.2819.08.2014
204OBJ 0049Techteam s.r.o.dodávku a montáž vzduchotechni2304.2919.08.2014
205OBJ 0050Jozef Šmrhola - OLYMPpamätné listy a medaily180.0019.08.2014
206OBJ 0051Ivan Sokol - autodopravapreprava JDS na športový deň,NULL19.08.2014
207OBJ 0052Ivan Sokol - autodopravaprepravu Folk. skupiny DudváhNULL19.08.2014
208OBJ 0053Šimunek Leošvysokozdvižnú plošinu na osadeNULL19.08.2014
209OBJ 0054Trnavská vodárenská spol.NULLNULL19.08.2014
210OBJ 0055STARMONT, s.r.o.dodávku a montáž prečerpáv. st1466.0219.08.2014
211OBJ 0056Stanislav Tibenský Klampioprava strechy v ZŠ Križovany2540.4019.08.2014
212OBJ 0057Bzdil Pavoloprava kan. siete na toaletáchNULL19.08.2014
213OBJ 0058Ferex, s.r.osmetné nádoby 110 l - kovové1696.4419.08.2014
214OBJ 0043Anton Jendek A+Z1700215 zásobník na mydlo KATR58.2824.06.2014
215OBJ 0042Anton Jendek A+Zkancel potrebyNULL19.06.2014
216OBJ 0038Martin Kubov MK thermZpS - práce naviac - podľa pri990.0014.06.2014
217OBJ 0039Jozef HutárPreprava JDS Križovany 29.05.2NULL14.06.2014
218OBJ 0040Ivan Sokol - autodopravapreprava JDS Križovany na ČervNULL14.06.2014
219OBJ 0041EURO-BUILDING, a.s.práce podľa priloženého rozpoč11282.7414.06.2014
220OBJ 0029TI8IT, s.r.opredĺženie licencie Eset NOD32253.4421.05.2014
221OBJ 0030Michal Vrábelkošele v počte 3 ks a darčekov250.0021.05.2014
222OBJ 0031Michal Vrábelnastriekanie PPS 12 - has. str100.0021.05.2014
223OBJ 0032FORZA Slovakia, s.r.o.stolové kalendáre na rok 201543.2021.05.2014
224OBJ 0033JD Stav s.r.omateriál podľa rozpisu3240.0021.05.2014
225OBJ 0034Odpadový hospodár s.r.oPOH obce na roky 2011 - 2015150.0021.05.2014
226OBJ 0035Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k čerpadlNULL21.05.2014
227OBJ 0036EURO-BUILDING, a.s.požiarne dvere, úprava soklov3952.6321.05.2014
228OBJ 0037Bzdil Pavolvýmena ponorného čerpadla ZŠ KNULL21.05.2014
229OBJ 0026Juraj Dechtickýsadovnícku úpravu verejnej zel26361.1605.05.2014
230OBJ 0027Bzdil Pavolvybudovanie vodovodnej prípojk686.7005.05.2014
231OBJ 0028Martin Kubov MK thermpodľa cenovej ponuky - kotolňa7682.6605.05.2014
232OBJ 0025TI8IT, s.r.o2 ks PC podľa Vašho ponukového1080.0014.04.2014
233OBJ 0017Západoslovenská distribučpripojenie káblov do trafostanNULL09.04.2014
234OBJ 0018Marta Tothová Ing.audit ind. a konsol. účtovnejNULL09.04.2014
235OBJ 0019Peter BarinecVýrobu, dovoz a montáž okien,800.0009.04.2014
236OBJ 0020EURO-BUILDING, a.s.sklobetónové priečky na stavbu3970.0009.04.2014
237OBJ 0021AUTOCOMODEX Trnava,sroopravu zadného odstrekovača naNULL09.04.2014
238OBJ 0022Bzdil Pavolvybudovanie vod. šachty a pokl6286.0009.04.2014
239OBJ 0023Fekollini s.r.o.bagety v počte 150 ks, na 10.0145.8009.04.2014
240OBJ 0024Vodohospodárske stavbyvýrobu chodníka zo zámkovej dl23850.0009.04.2014
241OBJ 0010Záhradná technika Šupatraktorová kosačka Starjet AJ3750.0018.03.2014
242OBJ 0011EURO-BUILDING, a.s.práce naviac pri rek. ZpS Križ63775.2718.03.2014
243OBJ 0012mmcité2, s.r.o.zasklenie prístrešku s dovozom410.4018.03.2014
244OBJ 0013EMOP - Juriga VladimírNN prípojka s montážou - podľa3068.0118.03.2014
245OBJ 0014A-PEMA, s.r.o.doprava285.4018.03.2014
246OBJ 0015Ing. Karol Hattas - SPSodznak napichovací DHZ pod č.150.0018.03.2014
247OBJ 0016CS, s.r.o.čistenie obec. komunikácií, vNULL18.03.2014
248OBJ 0009Miloš Čamaj - MC Thermvodoinšt. materiál na zapojeniNULL26.02.2014
249OBJ 0008Jaroslav Rychnavskývyhotovenie korkovej tabule oNULL24.02.2014
250OBJ 0001Ľubomír CuninkaOprava brzdového systému na osNULL18.02.2014
251OBJ 0002AUTOCOMODEX Trnava,sroOprava vzduchovej a palivovejNULL18.02.2014
252OBJ 0003Geodet.a kartog. ústavÚdaje zo súboru popisných infoNULL18.02.2014
253OBJ 0004D&D Company, s.r.o.Objednávame revíziu komínov.NULL18.02.2014
254OBJ 0005Jozef SykoraOprava verejného osvetlenia aNULL18.02.2014
255OBJ 0006Weber 1909 spol. s.r.o.Knihy do Obecnej knižnice KrižNULL18.02.2014
256OBJ 0007ZSE Energia, a.s.Vytýčenie káblov z trafostanicNULL18.02.2014
Por. č.ČísloDodávateľPredmetSuma s DPHZverejnenéDetail
1FD /0120/17FRP Services, s.r.o05/2017 - SMS výjazdy4.2015.06.2017
2FD /0121/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 05/2017159.6215.06.2017
3FD /0122/17Marián Solárikpodŕňanie haluzoviny201.6015.06.2017
4FD /0123/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 06/2017175.2015.06.2017
5FD /0124/17Falck Healthcare a.s.zdravotné prehliadky hasičov172.0015.06.2017
6FD /0125/17František Kosmál ZAMKOvýroba a montáž únikových scho990.0015.06.2017
7FD /0126/17FCC, s.r.ovyúčt. 05/20173163.2515.06.2017
8FD /0127/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 05/2017 - 5 odb. miest245.7515.06.2017
9FD /0128/17Jozef Hutárpreprava JDS Križovany - Ledni370.0015.06.2017
10FD /0129/17Martin Kubov MK thermpráce naviac - ÚK KD498.0015.06.2017
11FD /0130/17Anton Jendek A+Zkanc. materiál208.6115.06.2017
12FD /0131/17Martin Kubov MK thermvýmena ÚK v KD Križovany n/D.12479.8315.06.2017
13FD /0132/17Trnavská vodárenská spol.vodovod. prípojka - zmrzlina106.9415.06.2017
14FD /0101/17IVES Košiceaktual. programu matrika 201725.0907.06.2017
15FD /0102/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 04/2017209.7507.06.2017
16FD /0103/17Xtra Slovakiareflexné samolepky na has. voz187.2007.06.2017
17FD /0104/17AXATEM Projekt s.r.ospracovanie žiadosti o dotáciu400.0007.06.2017
18FD /0105/17WebHouse, s.r.odoména krizovany.sk14.2807.06.2017
19FD /0106/17FCC, s.r.ovyúčt. 04/20172552.8607.06.2017
20FD /0107/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 04/2017 - el. energia269.0807.06.2017
21FD /0108/17Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.4. - 7.5.201760.2707.06.2017
22FD /0109/17Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.01. - 30.04.2017225.1107.06.2017
23FD /0110/17Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.01. - 30.04.201788.7807.06.2017
24FD /0111/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 byt. dom1100.0007.06.2017
25FD /0112/17Prvá Komunálna Finančná,3/4 2017 poistné majetku412.0507.06.2017
26FD /0113/17Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice130.6707.06.2017
27FD /0114/17Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 05/201722.0007.06.2017
28FD /0115/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06/2017524.2407.06.2017
29FD /0116/17SPP, a.s.záloha 06/2017684.0007.06.2017
30FD /0117/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06/2017430.0807.06.2017
31FD /0118/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 byt. dom440.0007.06.2017
32FD /0119/17MODISTT spol. s.r.ookná - KD - Svadobka5500.0007.06.2017
33FD /0120/17FRP Services, s.r.o05/2017 - SMS výjazdy4.2007.06.2017
34FD /0121/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 05/2017159.6207.06.2017
35FD /0103/17Xtra Slovakiareflexné samolepky na has. voz187.2010.05.2017
36FD /0096/17Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 04/201716.8005.05.2017
37FD /0097/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 05/2017524.2405.05.2017
38FD /0098/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 05/2017430.0805.05.2017
39FD /0099/17SPP, a.s.záloha 05/2017684.0005.05.2017
40FD /0100/17ESMO Žilina, a.s.05/2017 prevádzka internet por175.2005.05.2017
41FD /0101/17IVES Košiceaktual. programu matrika 201725.0905.05.2017
42FD /0102/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 04/2017209.7505.05.2017
43FD /0075/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 03/2017206.7724.04.2017
44FD /0076/17František Kosmál ZAMKOokenná mreža - KD160.0024.04.2017
45FD /0077/17František Kosmál ZAMKOzábradlie MŠ470.0024.04.2017
46FD /0078/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 03/2017348.1724.04.2017
47FD /0079/17PreKo, s.r.oČB, farebné výtlačky133.2124.04.2017
48FD /0080/17ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet portálu 04175.2024.04.2017
49FD /0081/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor 9 bytový dom660.0024.04.2017
50FD /0082/17FCC, s.r.ovyúčt. 03/20172861.3924.04.2017
51FD /0083/17Fekollini s.r.o.Šaffova ostroha - bagety.218.8824.04.2017
52FD /0084/17Bzdil Pavolvýmena vodárne - notariát.292.4624.04.2017
53FD /0085/17Ing. Marta ŠimekováPD strechy Notariátu.1600.0024.04.2017
54FD /0086/17CS, s.r.o.zametanie ciest v obci339.4824.04.2017
55FD /0087/17Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.3. - 7.4.201763.7624.04.2017
56FD /0088/17ABRASIV s.r.ovŕtanie otvorov - ZŠ.70.4824.04.2017
57FD /0089/17Topset Solutions, s.r.o.aktual .programov1034.9924.04.2017
58FD /0090/17Topset Solutions, s.r.o.poplatok za stránku FD72.0024.04.2017
59FD /0091/17Topset Solutions, s.r.o.aktual. dát katastra36.0024.04.2017
60FD /0092/17Forte Acoustic, spol. s.rrozhlasová ústredňa1995.0024.04.2017
61FD /0093/17Jozef Sykoraoprava VO 01 - 04/2017169.3224.04.2017
62FD /0094/17Jozef Sykoraoprava rozhlasu845.0424.04.2017
63FD /0095/17Jozef Sykoraorez stromov, oprava VO...999.7824.04.2017
64FD /0073/17WebHouse, s.r.opoplatok doména eu8.3906.04.2017
65FD /0074/17JAZ servisoprava el. panvice - Svadobka129.7706.04.2017
66FD /0066/17Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 3/201724.4005.04.2017
67FD /0067/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 04/2017430.0805.04.2017
68FD /0068/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 04/2017524.2405.04.2017
69FD /0069/17SPP, a.s.záloha 04/2017684.0005.04.2017
70FD /0070/17GRENKELEASING, s.r.opoistenie a nájom kopírky226.2205.04.2017
71FD /0071/17Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky2022.7905.04.2017
72FD /0072/17Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovky446.0005.04.2017
73FD /0032/17Baša Peter - geodetvyhotovenie výškopisu a poloho350.0003.04.2017
74FD /0033/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 02/2017175.2003.04.2017
75FD /0034/17Miloš Jurišičoprava kotla v KD89.0003.04.2017
76FD /0035/17Marián Dobiš - Staviteľspracovanie rozpočtu - dielní80.0003.04.2017
77FD /0036/17SPP, a.s.záloha 03/2017684.0003.04.2017
78FD /0037/17Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 02/201711.2003.04.2017
79FD /0038/17Trinityvýzdoba KD300.0003.04.2017
80FD /0039/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, ha430.0803.04.2017
81FD /0040/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2017 KD,VO,DS,OcÚ524.2403.04.2017
82FD /0041/17Juraj Dechtickýjarná údržba zelene813.1203.04.2017
83FD /0042/17Ing. Jozef Šulkoprojektová dokumentácia A pavi4880.0003.04.2017
84FD /0043/17Jozef Vadovič - VADASvýkon technika 1/4 2017162.0003.04.2017
85FD /0044/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 02/2017209.5303.04.2017
86FD /0045/17FCC, s.r.ovyúčt. 02/20171841.1603.04.2017
87FD /0046/17Prvá Komunálna Finančná,2/4 2017 poistné412.0503.04.2017
88FD /0047/17Kosenie s.r.oprevzdušnenie trávnika470.0003.04.2017
89FD /0048/17ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet portálu 03/175.2003.04.2017
90FD /0049/17Anton Jendek A+Zkancelársky materiál317.3403.04.2017
91FD /0050/17Branislav Turanknihy do obecnej knižnice23.5003.04.2017
92FD /0051/17Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.2. - 7.3.201762.6603.04.2017
93FD /0052/17Michal Horníkkeramický džbán, obrázok115.0003.04.2017
94FD /0053/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 02/2017521.3203.04.2017
95FD /0054/17SLOVGRAMpoplatok za verejný rozhlas 2038.5003.04.2017
96FD /0055/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 bytový dom880.0003.04.2017
97FD /0056/17BEGA, s.r.opracovný pult.646.4403.04.2017
98FD /0057/17Jaroslav Grman DDD activderatizácia priestorov OcÚ48.0003.04.2017
99FD /0058/17Dobrovoľná PO SRodborná príprava DHZO220.0003.04.2017
100FD /0059/17MAGNA ENERGIA a.s.poplatok za istič27.1803.04.2017
101FD /0060/17Chmelár spol.s.r.o.samozatvárač s montážou.240.0003.04.2017
102FD /0061/17Ján Chmelárpreprava Jednoty dôchodcov143.0003.04.2017
103FD /0062/17Autodoprava Cuninka, ,s.roprava has. vozidla.795.8603.04.2017
104FD /0063/17D&D Company, s.r.o.kontrola komínov166.5603.04.2017
105FD /0064/17Prima banka Slovensko a.spoplatok banke - auditor60.0003.04.2017
106FD /0065/17MAXNETWORK s.r.ootočná kamera - cintorín.2028.6003.04.2017
107FD /0001/17Prvá Komunálna Finančná,poistné 1/4 2017412.0522.02.2017
108FD /0002/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 01/2017555.6722.02.2017
109FD /0003/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 01/2017633.3422.02.2017
110FD /0004/17SAMNET infor.systém samosinformácie o dotáciách32.8622.02.2017
111FD /0005/17Michal Blahútbanner, pozvánky100.0022.02.2017
112FD /0006/17František Kosmál ZAMKOvýroba mreží - CO80.0022.02.2017
113FD /0007/17SPP, a.s.záloha 01/2017684.0022.02.2017
114FD /0008/17CBC Slovakia, s.r.opoplatok (kopírka)1.2022.02.2017
115FD /0009/17JUDr. Radka Paulínyováprávne služby152.0822.02.2017
116FD /0010/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 01/2017175.2022.02.2017
117FD /0011/17Topset Solutions, s.r.o.preinštalácia programov12.0022.02.2017
118FD /0012/17Školská jedáleňstravovanie dôchodcov17.2022.02.2017
119FD /0013/17BEGA, s.r.ostoličky do Svadobky, podľa po2613.6022.02.2017
120FD /0014/17Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1807.4322.02.2017
121FD /0015/17GRENKELEASING, s.r.onájom kopírky153.3222.02.2017
122FD /0016/17Slovak Telekom a.s.vyúčt. 01/2017197.5922.02.2017
123FD /0017/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 01/2017502.9922.02.2017
124FD /0018/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 02/2017520.1222.02.2017
125FD /0019/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 02/2017429.8722.02.2017
126FD /0020/17Chmelár spol.s.r.o.oprava vchodových dverí132.0022.02.2017
127FD /0021/17PreKo, s.r.ovýmena valca v tlačiarni234.0022.02.2017
128FD /0022/17SPP, a.s.záloha 02/2017684.0022.02.2017
129FD /0023/17MEDIATEL spol. s.r.o.zlaté stránky60.0022.02.2017
130FD /0024/17FCC, s.r.ovyúčt. 01/20171849.6822.02.2017
131FD /0025/17Branislav Turanknihy160.0022.02.2017
132FD /0026/17Dušan Barlík ANIMAPRESSčasopis Chovateľ.19.8022.02.2017
133FD /0027/17Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.1. - 7.2.201774.5722.02.2017
134FD /0028/17CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2022.02.2017
135FD /0029/17Reg. rozvojová agentúravypracovanie žiadosti o NFP1800.0022.02.2017
136FD /0030/17SOZAza použitie hud. diel20.4022.02.2017
137FD /0031/17Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do knižnice110.2822.02.2017
138FD /0379/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. XI - XII/201634.8031.01.2017
139FD /0380/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. XI-XII/2016 OŠK3.3031.01.2017
140FD /0381/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. KD XI-XII/2016 - vodné,25.9831.01.2017
141FD /0364/16Školská jedáleňza stravu dôchodcov 12/201616.0017.01.2017
142FD /0365/16News and Media Holding a.časopis Zdravie Obecná knižnic18.5017.01.2017
143FD /0366/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2017.01.2017
144FD /0367/16Ing. Jozef ŠulkoPD na rek. ZŠ A pavilón - I fá4620.0017.01.2017
145FD /0368/16Rastislav GulaKD inter. dvere, okno1811.0017.01.2017
146FD /0369/16TI8IT, s.r.okancelársky počítač podľa ponu840.0017.01.2017
147FD /0370/16FaxCOPY a.s.tonery734.1417.01.2017
148FD /0371/16Ing. Martin Bejdazmena trasy dažď. kanalizácie580.0017.01.2017
149FD /0372/16Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie účtu71.0817.01.2017
150FD /0373/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2016190.6317.01.2017
151FD /0374/16FCC, s.r.ovyúčt. 12/20162223.3717.01.2017
152FD /0375/16Topset Solutions, s.r.o.aktualiz. programov 201650.4017.01.2017
153FD /0376/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 12/2016271.1217.01.2017
154FD /0377/16MAGNA ENERGIA a.s.stáč. miesto ihrisko - poplato253.6717.01.2017
155FD /0378/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.12.2016 - 07.01.201745.4217.01.2017
156FD /0355/16Michal Blahútpublikácia - 90 výročie OŠK1149.0020.12.2016
157FD /0356/16Michal Blahútsamolepky - kamery36.0020.12.2016
158FD /0357/16Ivan Sokol - autodopravapraprava skupiny Dudváh - Rakú230.0020.12.2016
159FD /0358/16Jozef Sykoraoprava el.zar. KD, vianočná vý957.2420.12.2016
160FD /0359/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.11.-7.12.201671.6720.12.2016
161FD /0360/16Michal Blahútvianočné pozdravy28.0020.12.2016
162FD /0361/16ESMO Žilina, a.s.internet portál 12/2016175.2020.12.2016
163FD /0362/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál233.3820.12.2016
164FD /0363/16Ferex, s.r.o110 l smetné nádoby, kovové na807.0020.12.2016
165FD /0334/16DECODOM spol . s.r.okuch. skrinka160.2214.12.2016
166FD /0335/16ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet. portálu350.4014.12.2016
167FD /0336/16SPP, a.s.záloha 12/2016773.0014.12.2016
168FD /0337/16Školská jedáleňstrava dôchodcov 11/201620.8014.12.2016
169FD /0338/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - prechod pre c100.0014.12.2016
170FD /0339/16Disig, a.s.poplatok za vydanie celtifikát103.2014.12.2016
171FD /0340/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 12/2016622.9314.12.2016
172FD /0341/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 01.8.-31.10.2016 has.-117.1614.12.2016
173FD /0342/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 12/2016 VO, KD, OŠK609.5614.12.2016
174FD /0343/16DECODOM spol . s.r.olišty, diely - kuch. skrinka14.0314.12.2016
175FD /0344/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1345.9614.12.2016
176FD /0345/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 11/2016201.8214.12.2016
177FD /0346/16Jozef Vadovič - VADAS4/4 2016 výkon technika PO, BO150.0014.12.2016
178FD /0347/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby223.7414.12.2016
179FD /0348/16CS, s.r.o.rekonšt. chodníkov - priechod2668.4814.12.2016
180FD /0349/16Slovenská pošta a.s.časopisy do Obecnej knižnice74.1814.12.2016
181FD /0350/16FCC, s.r.ovyúčt. 11/20163206.5114.12.2016
182FD /0351/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 11/2016154.5614.12.2016
183FD /0352/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy Obecná knižnica219.6214.12.2016
184FD /0353/16Miroslav Vlachovič SVHrevíziu elektických zariadení480.0014.12.2016
185FD /0354/16Bzdil Pavolvýmena čerpadla Notariát309.7214.12.2016
186FD /0318/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.10. - 14.11.20161.2030.11.2016
187FD /0319/16ZMO, región JEDiár samosprávy 201733.2530.11.2016
188FD /0320/16Michal Blahúttlač Spravodaja.600.0030.11.2016
189FD /0321/16MANUTAN Slovakia s.r.onávleky na mop KD76.5630.11.2016
190FD /0322/16SPP, a.s.zál. 11/2016214.0030.11.2016
191FD /0323/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - rek. chodníko156.9030.11.2016
192FD /0324/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - rek. chodníko250.0030.11.2016
193FD /0325/16CS, s.r.o.rek. chodníka14817.4730.11.2016
194FD /0326/16VIS, s.r.okan. prípojka Drgoň3545.6430.11.2016
195FD /0327/16VIS, s.r.okan. prípojka Doktorík3545.6430.11.2016
196FD /0328/16Roman Štrbíkhas. zbroj. - obkladačské prác997.0030.11.2016
197FD /0329/16TheraComm, s.r.oprogramovanie rádiostaníc28.2230.11.2016
198FD /0330/16Baša Peter - geodetgeodetické práce - hliník150.0030.11.2016
199FD /0331/16AUTOCOMODEX Trnava,sroservis Fábie872.5430.11.2016
200FD /0332/16FaxCOPY a.s.2 ks - skartovačky470.0030.11.2016
201FD /0333/16MANUTAN Slovakia s.r.okancelárske stoličky 3 ks318.3230.11.2016
202FD /0304/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - chodníky580.1015.11.2016
203FD /0305/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 10/2016197.8715.11.2016
204FD /0306/16Miroslav Falath MODvysávač - záhradný317.2115.11.2016
205FD /0307/16SEGA Audio, s.r.oservis signalizácie OcÚ63.6015.11.2016
206FD /0308/16CS, s.r.o.rekonšt. chodníka pri cintorín24736.0215.11.2016
207FD /0309/16Wolters Kluwer, s.r.o.Právo pre ROPO 201774.4015.11.2016
208FD /0310/16FCC, s.r.ovyúčt. 10/20162308.9615.11.2016
209FD /0311/16Michal Blahúttlač VZN306.0015.11.2016
210FD /0312/16TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom toaletnej kabíny79.2015.11.2016
211FD /0313/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 10/2016144.9315.11.2016
212FD /0314/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.10. -07.11.201675.5315.11.2016
213FD /0315/16Muziker a.s.vokálový mikrofón - dychovka199.0015.11.2016
214FD /0316/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. KD 1.8. - 31.10.201632.4815.11.2016
215FD /0317/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 1.8.-.31.10.2016 OcÚ,OŠ154.8515.11.2016
216FD /0296/16Školská jedáleňstrava dôchodcov 10/201619.6004.11.2016
217FD /0297/16Studne, s.r.ovyvŕtanie studne650.0004.11.2016
218FD /0298/16Ivan Sokol - autodopravaJednota dôchodcov - D. Orešany90.0004.11.2016
219FD /0299/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky692.2104.11.2016
220FD /0300/16SPP, a.s.záloha 11/2016559.0004.11.2016
221FD /0301/16MAGNA ENERGIA a.s.11/2016 záloha609.5604.11.2016
222FD /0302/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 11/2016622.9304.11.2016
223FD /0303/16IMD & design plus spoústredné kúrenie v has. zbrojn5899.0904.11.2016
224FD /0292/16Ivan Sokol - autodopravaFolk. skupina Dudváh - Maďarsk200.0026.10.2016
225FD /0293/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby35.0026.10.2016
226FD /0294/16Baša Peter - geodetgoemetrický plán na ul. kanal.227.0026.10.2016
227FD /0295/16Ing.arch.Eva Krupovázmeny ÚPD 3/20151144.2026.10.2016
228FD /0274/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby200.0019.10.2016
229FD /0275/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 09/2016130.2919.10.2016
230FD /0276/16CS, s.r.o.rek. chodníka pri cintoríne11203.2819.10.2016
231FD /0277/16TERMOMONT Dolná Krupá, s.plynová prípojka - hasiči1139.3219.10.2016
232FD /0278/16ESMO Žilina, a.s.intern. portál e Turizmu525.6019.10.2016
233FD /0279/16ESMO Žilina, a.s.prevádzka IT portálu e Turizmu350.4019.10.2016
234FD /0280/16Bzdil Pavoloprava čerpadla OŠK1146.0019.10.2016
235FD /0281/16Bzdil Pavolvýmena rozvodov vody, radiátor3364.8019.10.2016
236FD /0282/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 09/20163019.6219.10.2016
237FD /0283/16WebHouse, s.r.o27.10.2016-26.10.2017 maximum79.0619.10.2016
238FD /0284/16Stražanovo bábkové divadldetské predstavenie180.0019.10.2016
239FD /0285/16Anton Jendek A+Zkancel. materiál390.2719.10.2016
240FD /0286/16Martin Kubov MK therminštalácia plynovej kotolne v14977.7819.10.2016
241FD /0287/16Juga, spol. s.r.o.chlebíčky - Deň úcty k starším240.0019.10.2016
242FD /0288/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice64.3119.10.2016
243FD /0289/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.9.2016 - 7.10.201661.1019.10.2016
244FD /0290/16Miroslav Falath MODoprava kosačiek283.7319.10.2016
245FD /0291/16CBC Slovakia, s.r.o14.10. - 13.11. 20161.2019.10.2016
246FD /0261/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 09/2016192.7806.10.2016
247FD /0262/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ Križovany n/D.183.3606.10.2016
248FD /0263/16Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovky360.0006.10.2016
249FD /0264/16Ing. Ladislav Kobzatechnický dozor - chodník pri263.0006.10.2016
250FD /0265/16SPP, a.s.záloha 10/2016559.0006.10.2016
251FD /0266/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 10/2016609.5606.10.2016
252FD /0267/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 10 /2016622.9306.10.2016
253FD /0268/16Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 09/201618.4006.10.2016
254FD /0269/16Rastislav Gula6 ks dverí - KD3980.0006.10.2016
255FD /0270/16Michal Blahútblahoželania, infor. tabuľa65.0006.10.2016
256FD /0271/16VIS, s.r.okanal. prípojka Fafráková3545.6406.10.2016
257FD /0272/16VIS, s.r.okanal. prípojka Brázdovič3545.6406.10.2016
258FD /0273/16VIS, s.r.okanal. prípojka Rodný3545.6406.10.2016
259FD /0244/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 08/2016188.1629.09.2016
260FD /0245/16Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov78.0029.09.2016
261FD /0246/16SPP, a.s.záloha 09/2016, OcÚ, KD, OŠK559.0029.09.2016
262FD /0247/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 09/2016, VO609.5629.09.2016
263FD /0248/16MAGNA ENERGIA a.s.odberné miesta 09/2016622.9329.09.2016
264FD /0249/16František Oboril servis hprehliadka has. prístrojov245.6029.09.2016
265FD /0250/16Felpro, s.r.oPD - telocvičňa ZŠ (elektro)100.0029.09.2016
266FD /0251/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 08/201686.1329.09.2016
267FD /0252/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 08/20163875.2329.09.2016
268FD /0253/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2029.09.2016
269FD /0254/16Telefónica O2 Slovakia, s08.08. - 07.09.2016 vyúčt.58.3429.09.2016
270FD /0255/16Marián Solárikodvoz haluzoviny408.0029.09.2016
271FD /0256/16Prvá Komunálna Finančná,poistenie 4 štvrťrok 2016412.0529.09.2016
272FD /0257/16CS, s.r.o.rekonšt. has. zbrojnice2122.3329.09.2016
273FD /0258/16Jozef Vadovič - VADASvýkon technika 3/4 2016150.0029.09.2016
274FD /0259/16Auto kelly Slovakia, s.r.oleje - hasiči40.2429.09.2016
275FD /0260/16CS, s.r.o.oprava MK Križovany4995.8029.09.2016
276FD /0238/16CBC Slovakia, s.r.o14.07. - 14.08. poplatok1.2002.09.2016
277FD /0239/16Vladimír Drozdaoprava has. zbrojnice - materi2558.2302.09.2016
278FD /0240/16Jozef Sykoraelektroinštal. práce - sklady,3376.3602.09.2016
279FD /0241/16Ing. Marta Tóthováaudit IÚZ a KÚZ za rok 2015.600.0002.09.2016
280FD /0242/16Obec Malženiceposudková činnosť lekárky375.0002.09.2016
281FD /0243/16František Kosmál ZAMKOmreže na sklade CO550.0002.09.2016
282FD /0233/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. OŠK 07/2016143.3617.08.2016
283FD /0234/16CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov I. etapa672.0017.08.2016
284FD /0235/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.07.-07.08.201657.7617.08.2016
285FD /0236/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 OcÚ153.9517.08.2016
286FD /0237/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 KD49.8017.08.2016
287FD /0197/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.6. - 14.7.301.2015.08.2016
288FD /0198/16Miroslav Novák REZdemontáž a montáž opony v KD1308.0015.08.2016
289FD /0199/16Miroslav Novák REZvybrúsenie podlahy na javisku2196.0015.08.2016
290FD /0200/16Juraj Dechtickýúdržba zelene932.2115.08.2016
291FD /0201/16František Kosmál ZAMKObrána hasičskej zbrojnice1850.0015.08.2016
292FD /0202/16František Kosmál ZAMKOvozík na prepravu čerpadla70.0015.08.2016
293FD /0203/16ZMO, región JEŠportové hry žiakov120.0015.08.2016
294FD /0204/16MODISTT spol. s.r.oplastové okná - KD7615.6815.08.2016
295FD /0205/16Roman Štrbíkpokládka dlažby v KD6239.5015.08.2016
296FD /0206/16MAGNA ENERGIA a.s.13 odb. miest - 08/20161145.8515.08.2016
297FD /0207/16MAGNA ENERGIA a.s.08/2016 OŠK86.6415.08.2016
298FD /0208/16Chmelár spol.s.r.o.žalúzie - 6 ks192.6015.08.2016
299FD /0209/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1488.2515.08.2016
300FD /0210/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 07/2016175.8815.08.2016
301FD /0211/16SPP, a.s.08/2016 KD, OcÚ, OŠK559.0015.08.2016
302FD /0212/16Wolters Kluwer, s.r.o.časopis ROPO a OBCÍ79.8015.08.2016
303FD /0213/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 01. - 07. 2016 knižnica9.9615.08.2016
304FD /0214/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. jan. - júl 2016 KD spr-19.5515.08.2016
305FD /0215/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri škole jan. - júl-65.1815.08.2016
306FD /0216/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. jan.- júl 2016 Svadobk-231.9215.08.2016
307FD /0217/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. jan.-júl 2016-55.1215.08.2016
308FD /0218/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. jan. - júl 2016 VO pri-133.0715.08.2016
309FD /0219/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. jan.-júl 2016 KD suteré-115.8415.08.2016
310FD /0220/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z-426.1515.08.2016
311FD /0221/16Jozef Sykoraoprava el. vedenia535.8015.08.2016
312FD /0222/16Jozef Sykoraoprava rozhlasu569.7615.08.2016
313FD /0223/16Marián Solárikpohŕňanie, odvoz haluzoviny306.0015.08.2016
314FD /0224/16Roman Štrbíkobkladové práce v ZŠ - kuchyňa1822.5015.08.2016
315FD /0225/16Remstav spol. s.r.opodlahy OcÚ3238.1315.08.2016
316FD /0226/16VIS, s.r.okanal. prípojka p.č. 186/2, p.3545.6415.08.2016
317FD /0227/16ZI - EP Polakovičová ElePD kotolne KD500.0015.08.2016
318FD /0228/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. - DS jan.-júl 2016-36.7015.08.2016
319FD /0229/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. OcÚ jan. - júl 2016-275.0715.08.2016
320FD /0230/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO za stanicou jan. - j-26.6215.08.2016
321FD /0231/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 07/20162225.0215.08.2016
322FD /0232/16SPONKA SK, s.r.oarchivačná spona36.0015.08.2016
323FD /0171/16Ivan Sokol - autodopravapreprava skupiny Dudváh.540.0019.07.2016
324FD /0172/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO JDS Križovany n/D.120.0019.07.2016
325FD /0173/16Ivan Sokol - autodopravaprepravu dychovky do Prahy.600.0019.07.2016
326FD /0174/16Jozef Vadovič - VADASvýkon technika 2/4 2016150.0019.07.2016
327FD /0175/16MAXNETWORK s.r.ooprava kamier po zásahu blesku1055.6919.07.2016
328FD /0176/16Školská jedáleňstrava dôchodcov 06/201622.4019.07.2016
329FD /0177/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 06/2016198.5019.07.2016
330FD /0178/16ZMO, región JEpracovná cesta875.0019.07.2016
331FD /0179/16SPP, a.s.vyúčt. 07/2016559.0019.07.2016
332FD /0180/16MAGNA ENERGIA a.s.07/2016 stáč. miesto, notariát96.9019.07.2016
333FD /0181/16MAGNA ENERGIA a.s.OŠK 07/201686.6419.07.2016
334FD /0182/16CBS spol, s.r.oknihy Dolné Považie651.7519.07.2016
335FD /0183/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri škole 06/2016-76.2619.07.2016
336FD /0184/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.VO pri mäsiarovi 06/2016-148.1819.07.2016
337FD /0185/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.KD správca vyúčt. 06/2016-23.7019.07.2016
338FD /0186/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. OŠK 06/201683.0319.07.2016
339FD /0187/16Obec MajcichovMDD 2016 pomerná časť nákladov100.0019.07.2016
340FD /0188/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 07/20161402.0019.07.2016
341FD /0189/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 06/20163575.2619.07.2016
342FD /0190/16Ľubomír Pavelkaopravu motora PPS 12.2118.3019.07.2016
343FD /0191/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.138.5819.07.2016
344FD /0192/16Oblastný futbalový zväzsúťažný ročník 2016/201730.0019.07.2016
345FD /0193/16Oblastný futbalový zväz2 polrok 2016 - štartovné248.0019.07.2016
346FD /0194/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.6. - 7.7.201666.5219.07.2016
347FD /0195/16AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.ovysušovač muriva3410.0019.07.2016
348FD /0196/16Prosman a Pavlovič adv. kprávne služby - výmaz MNV150.0019.07.2016
349FD /0140/16CBC Slovakia, s.r.o14.04.-14.05.2016 poplatok1.2023.06.2016
350FD /0141/16Roman Štrbíkobkladové práce v budove OcÚ621.0023.06.2016
351FD /0142/16Školská jedáleňstravovanie dôchodcov28.0023.06.2016
352FD /0143/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06 22016, notariát, stá96.9023.06.2016
353FD /0144/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06 2016 OŠK86.6423.06.2016
354FD /0145/16Dobrovoľná PO SRškolenie hasičov30.0023.06.2016
355FD /0146/16SPP, a.s.vyúčt. 06/2016 KD, OcÚ, OŠK559.0023.06.2016
356FD /0147/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1922.8023.06.2016
357FD /0148/16Technický skúšobný ústav,posúdenie PD72.0023.06.2016
358FD /0149/16Baša Peterzameranie cesty397.0023.06.2016
359FD /0150/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 05/2016163.7223.06.2016
360FD /0151/16TI8IT, s.r.oESET - predĺženie licencie.253.4423.06.2016
361FD /0152/16A5AteliérÚPN Križovany - zmeny960.0023.06.2016
362FD /0153/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri škole 05/2016-592.0923.06.2016
363FD /0154/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 05/2016 VO pri mäsiarov-118.2023.06.2016
364FD /0155/16Michal Blahúttlač Spravodaja.299.6523.06.2016
365FD /0156/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 06/20161402.0023.06.2016
366FD /0157/16Auto kelly Slovakia, s.r.žiarovky - hasiči25.9423.06.2016
367FD /0158/16JUDr. Radka Paulínyovávypracovanie stanoviska200.0023.06.2016
368FD /0159/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 05/2016-1.5523.06.2016
369FD /0160/16MAXNETWORK s.r.orozšírenie kamerového systému.676.8023.06.2016
370FD /0161/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 05/201640.3823.06.2016
371FD /0162/16Ján Chmelárpraprava pre Úniu žien.70.0023.06.2016
372FD /0163/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 05/20162718.9423.06.2016
373FD /0164/16Prvá Komunálna Finančná,pistné 3/4 2016412.0523.06.2016
374FD /0165/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.5.-7.6.201682.6823.06.2016
375FD /0166/16Jozef Hutárprepravu JDS Križovany na zája550.0023.06.2016
376FD /0167/16Tibenský Stanislav Klampioprava strechy OŠK4355.6423.06.2016
377FD /0168/16Ing. Dušan Kováčik - inCedlažba KD1195.6023.06.2016
378FD /0169/16Marta Tothová Ing.audit IÚZ a KÚZ za rok 2015.1200.0023.06.2016
379FD /0170/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.5. - 14.6.1.2023.06.2016
380FD /0119/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 04/2016 VO pri mäsiarov292.6125.05.2016
381FD /0120/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 04/2016 VO pri škole173.1525.05.2016
382FD /0121/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. KD správca 04/201666.6625.05.2016
383FD /0122/16Prima banka Slovensko a.spoplatok banke60.0025.05.2016
384FD /0123/16Miroslav Falath MODoprava píly, materiál217.7225.05.2016
385FD /0124/16Miroslav Falath MODvýmena pneumatík197.7125.05.2016
386FD /0125/16TI8IT, s.r.okancelársky skener.432.0025.05.2016
387FD /0126/16PYROTEX, s.r.o.hadice, opasky726.7225.05.2016
388FD /0127/16Bzdil Pavolvodovodné a kanaliz. rozvody -856.9325.05.2016
389FD /0128/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 01.01.-03.05.2016 hasič-23.2225.05.2016
390FD /0129/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.01.-30.04.2016210.3525.05.2016
391FD /0130/16Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.01.-30.04.2016 KD112.6025.05.2016
392FD /0131/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.04.-07.05.201678.7525.05.2016
393FD /0132/16Miloš Kusýnerezové zábradlie798.0025.05.2016
394FD /0133/16Rednot, s.r.o.hasiči - materiál (obuv, oblek2277.0025.05.2016
395FD /0134/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.preplatok-151.5825.05.2016
396FD /0135/16Mária Velšicová - Feva1. máj - občerstvenie92.1025.05.2016
397FD /0136/16MAXNETWORK s.r.okontolu kamerového systému.63.8425.05.2016
398FD /0137/16S.O.S. - Dekorácie, s.r.ožiarovka B22, 1,5 W biela2561.6425.05.2016
399FD /0138/16Autodoprava Cuninka, ,s.roprava pumpy.220.2225.05.2016
400FD /0139/16Tomáš Moniš MH-TEXdvere, zárubne - OcÚ692.8025.05.2016
401FD /0112/16Bzdil Pavolvýmena tlakovej nádrže346.2010.05.2016
402FD /0113/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 04/2016133.1010.05.2016
403FD /0114/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.84.9310.05.2016
404FD /0115/16WebHouse, s.r.okrizovany.sk 01.06.2016-31.05.14.7510.05.2016
405FD /0116/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúčt. 04/2016 OŠK12.4410.05.2016
406FD /0117/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 04/20163095.7810.05.2016
407FD /0118/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál144.0010.05.2016
408FD /0087/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 03/2016131.4704.05.2016
409FD /0088/16VIS, s.r.okanalizačná prípojka Roman3545.6404.05.2016
410FD /0089/16MAGNA ENERGIA a.s.OŠK vyúčt. 03/20167.0304.05.2016
411FD /0090/16Fekollini s.r.o.bagety - Šafova ostroha168.9104.05.2016
412FD /0091/16CS, s.r.o.zametanie cestným zametačom447.9604.05.2016
413FD /0092/16Jozef Šmrhola - OLYMPupomienkové predmety345.7204.05.2016
414FD /0093/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 03/20163199.9304.05.2016
415FD /0094/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 1/4 2016 KD správca-10.6204.05.2016
416FD /0095/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 1/4 2016 VO pri škole-24.0604.05.2016
417FD /0096/16Telefónica O2 Slovakia, s08.03.-07.04.201692.0804.05.2016
418FD /0097/16Oblastný futbalový zväznáhrady rozhodcov440.0004.05.2016
419FD /0098/16Ing. Marta Šimekováprojektové práce - dielne v ZŠ2830.0004.05.2016
420FD /0099/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ.192.0004.05.2016
421FD /0100/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 1/4 2016 VO pri mäsiaro-31.6704.05.2016
422FD /0101/16MODISTT spol. s.r.ovstupné dvere - hasičská zbroj1546.2604.05.2016
423FD /0102/16Tibenský Stanislav Klampiklampiarske práce OŠK1088.4004.05.2016
424FD /0103/16CBC Slovakia, s.r.oserv. poplatok 14.3.-14.4.20161.2004.05.2016
425FD /0104/16Školská jedáleňstrava dôchodcov 04/201612.8004.05.2016
426FD /0105/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 04/20161402.0004.05.2016
427FD /0106/16SPP, a.s.záloha 05/2016559.0004.05.2016
428FD /0107/16MAGNA ENERGIA a.s.05/201686.6404.05.2016
429FD /0108/16MAGNA ENERGIA a.s.05/201696.9004.05.2016
430FD /0109/16MODISTT spol. s.r.ovýmena okien KD844.4404.05.2016
431FD /0110/16IVES Košice04/2016 - 03/201725.0904.05.2016
432FD /0111/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 05/20161402.0004.05.2016
433FD /0070/16Juraj Dechtickýjarná údržba výdadby.999.0007.04.2016
434FD /0071/16Dobrovoľná PO SRškolenie hasiča60.0007.04.2016
435FD /0072/16Helena Matláková - STROJMpodstavec k pračke66.0007.04.2016
436FD /0073/16WebHouse, s.r.okrizovany.su 1.5.2016-30.4.2017.1907.04.2016
437FD /0074/16MEDIATEL spol. s.r.o.telef. čísla obce v Zlatých st60.0007.04.2016
438FD /0075/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál236.1907.04.2016
439FD /0076/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1538.2407.04.2016
440FD /0077/16Školská jedáleňdôchodci strava 03/201612.8007.04.2016
441FD /0078/16RHEA, s.r.opracovná kombinéza HIVIS732.0007.04.2016
442FD /0079/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO Jednoty dôchodcov.168.0007.04.2016
443FD /0080/16Bzdil Pavolvodovodná prípojka628.0207.04.2016
444FD /0081/16SLOVGRAMpoplatok za r. 201638.5007.04.2016
445FD /0082/16SPP, a.s.záloha 04/2016559.0007.04.2016
446FD /0083/16MAGNA ENERGIA a.s.04/2016 stáč.miesto96.9007.04.2016
447FD /0084/16MAGNA ENERGIA a.s.04/201686.6407.04.2016
448FD /0085/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby300.0007.04.2016
449FD /0086/16D&D Company, s.r.o.kominárske práce120.0007.04.2016
450FD /0068/16Elena Gajdošíková G-GASTR2 ks - nerezové stoly1290.0023.03.2016
451FD /0069/16Jozef Vadovič - VADASvýkon technika 1/4 2016150.0023.03.2016
452FD /0061/16CWS Slovensko s.r.o.papierové uteráky115.4817.03.2016
453FD /0062/16Jozef Sykoraoprava el. zar. OŠK358.5017.03.2016
454FD /0063/16Jozef Sykoraoprava el. zar. OcÚ564.7817.03.2016
455FD /0064/16Jozef Sykoraoprava VO557.0417.03.2016
456FD /0065/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.2.- 7.3.201674.3117.03.2016
457FD /0066/16Prvá Komunálna Finančná,poistné 2 štvrťrok 2016412.0517.03.2016
458FD /0067/16CBC Slovakia, s.r.o14.2.-14.3.2016 poplatok1.2017.03.2016
459FD /0040/16František Uhervystúpenie - výročie dychovky350.0015.03.2016
460FD /0041/16SPP, a.s.záloha 03/2016559.0015.03.2016
461FD /0042/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2016 OŠK86.6415.03.2016
462FD /0043/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2016 stáč.miesta, No96.9015.03.2016
463FD /0044/16Michal Blahútpozvánky12.0015.03.2016
464FD /0045/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 02/2016146.8215.03.2016
465FD /0046/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 03/20161402.0015.03.2016
466FD /0047/16ZSE Energia, a.s.vyúčt. 01 - 02/201630.1015.03.2016
467FD /0048/16ZSE Energia, a.s.vyúčt. 01 - 02 /2016-3.1315.03.2016
468FD /0049/16Topset Solutions, s.r.o.poplatok za zverejňovanie na p72.0015.03.2016
469FD /0050/16Topset Solutions, s.r.o.aktual. programov 2016914.9915.03.2016
470FD /0051/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 02/2016 KD správca-3.4115.03.2016
471FD /0052/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri mäsiarovi 02/201-7.9915.03.2016
472FD /0053/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 02/2016 VO pri škole-4.5715.03.2016
473FD /0054/16Michal Horník2 ks - džbány z keramiky220.0015.03.2016
474FD /0055/16ZMO, región JEpublikácia25.0015.03.2016
475FD /0056/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 02/20162641.3315.03.2016
476FD /0057/16ZSE Energia, a.s.vyúčt. 01. - 02./2016 stáč. mi-4.7415.03.2016
477FD /0058/16ZSE Energia, a.s.vyúčt. 01. - 02./2016 hala OŠK96.0115.03.2016
478FD /0059/16Ferex, s.r.okuka nádoby s pojazdnými kolie1614.0015.03.2016
479FD /0060/16Ferex, s.r.odobropis - vrátenie pošk.konta-752.4015.03.2016
480FD /0001/16Prvá Komunálna Finančná,poistné za 1/4 2016412.0502.03.2016
481FD /0002/16Komunálna poisťovňapoistenie malotraktora 16.1.2017.4002.03.2016
482FD /0003/16Alianz - Slov. poisťovňapoistenie has. vozidla298.6102.03.2016
483FD /0004/16SAMNET infor.systém samosinfo o dotáciách 2016 na mail32.8602.03.2016
484FD /0005/16Trinityvýzdoba KD - 90. výročie dycho300.0002.03.2016
485FD /0006/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 01/20161320.0002.03.2016
486FD /0007/16SPP, a.s.záloha 01/2016559.0002.03.2016
487FD /0008/16Michal Blahútbanner - 90. výročie dychovky,72.0002.03.2016
488FD /0009/16František KŘIVÁK - TEROSAoprava rozhas. ústredne250.5302.03.2016
489FD /0010/16HAPPY FOTO Slovensko spolfotoknihy - dychovka465.2002.03.2016
490FD /0011/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok za normokópie1.2002.03.2016
491FD /0012/16ZSE Energia, a.s.01/2016 notariát82.6402.03.2016
492FD /0013/16ZSE Energia, a.s.01/2016 stáč. miesta46.8602.03.2016
493FD /0014/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky 1/4 20161768.9802.03.2016
494FD /0015/16Topset Solutions, s.r.o.NULL36.0002.03.2016
495FD /0016/16Školská jedáleňstrava dôchodcov 01/20169.6002.03.2016
496FD /0017/16SPP, a.s.záloha 02/2016559.0002.03.2016
497FD /0018/16ZSE Energia, a.s.záloha 02/2016 stáč. miesta46.8602.03.2016
498FD /0019/16ZSE Energia, a.s.notariát 02/2016 záloha82.6402.03.2016
499FD /0020/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 02/20161402.0002.03.2016
500FD /0021/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúč. za 01/2016 VO pri mäsiar64.6402.03.2016
501FD /0022/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 01/2016 VO pri škole20.8602.03.2016
502FD /0023/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 01/2016 KD správca13.1202.03.2016
503FD /0024/16Slovak Telekom a.s.vyúčt. 01/2016128.7102.03.2016
504FD /0025/16Roman Štrbíkobkladačské práce.471.0002.03.2016
505FD /0026/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 01/20161977.3702.03.2016
506FD /0027/16ZSE Energia, a.s.01/2016 OŠK102.2402.03.2016
507FD /0028/16Topset Solutions, s.r.o.program registratúry.348.0002.03.2016
508FD /0029/15Topset Solutions, s.r.o.poplatok za CD programov12.6002.03.2016
509FD /0030/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.128.0202.03.2016
510FD /0031/16Dušan Barlík ANIMAPRESSročné predplatné - Chovateľ 2016.0002.03.2016
511FD /0032/16Rozhlas a televízia Sloveza služby rozhlasu a televízie224.1102.03.2016
512FD /0033/16Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.01.-07.02.201683.3402.03.2016
513FD /0034/16Branislav Turanknihy do Obecnej knižnice30.5002.03.2016
514FD /0035/16SOZAreprodukovaná hudba rozhlasom20.4002.03.2016
515FD /0036/16CBC Slovakia, s.r.olicenčný poplatok, kredit301.2002.03.2016
516FD /0037/16Helena Matláková - STROJMsušičku a pračku pre OŠK.1268.0002.03.2016
517FD /0038/16Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 02/20168.0002.03.2016
518FD /0039/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby250.0002.03.2016
519FD /0346/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 201584.5520.01.2016
520FD /0347/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 4/4 20158.6520.01.2016
521FD /0335/15CBC Slovakia, s.r.o14.11.-14.12.20151.2018.01.2016
522FD /0336/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2015126.4918.01.2016
523FD /0337/15ZSE Energia, a.s.nedoplatok 2015 OŠK79.1418.01.2016
524FD /0338/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri škole 201537.8418.01.2016
525FD /0339/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 VO pri mäsiarovi113.9618.01.2016
526FD /0340/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 KD knižnica215.3118.01.2016
527FD /0341/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 DS3.7418.01.2016
528FD /0342/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2015 hasičská zbrojnica286.1718.01.2016
529FD /0343/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 12/20153162.5518.01.2016
530FD /0344/15ZSE Energia, a.s.OŠK89.5118.01.2016
531FD /0345/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.12.2015 - 07.01.2016237.4918.01.2016
532FD /0316/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 11/20153338.3422.12.2015
533FD /0317/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. za 11/2015 správca KD-11.4222.12.2015
534FD /0318/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 11/2015 VO pri mäsiarov25.5722.12.2015
535FD /0319/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 11/2015 VO pri škole18.3922.12.2015
536FD /0320/15Komunálna poisťovňapoistné plnenie33.1922.12.2015
537FD /0321/15Psychologické centrum s.rvyšetrenie - hasiči240.0022.12.2015
538FD /0322/15Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie CP55.5222.12.2015
539FD /0323/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.11.-7.12.201577.0722.12.2015
540FD /0324/15A5Ateliérzmenu ÚP v lokalite Záhumenské240.0022.12.2015
541FD /0325/15Bzdil Pavolvodoinštalačné práce.1304.5922.12.2015
542FD /0326/15Reg. rozvojová agentúravypracovanie ,,Plánu rozvoja o3350.0022.12.2015
543FD /0327/15Vladimír Drozdamaterial na opravu WC192.6622.12.2015
544FD /0328/15Slovenská pošta a.s.tlačiarenske služby - poukážky6.4722.12.2015
545FD /0329/15G&K engineering s.r.oPD na projekt spev. plôch a do480.0022.12.2015
546FD /0330/15Telefónica O2 Slovakia, smobilný telefón193.0022.12.2015
547FD /0331/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.52.0022.12.2015
548FD /0332/15SIGNATECH spol. r.o.dopravné značenie.161.7422.12.2015
549FD /0333/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 12/20155.2022.12.2015
550FD /0304/15Michal Blahútzáhradkári - bulletin95.0410.12.2015
551FD /0305/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov14.0010.12.2015
552FD /0306/15SPP, a.s.12/2015897.0010.12.2015
553FD /0307/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien - hasičská zbrojn3197.2810.12.2015
554FD /0308/15Michal Vrábel3 ks - hadice312.0010.12.2015
555FD /0309/15Harmann Plus s.r.o.opravu kotla v KD.168.0010.12.2015
556FD /0310/15Stražanovo bábkové divadlbábkové divadlo180.0010.12.2015
557FD /0311/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 11/2015140.6810.12.2015
558FD /0312/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 12/20151320.0010.12.2015
559FD /0313/15Jozef Vadovič - VADAS4/4 2015 výkon technika BOZP150.0010.12.2015
560FD /0314/15Slovenská pošta a.s.časopisy 201685.4110.12.2015
561FD /0315/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice84.0810.12.2015
562FD /0297/15ZMO, región JEdiár samosprávy 201666.5001.12.2015
563FD /0298/15CBC Slovakia, s.r.opoplatky1.2001.12.2015
564FD /0299/15BESTR Slovakia s.r.o.údržba ciest801.3601.12.2015
565FD /0300/15Jozef Sykoraorez stromov637.6801.12.2015
566FD /0301/15Jozef Sykoraoprava miestneho rozhlasu797.7601.12.2015
567FD /0302/15Juga, spol. s.r.o.občerstvenie - záhradkári76.8001.12.2015
568FD /0303/15Anton Jendek A+Zkanc. materiál417.4901.12.2015
569FD /0295/15CWS Slovensko s.r.o.papierové uteráky75.2524.11.2015
570FD /0296/15EMPEMONT Slovakia, s.r.o.dodávku cestného oblého zrkadl255.0024.11.2015
571FD /0282/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 11/20151321.0018.11.2015
572FD /0283/15TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom 2 ks toaletných kabín84.0018.11.2015
573FD /0284/15Marta Tothová Ing.kons. účtovná zavierka 2014600.0018.11.2015
574FD /0285/15ZSE Energia, a.s.OŠK nedoplatok78.6418.11.2015
575FD /0286/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 06.10. - 31.10.2015 KD-31.5218.11.2015
576FD /0287/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 6.10.-30.10. VO pri mäs-100.8218.11.2015
577FD /0288/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri šk-87.0618.11.2015
578FD /0289/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 10/20152629.9818.11.2015
579FD /0290/15Ing. Peter Česnekspracovanie rozpočtu - kotolňa90.0018.11.2015
580FD /0291/15Miloš Jurišičoprava kotla74.0018.11.2015
581FD /0292/15Trnavská vodárenská spol.1.8.-31.10.2015 KD, Svadobka71.4518.11.2015
582FD /0293/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 1.8.-31.10. OcÚ,notari196.6218.11.2015
583FD /0294/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.10.-7.11.201539.0818.11.2015
584FD /0268/15Juga, spol. s.r.o.chlebíčky maslové a šalátové p240.0006.11.2015
585FD /0269/15IMD & design plus spooprava soc. zariadení v telocv14933.3106.11.2015
586FD /0270/15Union poisťovňapoistné35.0606.11.2015
587FD /0271/15ZMO, región JEŠportové hry 2015 - ZŠ220.0006.11.2015
588FD /0272/15Juraj Dechtickývýsadba - škôlka, cintorín4988.2706.11.2015
589FD /0273/15Školská jedáleňstrava dôchodcov 10/201514.4006.11.2015
590FD /0274/15SPP, a.s.záloha 11/2015 KD, OŠK897.0006.11.2015
591FD /0275/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1384.4206.11.2015
592FD /0276/15František Kosmál ZAMKOmreže - Notariát245.0006.11.2015
593FD /0277/15Wolters Kluwer, s.r.o.mesačník 2016 ROPO a OBCE72.0006.11.2015
594FD /0278/15ZSE Energia, a.s.OŠK záloha 11/2015165.1806.11.2015
595FD /0279/15ZSE Energia, a.s.záloha st. miesta 11/201547.1406.11.2015
596FD /0280/15ZSE Energia, a.s.notariát zmrzlina 11/201582.5506.11.2015
597FD /0281/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. za 10/2015134.3906.11.2015
598FD /0257/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice98.3919.10.2015
599FD /0258/15Víno Mrva a Stanko, a.s.občerstvenie Deň úcty k starší162.0019.10.2015
600FD /0259/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 13.03.-05.10.2015-114.5919.10.2015
601FD /0260/15ZSE Energia, a.s.vyúčt. 01.01. -06.10.2015-521.3219.10.2015
602FD /0261/15Michal Blahúttlač bulletin ZO Jednoty A5.168.0019.10.2015
603FD /0262/15WebHouse, s.r.ovyúčt. 27.10.2015 - 26.10.201675.1719.10.2015
604FD /0263/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla-683.5819.10.2015
605FD /0264/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplato-2084.4319.10.2015
606FD /0265/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.9.-7.10.201558.8519.10.2015
607FD /0266/15Miroslav Falath MODnáhradné diely - kosačky119.2919.10.2015
608FD /0267/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2019.10.2015
609FD /0242/15Centrum polyg. služiebtlačivá - ÚL, oznámenia14.2612.10.2015
610FD /0243/15Ferex, s.r.oplastové smetné nádoby.990.0012.10.2015
611FD /0244/15SPP, a.s.záloha 10/2015897.0012.10.2015
612FD /0245/15Jozef Vadovič - VADAS3/4 2015 výkon technika BOZP150.0012.10.2015
613FD /0246/15Ján Chmelárautobus na 02.10.2015 do Olomo450.0012.10.2015
614FD /0247/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 09/201513.6012.10.2015
615FD /0248/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 10/20151409.0012.10.2015
616FD /0249/15ZSE Energia, a.s.záloha 10/201547.1412.10.2015
617FD /0250/15ZSE Energia, a.s.OŠK 10/2015 záloha165.1812.10.2015
618FD /0251/15ZSE Energia, a.s.zmrzlina 10/201582.5512.10.2015
619FD /0252/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 09/2015134.3012.10.2015
620FD /0253/15Miroslav Novák REZmateriál na oponu KD1808.4012.10.2015
621FD /0254/15MODISTT spol. s.r.oplastové okná KD20407.0812.10.2015
622FD /0255/15Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ1997.3812.10.2015
623FD /0256/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 09/20153771.8512.10.2015
624FD /0239/15VIS, s.r.okanalizačná prípojka Demovič3545.6422.09.2015
625FD /0240/15VIS, s.r.okanalizačná prípojka Krivosuds3545.6422.09.2015
626FD /0241/15VIS, s.r.okanalizačná prípojka Vavrinčík3545.6422.09.2015
627FD /0235/15Prvá Komunálna Finančná,poistenie majetku 4/4 2015412.0521.09.2015
628FD /0236/15Marián Solárikvývoz haluzoviny576.0021.09.2015
629FD /0237/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2021.09.2015
630FD /0238/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.8. - 7.9.201563.5821.09.2015
631FD /0218/15František Oboril servis hrevízia has. prístrojov216.4011.09.2015
632FD /0219/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 08/2015123.3711.09.2015
633FD /0220/15Michal Blahúttabuľa - Zákaz vývozu smetí15.6011.09.2015
634FD /0221/15František Kosmál ZAMKOvýroba a montáž mreží Notariát443.0011.09.2015
635FD /0222/15Miroslav Falath MODpríslušenstvo ku kosačke924.1411.09.2015
636FD /0223/15SPP, a.s.záloha 09/2015897.0011.09.2015
637FD /0224/15ZSE Energia, a.s.stáč. miesta 09/201547.1411.09.2015
638FD /0225/15ZSE Energia, a.s.záloha 09/2015165.1811.09.2015
639FD /0226/15ZSE Energia, a.s.záloha 09/201582.5511.09.2015
640FD /0227/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 09/20151409.0011.09.2015
641FD /0228/15Tibenský Stanislav Klampivýrobu a osadenie zvodov na bu1680.0011.09.2015
642FD /0229/15Juraj Dechtickýúdžba zelene147.1011.09.2015
643FD /0230/15SÁHA Ľubomír Páleník2 ks 60 l - kotle240.0011.09.2015
644FD /0231/15Jozef Sykorarek. jedálne ZŠ2813.6411.09.2015
645FD /0232/15Jozef Sykoraoprava rozhlasu861.4811.09.2015
646FD /0233/15Jozef Sykoraoprava el. vedenia v KD515.3211.09.2015
647FD /0234/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 08/20152598.1011.09.2015
648FD /0201/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1561.3221.08.2015
649FD /0202/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúč. 07/20155689.6221.08.2015
650FD /0203/15Roman Štrbíkjedáleň ZŠ - obkladové práce4216.0021.08.2015
651FD /0204/15Baša Petervytýč. hraníc medzi pozemkami217.0021.08.2015
652FD /0205/15Baša Petervytýč. parcely 2152 a časti 21180.0021.08.2015
653FD /0206/15Ľubomír Pavelkaopravu čerpadla na PPS 12.356.4721.08.2015
654FD /0207/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 9.1. - 31.7.2015 KD279.3221.08.2015
655FD /0208/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 1.5. - 31.7.2015, OcÚ,137.6221.08.2015
656FD /0209/15Wolters Kluwer, s.r.o.11/2015 - 10/2016 časopis pred75.0021.08.2015
657FD /0210/15Autodoprava Cuninka, ,s.rservis škody LIAZ - hasiči.694.4421.08.2015
658FD /0211/15Telefónica O2 Slovakia, s8.7. - 7.8.201576.7221.08.2015
659FD /0212/15Bzdil Pavoloprava čerpadla - cintorín211.0021.08.2015
660FD /0213/15Bzdil Pavoloprava čerpadla - zberný dvor188.9321.08.2015
661FD /0214/15CBC Slovakia, s.r.opoplatok kopírka1.2021.08.2015
662FD /0215/15Ján Štefáksadrokartónové práce v jedálni600.0021.08.2015
663FD /0216/15CS, s.r.o.obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ2484.5921.08.2015
664FD /0217/15MAXNETWORK s.r.onastavenie kamier v obci Križo99.6021.08.2015
665FD /0199/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 07/2015139.8007.08.2015
666FD /0200/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 08/20151409.0007.08.2015
667FD /0194/15Michal Blahút2 ks tabúľ - smeti, cintorín24.0006.08.2015
668FD /0195/15SPP, a.s.záloha 08/2015897.0006.08.2015
669FD /0196/15ZSE Energia, a.s.notariát, zmrzlina 08/201582.5506.08.2015
670FD /0197/15ZSE Energia, a.s.OŠK 08/2015165.1806.08.2015
671FD /0198/15ZSE Energia, a.s.stáčacie miesta 08/201547.1406.08.2015
672FD /0190/15TI8IT, s.r.ovalec do laserovej tlačiarne74.4030.07.2015
673FD /0191/15AXASOFT, a.s.oprava tlačiarne52.0830.07.2015
674FD /0192/15Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov - R60.0030.07.2015
675FD /0193/15Reg. rozvojová agentúravyprac. ,,Komunitného plánu ob500.0030.07.2015
676FD /0187/15Vladimír Drozdamaterial - vápno - bývalá žump171.2324.07.2015
677FD /0188/15Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k čerpadl240.0024.07.2015
678FD /0189/15Dalibor Havel - tanečná o1 pár tanečných čižiem - Dycho131.0024.07.2015
679FD /0182/15Marta Tothová Ing.audit IÚZ 20141200.0021.07.2015
680FD /0183/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 8.6. - 7.7.201562.1121.07.2015
681FD /0184/15Miroslav Falath MODoprava krovinorezu313.0821.07.2015
682FD /0185/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2021.07.2015
683FD /0186/15František KŘIVÁK - TEROSAoprava rozhlasu250.3721.07.2015
684FD /0165/15Baša Petervyhotovenie výškopisu a poloho2110.0015.07.2015
685FD /0166/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien - Notariát4043.0415.07.2015
686FD /0167/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien OŠK6229.5615.07.2015
687FD /0168/15SPP, a.s.záloha 07/2015897.0015.07.2015
688FD /0169/15Autodoprava Cuninka, ,s.roprava čerpadla hasičského voz596.1615.07.2015
689FD /0170/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice158.3215.07.2015
690FD /0171/15ZSE Energia, a.s.zmrzlinár 07/201582.5515.07.2015
691FD /0172/15ZSE Energia, a.s.OŠK 07/2015165.1815.07.2015
692FD /0173/15ZSE Energia, a.s.stáčacie miesta 07/201547.1415.07.2015
693FD /0174/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 07/20151409.0015.07.2015
694FD /0175/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 06/2015126.3515.07.2015
695FD /0176/15ZMO, región JEpracovná cesta1000.0015.07.2015
696FD /0177/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 06/20152812.2715.07.2015
697FD /0178/15ASA Trnava spol s.r.o.uloženie TKO146.5815.07.2015
698FD /0179/15Ivan Sokol - autodopravapraprava Dychovky do Rakúska.300.0015.07.2015
699FD /0180/15Bzdil PavolOprava kan. prípojky v jedálni679.4615.07.2015
700FD /0181/15Bzdil Pavolvodoinštalačné práce - v kuchy888.4315.07.2015
701FD /0164/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 06/20156.4001.07.2015
702FD /0161/15Ivan Sokol - autodopravaautobus pre Jednotu dôch. - Sm84.0029.06.2015
703FD /0162/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1520.0029.06.2015
704FD /0163/15Jozef Vadovič - VADASvýkon technika PO,BOZP 2/4 201198.0029.06.2015
705FD /0160/15PYROTEX, s.r.o.veko s tesnením na PPS12.76.3224.06.2015
706FD /0157/15CBC Slovakia, s.r.opaušál poplatok301.2022.06.2015
707FD /0158/15Miroslav Falath MODkosačka1198.8022.06.2015
708FD /0159/15Felpro, s.r.oPD elektroinšt. na kuchyňu ZŠ.170.0022.06.2015
709FD /0143/15Thomannhudobné nástroje Caritas244.8817.06.2015
710FD /0144/15WebHouse, s.r.opredĺženie reg. domény - krizo14.7517.06.2015
711FD /0145/15SOTAC srovzory - kompetencie obce 2015216.0017.06.2015
712FD /0146/15BESTRENT s.r.oprenájom nakladača302.4017.06.2015
713FD /0147/15PYROTEX, s.r.o.prilby pre hasičov479.5217.06.2015
714FD /0148/15Juraj Dechtickýúdržba zelene190.4017.06.2015
715FD /0149/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt.05/20152696.3217.06.2015
716FD /0150/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 05/2015125.8417.06.2015
717FD /0151/15Jozef Hutárprepravu pre Jednotu dôch. - S642.4817.06.2015
718FD /0152/15MAXNETWORK s.r.ooprava nastavenia kamier64.2017.06.2015
719FD /0153/15Jozef Šmrhola - OLYMPMDD - hlavolamy pre deti MŠ148.6317.06.2015
720FD /0154/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.05. - 07.06.201554.2317.06.2015
721FD /0155/15VIS, s.r.okanalizačná prípojka3545.6417.06.2015
722FD /0156/15VIS, s.r.okanal. prípojka - Šútovský3545.6417.06.2015
723FD /0136/15Asociácia správcov registseminár39.0004.06.2015
724FD /0137/15SPP, a.s.záloha 06/2015897.0004.06.2015
725FD /0138/15Prvá Komunálna Finančná,poistné 3/4 2015412.0504.06.2015
726FD /0139/15ZSE Energia, a.s.06/201582.5504.06.2015
727FD /0140/15ZSE Energia, a.s.06/2015165.1804.06.2015
728FD /0141/15ZSE Energia, a.s.06/201547.1404.06.2015
729FD /0142/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 06/20151409.0004.06.2015
730FD /0132/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 05 20156.0029.05.2015
731FD /0133/15Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo495.4629.05.2015
732FD /0134/15Anton Jendek A+Zkancelársky materiál367.5629.05.2015
733FD /0135/15DAXE, spol. s.r.oknihy do Obecnej knižnice47.6529.05.2015
734FD /0130/15DAXE, spol. s.r.obeseda žiakov o knihách30.0028.05.2015
735FD /0131/15Autodoprava Cuninka, ,s.rzemné práce964.8028.05.2015
736FD /0128/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.poplatok8.0026.05.2015
737FD /0129/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 03/20151417.0026.05.2015
738FD /0123/15CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2022.05.2015
739FD /0124/15Wolters Kluwer, s.r.o.kniha58.4022.05.2015
740FD /0125/15Ing. Marta ŠimekováPD na vybudovanie soc. zariade1000.0022.05.2015
741FD /0126/15Prima banka Slovensko a.spoplatok za info - audítorovi60.0022.05.2015
742FD /0127/15Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo250.9222.05.2015
743FD /0121/15B2B Partnerkatalógové číslo 8C777048 - sk193.2020.05.2015
744FD /0122/15Bzdil Pavolopravu kontajnerov - zváranie.411.6020.05.2015
745FD /0098/15Juraj Dechtickývýsadba zelene - pokračovanie1198.9318.05.2015
746FD /0099/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 04/20156.0018.05.2015
747FD /0100/15CS, s.r.o.jarná údržba ciest373.3218.05.2015
748FD /0101/15Jozef Sykoraoprava VO, montáž prívodov kam1816.5618.05.2015
749FD /0102/15SPP, a.s.05/20015897.0018.05.2015
750FD /0103/15ZSE Energia, a.s.05/2015 stáč. miesta47.1418.05.2015
751FD /0104/15ZSE Energia, a.s.OŠK 05/2015165.1818.05.2015
752FD /0105/15ZSE Energia, a.s.05 /2015 zmrzlinár82.5518.05.2015
753FD /0106/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 04/2015125.5618.05.2015
754FD /0107/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.zaloha 05/20151409.0018.05.2015
755FD /0108/15Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ2068.3418.05.2015
756FD /0109/15AUTOCOMODEX Trnava,sroservisná prehliadka Fábie207.9818.05.2015
757FD /0110/15Jozefína Lukačovičová Lucstavanie mája - občerstvenie192.0018.05.2015
758FD /0111/15Miloš Kusýoprava výfuku - malotraktor64.8018.05.2015
759FD /0112/15PBS projekt, s.r.oknihy pre hasičov62.5218.05.2015
760FD /0113/15Miroslav Falath MODzakúpenie krovinorezu828.0018.05.2015
761FD /0114/15Miroslav Falath MODoprava kosačky349.1818.05.2015
762FD /0115/15Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 01.01. - 30.04.2015136.6418.05.2015
763FD /0116/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.04. - 07.05.201572.3518.05.2015
764FD /0117/15ŠKOLEX, spol. s.r.ošatňovú skriňu ALFA90.2418.05.2015
765FD /0118/15Trnavská vodárenská spol.odvoz splaškových vôd357.9218.05.2015
766FD /0119/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 04/20152594.0218.05.2015
767FD /0120/15Ján Chmelárdoprava pre Úniu žien.242.0018.05.2015
768FD /0081/15ZSE Energia, a.s.záloha notariát, zmrzlinár82.5528.04.2015
769FD /0082/15Banana Music s.r.o.ozvučovaciu techniku.847.3028.04.2015
770FD /0083/15DATATRADE s.r.o.zoznam obcí Slovenska 201528.6028.04.2015
771FD /0084/15MAXNETWORK s.r.okamerový systém4946.6428.04.2015
772FD /0085/15MAXNETWORK s.r.okamerový systém15000.0028.04.2015
773FD /0086/15FaxCOPY a.s.tonery239.1728.04.2015
774FD /0087/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 03/20154023.0128.04.2015
775FD /0088/15IVES Košicepoplatok za program Marika25.0928.04.2015
776FD /0089/15Michal Blahútsamolepky - monitorovanie kame24.0028.04.2015
777FD /0090/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.03. - 07.04.201577.8128.04.2015
778FD /0091/15Fekollini s.r.o.občerstvenie Šaffova ostroha215.7628.04.2015
779FD /0092/15Ing. Ladislav Billik - ABškolenie obsluhy plynových ko150.0028.04.2015
780FD /0093/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2028.04.2015
781FD /0094/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 03/2015132.9028.04.2015
782FD /0095/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1976.0028.04.2015
783FD /0096/15Michal Vrábelhasičská uniforma250.0028.04.2015
784FD /0097/15mmcité2, s.r.o.2 ks náhradných skiel na autob640.8028.04.2015
785FD /0078/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 04 20151409.0009.04.2015
786FD /0079/15ZSE Energia, a.s.OŠK 04/2015165.1809.04.2015
787FD /0080/15ZSE Energia, a.s.záloha stáčacie miesta 04/201547.1409.04.2015
788FD /0081/15ZSE Energia, a.s.zmrzlinár 04/201582.5509.04.2015
789FD /0072/15Školská jedáleňstrava dôchodcov 03/20159.2008.04.2015
790FD /0073/15Jozef Vadovič - VADAS1/2015 výkon technika BOZP150.0008.04.2015
791FD /0074/15Juraj Dechtickýjarná údržba výsadby833.1208.04.2015
792FD /0075/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice167.1208.04.2015
793FD /0076/15SPP, a.s.poplatok za pripojenie216.3608.04.2015
794FD /0077/15SPP, a.s.záloha 04/2015897.0008.04.2015
795FD /0068/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.preplatok 1.1.-12.3.2015 KD sp-5.4831.03.2015
796FD /0069/15D&D Company, s.r.o.čistenie a kontrola komínov.120.0031.03.2015
797FD /0070/15MANUTAN Slovakia s.r.okatalógové číslo H 316035 -pák71.8831.03.2015
798FD /0071/15CWS Slovensko s.r.o.pap. utierky241.3831.03.2015
799FD /0061/15WebHouse, s.r.okrizovany.eu7.1925.03.2015
800FD /0062/15Telefónica O2 Slovakia, s08.02. - 07.03.201578.5625.03.2015
801FD /0063/15Ivan Sokol - autodopravafolk. skupina Dudváh120.0025.03.2015
802FD /0064/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2025.03.2015
803FD /0065/15ISS Facility Servicesčistenie povaly Svadobky.888.0025.03.2015
804FD /0066/15Tibenský Stanislav Klampioprava strechy na KD - klampia4608.4825.03.2015
805FD /0067/15SLOVGRAModmena umelcom - verejný preno33.5025.03.2015
806FD /0060/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 02/20152064.6316.03.2015
807FD /0059/15ZMO, región JEškolenie pre poslancov OZ Križ125.0010.03.2015
808FD /0048/15Prvá Komunálna Finančná,VO - plyn, elektrina180.0009.03.2015
809FD /0049/15SPP, a.s.plyn 03/2015, OcÚ,KD,OŠK897.0009.03.2015
810FD /0050/15MODISTT spol. s.r.ožalúzie Obecná knižnica427.3209.03.2015
811FD /0051/15MODISTT spol. s.r.oplastové dvere833.8009.03.2015
812FD /0052/15SPP, a.s.03/20151405.0009.03.2015
813FD /0053/15ZSE Energia, a.s.03/2015 OŠK165.1809.03.2015
814FD /0054/15ZSE Energia, a.s.03/2015 stáč. miesta hliník, O47.1409.03.2015
815FD /0055/15Prvá Komunálna Finančná,poistenie 2/4 2015410.5509.03.2015
816FD /0056/15Slovak Telekom a.s.vyúčt. 02/2015137.0509.03.2015
817FD /0057/15B2B Partnerkatalógové číslo 8C777048 - sk579.6009.03.2015
818FD /0058/15ZSE Energia, a.s.notariát, zmrzlina 03/201582.5509.03.2015
819FD /0040/15SOZAza použitie hud. diel20.4003.03.2015
820FD /0041/15SPP, a.s.01, 02 /2015 OcÚ, KD, OŠK897.0003.03.2015
821FD /0042/15Baša Petervyh.výškopisu v miestach novéh300.0003.03.2015
822FD /0043/15Školská jedáleňstrava dôchodcov 02/20156.0003.03.2015
823FD /0044/15Miroslav Falath MODoprava benz. píly399.0003.03.2015
824FD /0045/15Miroslav Falath MODoprava kosačiek336.0003.03.2015
825FD /0046/15Jozef Sykoraoprava rozhlasu432.9603.03.2015
826FD /0047/15Jozef Sykoraoprava VO410.6403.03.2015
827FD /0036/15CBC Slovakia, s.r.ozakúpenie kopírky v zostat. ce25.2025.02.2015
828FD /0037/15Topset Solutions, s.r.o.aktualizácia programov 2015914.9925.02.2015
829FD /0038/15Topset Solutions, s.r.o.zverejňovanie faktúr, objednáv72.0025.02.2015
830FD /0039/15MEDIATEL spol. s.r.o.zverejnenie údajov o obce- Zla60.0025.02.2015
831FD /0014/15CBC Slovakia, s.r.opoplatky kopírka334.8223.02.2015
832FD /0015/15MODISTT spol. s.r.oplastové dvere - jedáleň ZŠ1945.5223.02.2015
833FD /0016/15Bzdil Pavoloprava vodárne KD492.2423.02.2015
834FD /0017/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1862.0023.02.2015
835FD /0018/15ZSE Energia, a.s.záloha 02/201547.1423.02.2015
836FD /0019/15ZSE Energia, a.s.OŠK 02/2015165.1823.02.2015
837FD /0020/15ZSE Energia, a.s.záloha notariát zmrzlina 02/2082.5523.02.2015
838FD /0021/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 02/20151405.0023.02.2015
839FD /0022/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.81.3823.02.2015
840FD /0023/15Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 1/20155.6023.02.2015
841FD /0024/15Bzdil Pavolvybudovanie vodovodnej prípojk1199.4523.02.2015
842FD /0025/15Slovak Telekom a.s.vyúčt.01/2015137.1023.02.2015
843FD /0026/15Ján Chmelárprepravu Únie žien do divadla180.0023.02.2015
844FD /0027/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 01/20152515.9823.02.2015
845FD /0028/15Vaša Slovensko, s.r.o.Stravné lístky referendum49.0023.02.2015
846FD /0029/15Trnavská vodárenská spol.stočné KD - oprava56.1823.02.2015
847FD /0030/15Kanál servisúdržba kanalizácie292.5023.02.2015
848FD /0031/15Rozhlas a televíziapoplatok za služby391.2123.02.2015
849FD /0032/15Michal Blahútpohľadnice k výročiu43.2023.02.2015
850FD /0033/15Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.01. - 07.02.201594.2023.02.2015
851FD /0034/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 01/2015900.0023.02.2015
852FD /0035/15SPP, a.s.storno faktúry 01/2015-744.0023.02.2015
853FD /0009/15Jozef Vadovič - VADASspracovanie dokumentácie120.0017.02.2015
854FD /0010/15Prvá Komunálna Finančná,VO plyn, elektrina 2015180.0017.02.2015
855FD /0011/15Baša Petergeom. plán v areáli MŠ Križova277.0017.02.2015
856FD /0012/15SPP, a.s.záloha 01 2015744.0017.02.2015
857FD /0013/15Trnavská vodárenská spol.vodovodná prípojka KD72.0617.02.2015
858FD /0001/15Prvá Komunálna Finančná,poistenie majetku 1/4 2015410.5516.02.2015
859FD /0002/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 1 2015 (2odberné miesta390.0016.02.2015
860FD /0003/15Baša Petergeom. plán677.0016.02.2015
861FD /0004/15SAMNET infor.systém samosinfo o dotáciách 201532.8616.02.2015
862FD /0005/15ZSE Energia, a.s.01 2015 záloha47.1416.02.2015
863FD /0006/15ZSE Energia, a.s.záloha 01 2015 OŠK165.1816.02.2015
864FD /0007/15ZSE Energia, a.s.záloha 01/2015 Notariát82.5516.02.2015
865FD /0008/15TI8IT, s.r.o2 ks switchov - ZyXEL GS1100 -168.0016.02.2015
866FD /0349/14CS, s.r.o.rekonštr. cestnej infraštr. -25132.4016.02.2015
867FD /0357/14CBC Slovakia, s.r.ovyúčt. 14.11. -14.12.201434.8216.02.2015
868FD /0359/14Juga, spol. s.r.o.občerstvenie60.0016.02.2015
869FD /0360/14Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2014126.9016.02.2015
870FD /0361/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014985.5116.02.2015
871FD /0362/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri105.6116.02.2015
872FD /0363/14Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.12. - 07.01.201572.0416.02.2015
873FD /0364/14Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 11, 12/201463.2316.02.2015
874FD /0365/14ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 12/20143193.5216.02.2015
875FD /0358/14Slovenská pošta a.s.časopisy do Obecnej knižnice 285.4110.02.2015
876FD /0359/14Juga, spol. s.r.o.občerstvenie60.0010.02.2015
877FD /0360/14Slovak Telekom a.s.vyúčt. 12/2014126.9010.02.2015
878FD /0361/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014985.5110.02.2015
879FD /0362/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri105.6110.02.2015
880FD /0363/14Telefónica O2 Slovakia, svyúčt. 08.12. - 07.01.201572.0410.02.2015
881FD /0364/14Trnavská vodárenská spol.vyúčt. 11, 12/201463.2310.02.2015
882FD /0365/14ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 12/20143193.5210.02.2015
883FD /0355/14Školská jedáleňstravovanie dôchodcov 12 20144.8022.12.2014
884FD /0356/14Topset Solutions, s.r.o.poplatok37.8022.12.2014
885FD /0357/14CBC Slovakia, s.r.ovyúčt. 14.11. -14.12.201434.8222.12.2014
886FD /0340/14Stražanovo bábkové divadlpredstavenie pre deti180.0018.12.2014
887FD /0341/14SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 12/20141290.0018.12.2014
888FD /0342/14Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - cestná infraš600.0018.12.2014
889FD /0343/14SPP, a.s.záloha 12/2014 OcÚ, KD, OŠK833.0018.12.2014
890FD /0344/14Slovak Telekom a.s.vyúčt. 11/2014137.4718.12.2014
891FD /0345/14Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky456.0018.12.2014
892FD /0346/14SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o.zdravie 201517.4018.12.2014
893FD /0347/14Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie účtu cenný39.9618.12.2014
894FD /0348/14ASA Trnava spol s.r.o.vyúčt. 11/20142279.2218.12.2014
895FD /0349/14CS, s.r.o.rekonštr. cestnej infraštr. -25132.4018.12.2014
896FD /0350/14ASA Trnava spol s.r.o.znešk. odpadu348.4518.12.2014
897FD /0351/14ST - Trade s.r.o.kancel. materiál242.0018.12.2014
898FD /0352/14Križanová Máriačistiaci materiál242.0018.12.2014
899FD /0353/14Michal Blahútpohľadnice25.2018.12.2014
900FD /0354/14Telefónica O2 Slovakia, svyúčt.telefón 08.11. - 07.12.269.4418.12.2014
901FD /0337/14Weber 1909 spol. s.r.o.knihy obecná knižnica140.17