Objednávateľ: Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187

NázovSúborDátum
Zmluva o účte - bytový domzmluva14.9.2017
Zmluva o účte - bytový dom 2zmluva14.9.2017
Zmluva - prípojka vody HZzmluva21.8.2017
Zmluva - Telekomzmluva15.8.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 37. časťzmluva10.8.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 36. časťzmluva10.8.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 35. časťzmluva10.8.2017
CS s r.o. trnava, realizácia cesty k RDzmluva7.8.2017
Nájomná zmluva za prenájom svadobkyzmluva24.7.2017
Nájomné zmluvy za nebytové priestory - 1 Q 2017 zmluva24.7.2017
Nájom nebytových priestorov za obdobie 04-05/2017zmluva24.7.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 34. časťzmluva24.7.2017
Záložná zmluva ŠFRBzmluva17.7.2017
Zmluva - ŠFRB, Dodatok č.1 k zmluve o úverezmluva10.7.2017
Kúpnopredajná zmluva - p.Hrnčiarzmluva29.6.2017
Zmluva - Komunálna poisťovňazmluva26.6.2017
Zmluva - Tinama, s.r.o.zmluva20.6.2017
Zmluva o spolupráci - zber šatstvazmluva15.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie DPOzmluva14.6.2017
Mandátna zmluva - stavebný dozorzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 33. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 32. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 31. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 30. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 29. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 28. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 27. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 26. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 25. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 24. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 23. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 22. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 21. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 20. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 19. časťzmluva13.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 18. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 17. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 16. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 15. časťzmluva7.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 14. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 13. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 12. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 11. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 10. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 9. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 8. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 7. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 6. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 5. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 4. časťzmluva6.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 3. časťzmluva6.6.2017
Zmluva - CS, s.r.o. o zmene trasy dažďovej kanalizáciezmluva6.6.2017
Zmluva - o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovzmluva6.6.2017
Zmluva - o poskytnutie dotácie na
technickú vybavenosť - bytový dom
zmluva6.6.2017
Zmluva o budúcej zmluve - zriadení vecnného bremenazmluva2.6.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 1. časťzmluva25.5.2017
Nájomné zmluvy 2017 za užívanie hrobových miest - 2. časťzmluva25.5.2017
Zmluva - MOODIS TTzmluva22.5.2017
Zmluva - ŠFRBzmluva22.5.2017
Zmluva - FRP Services - DHZzmluva22.5.2017
Zmluva o združení - Jozef Drinkazmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Marek Královičzmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Marián Huttazmluva19.5.2017
Zmluva o združení - Ľuboš Zvolenskýzmluva19.5.2017
Zmluva - auditorzmluva2.5.2017
Zmluva - TINAMA s.r.o.zmluva2.5.2017
Zmluva - Moodis TT, výmena okien/dverí, kultúrny dom zmluva8.4.2017
Zmluva - SHENMENzmluva20.3.2017
Zmluva - ENVIROPOLzmluva13.3.2017
Zmluva - Zariadenie pre seniorov financovanie na r. 2017zmluva1.3.2017
Zmluva - KOBZA, stavebný dozorzmluva22.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 1zmluva17.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 2zmluva17.2.2017
Zmluva - nebytové priestory 4Q/2016 - 3zmluva17.2.2017
Zmluva - Reg. rozvojová agentúrazmluva10.2.2017
Zmluva o budúcej zmluve TINAMA s.r.o.zmluva8.2.2017
Zmluva - leasingzmluva30.1.2017
Zmluva - ZSEzmluva24.1.2017
Zmluva - SZZzmluva20.1.2017
Zmluva - VITISPOLzmluva20.1.2017
Zmluva - Červený krížzmluva20.1.2017
Zmluva - R-K cirkevzmluva20.1.2017
Zmluva - PZ Hájzmluva11.1.2017
Zmluva - Únia žienzmluva11.1.2017
Zmluva - DH Križoviankazmluva11.1.2017
Zmluva - Jednota dôchodcovzmluva11.1.2017
Zmluva - SzPBzmluva11.1.2017
Zmluva - Dobrovoľný hasičský zborzmluva11.1.2017
Zmluva - MV SRzmluva21.12.2016
Zmluva - ÚPSVaRzmluva29.11.2016
Zmluva - TANKLUB Trnavazmluva28.11.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluvezmluva24.11.2016
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - KOBZAzmluva22.11.2016
Zmluva - SPP, dodatok č. 2zmluva16.11.2016
Zmluva - SPPzmluva15.11.2016
Zmluva - CS, s.r.o. - Opravy chodníkovzmluva10.11.2016
Zmluva - CS, s.r.o. - priechod pre chodcovzmluva10.11.2016
Zmluva o združení - p. Doktoríkzmluva07.11.2016
Zmluva o združení - Drgoňzmluva07.11.2016
Zmluva o pripojení k IS Datacentrumzmluva27.10.2016
Poistenie ZZŠ - malotraktorzmluva25.10.2016
Zmluva - CVČ Trnavazmluva24.10.2016
Dohoda o splátkovom kalendári - TAVOSzmluva24.10.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz profifašistických bojovníkovzmluva20.10.2016
Zmluva o vytvorení umeleckého dielazmluva17.10.2016
Zmluva o poskytovaní preventívnych prehliadok - Falckzmluva10.10.2016
Zmluva o prenájme svadobky KD za 3.Q 2016zmluva7.10.2016
Zmluva - Esmo Žilina,s.r.o.zmluva7.10.2016
Zmluva - Signatech, s.r.o. - značky rotundazmluva30.9.2016
Zmluva - CS, s.r.o - oprava chodníka pri cintorínezmluva26.9.2016
Zmluva - oprava chodníka, Kobza, s.r.o.zmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Fafrákovázmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Brázdovičzmluva6,9.2016
Zmluva - kanalizačná prípojka p. Rodnázmluva6,9.2016
Zmluva - ÚpSvaR, dohoda o prac. činnostizmluva23.8.2016
Zmluvy o nájme - svadobka a KD - 2Q/2016zmluva3.8.2016
Zmluva - Aquapolzmluva20.7.2016
Zmluva o združení (kan. prípojka) - Michal Benedik zmluva18.7.2016
Zmluva - nakladanie s odpadmi (obaly)zmluva18.7.2016
Zmluva - plastové okná - KDzmluva30.6.2016
Zmluva - audit účtovníctvazmluva14.6.2016
Zmluva - MV SR, dodatok č. 2zmluva5.5.2016
Zmluva - ZP Dôverazmluva2.5.2016
Nájomná zmluva - nebytové priestoryzmluva8.4.2016
Zmluva - TINAMA, prenájom pozemkuzmluva6.4.2016
Zmluva - výmena dverí PZzmluva4.4.2016
Zmluva - dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaRzmluva23.3.2016
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Ivan Romanzmluva23.3.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZzmluva22.3.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD a svadobka - 1Q/2016zmluva19.3.2016
Zmluva - ZMOSzmluva22.2.2016
Zmluva - právne službyzmluva19.2.2016
Zmluva - WinCity, registratúrazmluva16.2.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZpSzmluva15.2.2016
Zmluva - TOPSET, katasterzmluva28.1.2016
Zmluva - poistenie hasičského autazmluva26.1.2016
Zmluva o dodávke elektriny - MAGNAzmluva18.1.2016
Zmluva - NATUR-PACKzmluva12.1.2016
Zmluva - Červený krížzmluva5.1.2016
Zmluva - Jednota dôchodcovzmluva5.1.2016
Zmluva - Slovenský zväz záhradkárovzmluva5.1.2016
Zmluva - Únia žienzmluva5.1.2016
Zmluva - DH Križoviankazmluva5.1.2016
Zmluva - Zariadenie pre seniorovzmluva5.1.2016
Zmluva - Poľovnícke združenie HÁJzmluva5.1.2016
Zmluva - Rímsko-katolícka cirkevzmluva5.1.2016
Zmluva - VITISPOLzmluva5.1.2016
Zmluva - mesto Trnava, Centrum voľného časuzmluva-CVC17.12.2015
Dodatok č. 6 - TAVOS, a.s.D6-ZoPK-TAVOS_a.s17.12.2015
Darovacia zmluva - hasičské auto02.12.2015
Dohoda o poskytnutí FP na podporu podľa § 5418.11.2015
Zmluva - MVSR - povodňová súprava16.11.2015
Zmluva - DH Križovianka - fotokniha16.11.2015
Zmluva o dielo , výmena okien v budove Požiarna zbrojnica03.11.2015
Zámenná zmluva - dodatok č. 108.10.2015
Zmluva - Stražanovo bábkové divadlo21.09.2015
TAPOS, s.r.o. - nájomná zmluv11.09.2015
Zámenná zmluva10.09.2015
Zmluva - plastové okná Kultúrny dom14.08.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Monika Vavrinčíková29.07.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Ing. Stanislav Demovič29.07.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Milan Krivosudský29.07.2015
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Záhradkári15.07.2015
Zmluva o výpožičke19.06.2015
Zmluva - úrazové poistenie10.06.2015
Zmluva - plastové okná OŠK05.06.2015
Zmluva - plastové okná notariát05.06.2015
Kúpno-predajná zmluva - p. Hutta05.06.2015
Zmluva - Konsolidovaná účtovná uzávierka 201403.06.2015
Zmluva - Individuálna účtovná uzávierka 201402.06.2015
Zmluva - Úrad práce a sociálnych vecí02.06.2015
Zmluva - realizácia javiskovej opony25.05.2015
Poistná zmluva - kamerový systém21.04.2015
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP12.04.2015
Dohoda č.4/2015/§54-VZ12.04.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov12.04.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov01.04.2015
Zmluva - oprava rozhlasu23.03.2015
Zmluva - VITISPOL10.03.2015
Poskytnutie FP pre rok 2015 pre ZpS Križovany nad Dudváhom03.03.2015
Zmluva o servisnej starostlivosti - Flex25.02.2015
Zmluva - internet Mediatel17.02.2015
Zmluva - SPP05.02.2015
Dodatok č. 1 k ZoD -Výmena dverí v budove ŠJ pri ZŠ s MŠ29.01.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/200905.01.2015
Zmluva o dotácii - DH Križovianka18.12.2014
Zmluva o dotácii - RKU18.12.2014
Zmluva o dotácii - Jednota dôchodcov18.12.2014
Zmluva o dotácii - SZPB18.12.2014
Dotácia - Demokratická únia žien12.12.2014
Zmluva - dodatok č. 6, zriadenie spoločného OÚ11.12.2014
Dotácia - OŠK Križovany11.12.2014
Dotácia - Poľovnícke združenie HÁJ11.12.2014
Dotácia - Spolok červeného kríža11.12.2014
Dotácia - Záhradkári11.12.2014
Dotácia - Zariadenie pre seniorov11.12.2014
Zmluva - dodatok č. 1 - ÚPSVaR10.12.2014
Zmluva BOZP - VADAS10.12.2014
Zmluva o dotácii - kamerový systém09.12.2014
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku03.12.2014
Zmluva - centrum voľného času26.11.2014
Dodatok č. 2 - Dudvážsky okruh25.11.2014
Dodávka kamerového systému v obci - zmluva19.11.2014
Zmluvy - stavebný dozor09.11.2014
Zmluva - CS s r.o. Trnava, Rekonštrukcia cestnej komunikácie D23.10.2014
Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa23.10.2014
Príkazná zmluva - ZMOS06.10.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Zemko06.10.2014
Zmluva - ROP nenávratný príspevok19.09.2014
Zmluva - Tavos - voda28.08.2014
Zmluva - Tavos - kanalizácia28.08.2014
Dodatok - kanalizácia p. Kanóšová19.08.2014
Dodatok - kanalizácia p. Antal19.08.2014
ZoD na výmenu okien v SJ14.08.2014
Kúpna zmluva14.08.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku08.08.2014
Zmluva o dielo - maliarske práce21.07.2014
Zmluva o nájme - cesta11.07.2014
Zmluva - účelová dotácia 60. výročie02.07.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Kanóšová27.06.2014
Dodatok č. 4 - EUROBUILDING24.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Ťažká14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Rakús14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Hužovič14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Blažíčková14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Antal M.14.06.2014
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka - Antal J.14.06.2014
Zmluva - O229.05.2014
Mandátna zmluva - zmena ÚP 2/2014 - mandátna zmluva29.05.2014
Zmluva - výmena parkiet Parket Gamaku22.05.2014
Zmluva - auditor07.05.2014
Zmluva - havarijná poistka07.05.2014
Zmluva - poistenie auta - Zmluva - poistenie auta30.04.2014
Mandátna zmluva - Sanabitur28.04.2014
Dohoda o urovnani - Premier Consulting28.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
Zmluva o nájme - dodatok25.04.2014
zmluva - inARCH, dodatok16.04.2014
Dodatok č. 4 - TOPSET06.04.2014
Zmluva - Telekom - dodatok25.03.2014
Zmluva - poskytovanie právnych služieb21.03.2014
Zmluva - Telecom, dodatok 221.03.2014
Zmluva - Telecom, dodatok21.03.2014
Zmluva o spolupráci - Centrum voľného času17.03.2014
Zmluva - technik požiarnej ochrany a BOZP20.02.2014
Zmluva - dotácia SCK20.02.2014
Dodatok č. 9 - zmluva o nájme18.02.2014
Zmluva - GKÚ11.02.2014
Dotácia - Zariadenie pre seniorov03.02.2014
Dotácia - Poľovnícke združenie Háj31.01.2014
Dotácia - OŠK31.01.2014
Dotácia - VITISPOL28.01.2014
Licenčná zmluva - TOPSET28.01.2014
Zmluva - Križovianka28.01.2014
Zmluva - SZPB28.01.2014
Zmluva - Zariadenie pre seniorov28.01.2014
Zmluva - dotácia Jednota dôchodcov 226.01.2014
Zmluva - dotácia Jednota dôchodcov26.01.2014
Zmluva - dotácia Farský úrad26.01.2014
Zmluva - dotácia Slovenský zväz záhradkárov26.01.2014
Zmluva - dotácia Únia žien26.01.2014
Kúpno-predajná zmluva - p. Antal15.01.2014
dodatok č. 5 - TAVOS08.01.2014
zmluva - Telekom08.01.2014
Mandátna zmluva - stavebný dozor03.12.2013
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP DONACR26.11.2013
Dodatok č. 2 k zmluve Rekonštrukcia ZpS26.11.2013
DONACR - Internetový portál15.11.2013
DONACR - Organizovanie prezentačných akcií - dodatok č. 114.11.2013
DONACR - Účasť na prezentáciách - dodatok č. 114.11.2013
DONACR - Hodnotová značka - dodatok č. 114.11.2013
Nájomná zmluva - Tanklub12.11.2013
Zmluva o dielo - Agrostav04.11.2013
Zmluva o dielo - Empemont04.11.2013
Zmluva o spolupráci - Centrum voľného času30.10.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Sékely30.10.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Richnák30.10.2013
Mandátna zmluva - Dudvážsky okruh - dodatok č. 1 - Analytickostrategický dokument - dodatok č. 118.10.2013
Kúpno-predajná zmluva Jozef Ertl, predaj bytu č.6 - Ertl18.10.2013
Zmluva - Eurobuilding, dodatok č. 301.10.2013
Zmluva - Sanabitur, s. r. o.24.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Nagy20.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Jobeková20.09.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Benediková20.09.2013
Kúpno-predajná zmluva - dodatok č. 1 - Zmluva Mrázová, Války16.08.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Viselka15.08.2013
Zmluva o združení - dodatok - kanalizačná prípojka Houdeková15.08.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Houdeková15.08.2013
Zmluva - Komunálna poisťovňa13.08.2013
Zmluva - TAVOS, dodatok č. 413.08.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 513.08.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 412.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 311.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 211.07.2013
Zmluva - Dudvážsky okruh 111.07.2013
Zmluva - Účelová dotácia09.07.2013
Zmluva - Audítorské služby17.06.2013
Zmluva - Eurobuilding, dodatok č. 217.06.2013
Kúpnopredajná zmluva - Války, Mrázová07.06.2013
Zmluva o elektronickej výmene dát prostredníctvom elektronických distribučných ciest - Privatbanka222.05.2013
Zmluva o zriaďovaní nadlimitných termínovaných vkladov - Privatbanka22.05.2013
Dodatok k zmluve o dielo - OSVO comp. a.s. Prešov17.05.2013
Dodatok 1 k zmluve o dotácii 5/2013 - Obecný športový klub13.05.2013
Nájomná zmluva - obecný byt - Mgr. Anetta Šuranová13.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Predajňa zmrzliny - Haršányiová10.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Predajňa záhradkárskych potrieb - I.Hlboká10.05.2013
Dodatok k nájomnej zmluve - Kaviareň Pod vežou - Táčovský10.05.2013
Zmluva o dotácii 15/2013 - VITISPOL09.05.2013
Zmluva o dotácii 14/2013 - Rímsko-katolícka cirkev09.05.2013
Zmluva o dotácii 13/2013 - Poľovnícke združenie Háj09.05.2013
Zmluva o dotácii 12/2013 - Zariadenie pre seniorov09.05.2013
Zmluva o dotácii 11/2013 - detský FS Dudvážtek, FS Dudváh09.05.2013
zmluva o dotácii 10/2013 - Folklórna skupina Dudváh09.05.2013
zmluva o dotácii 9/2013 - Dychová hudba Križovianka09.05.2013
zmluva o dotácii 8/2013 - Dobrovoľný hasičský zbor09.05.2013
zmluva o dotácii 7/2013 - Únia žien09.05.2013
zmluva o dotácii 6/2013 - záhradkári09.05.2013
zmluva o dotácii 5/2013 - Obecný športový klub09.05.2013
zmluva o dotácii 4/2013 - erko09.05.2013
zmluva o dotácii 3/2013 - Jednota dôchodcov09.05.2013
zmluva o dotácii 2/2013 - SZPB09.05.2013
zmuva o dotácii 1/2013 - Červený kríž09.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK - kultúra03.05.2013
Dodatok k zmluve o zriadení SOcU - pristúpenie obce Naháč03.05.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Benediková28.04.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Jobeková28.04.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka Viselka28.04.2013
Dodatok 8 k zmluve o nájme - zubná ambulancia KnD - SHENMEN s.r.o.20.03.2013
Zmluva o dielo, informačná tabuľa na cintoríne - Antoška13.03.2013
Dodatok k zmluve - ASA Trnava04.03.2013
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka - Nagy21.02.2013
Mandátna zmluva - projekt ROP Cestovný ruch - Analytickostrategický dokument - RApCR Banská Byst15.02.2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Zariadenie pre seniorov 2013 - MPSVaR SR29.01.2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s r.o.22.01.2013
Dohoda o úhrade za výruby - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.18.01.2013
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu - ASA Trnava07.01.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SANABITUR, MUDr. Vargová21.12.2012
Zmluva o združení - kanalizačná prípojka - Cíferský06.11.2012
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme - Farma Majcichov, a.s.16.10.2012
Zmluva o budúcej zmluve - SANABITUR, MUDr. Vargová04.10.2012
Mikuláš 2012 - Stražanovci - zmluva04.10.2012
Darovacia zmluva - majetok štátu - hasiči06.09.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK (50.výr.MS Brazília)16.08.2012
Doplnok č. 7 k zmluve o nájme - MUDr. A.Vargová15.08.2012
Dohoda o urovnaní záväzkov - EURO-BUILDING, a.s. Bratislava13.08.2012
Zmluva o úrazovom poistení - Komunalna poistovna, a.s.30.07.2012
Zmluva o užívaní poľovných pozemkov - Poľovnícke združenie Háj Križovany n/D06.07.2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - MH SR06.07.2012
Zmluva o poskytovaní právnej služby - JUDr. Marián Haršány28.06.2012
Mandátna zmluva na externý manažment - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - SYNERGA X s,r,o, Bratislava28.06.2012
Audit účtovnej závierky obce za rok 2011 - Ing. Marta Tóthová14.06.2012
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve(verejné obstarávanie na cestovný ruch) - Ing. Konôpková04.06.2012
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - O.S.V.O. comp, a.s.30.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Slezák24.05.2012
Zmluva o združení finančných príspevkov - kanalizačná prípojka Mihoková24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Malčovský24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Greguš24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Gembala24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačný prípojka Blahút24.05.2012
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Bernáth24.05.2012
Zmluva o financovaní Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom ... 2012 - MPSVaR23.05.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov (pošta Križovany n/D) - Slovenská pošta23.05.2012
Navýšenie základného imania - TAVOS, a.s. Piešťany15.05.2012
Mandátna zmluva - VO na Dudvážsky okruh - Ing. Konôpková30.04.2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP - verejné osvetlenie - SIEA Bratislava27.04.2012
Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru - inARCH, s.r.o., Bratislava23.04.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRlink08.04.2012
Zmluva o poskytnutí daru - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom20.03.2012
Dodatok 4 k Zmluve o nájme - MUDr. Vargová27.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č. 1 k ZoD - rozpočet15.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č. 1 k ZoD - harmonogram prác15.02.2012
Dodatok 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia Zar.pre seniorov, Eurobuilding, a.s. - Dodatok č.1 k ZoD - text15.02.2012
Zmluva o spolupráci - potravinová pomoc - Slovenská katolícka charita15.02.2012
Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní kanalizácie - TAVOS, a.s. Piešťany30.01.2012
Dodatok k ZoD 48/2009 - zber elektroodpadu - ANEO Trnava02.01.2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP-Rekonštrukcia ver.osvetl. - SIEA Bratislava28.12.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve - združenie obcí Dudváh20.12.2011
Zmluva - prenájom hrobového miesta - Šuran16.12.2011
Zmluva - prenájom hrobového miesta - Havač16.12.2011
Zmluva -prenájom hrobového miesta - Javorová15.12.2011
Dodatok k ZOD - externý manažment,škola - Premier Consulting14.12.2011
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, 2. časť - EURO-BUILDING, a.s.14.12.2011
Zmluva o dielo, rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, 1. časť - EURO-BUILDING, a.s.14.12.2011
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve-verejné obstarávanie na Rekonštrukciu ZpS - PP&P Co s.r.o.23.11.2011
Sponzorský dar - občerstvenie pre dôchodcov - Cesty Nitra, a.s.04.11.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Cesty Nitra, a.s.24.10.2011
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Silná20.10.2011
Mikuláš 2011 - Stražanovo bábkové divadlo07.10.2011
Nájomná zmluva - Prenájom pôdy - PD Zavar07.10.2011
Zmluva o poskytnutí NFP-Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít - MPaRV SR06.10.2011
Zmuva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Páleník19.09.2011
Zmluva o združení finančných prostriedkov - kanalizačná prípojka Buoc19.09.2011
Dodatok k zmluve, budovanie kanalizačných prípojok - VIS s.r.o., Piešťany04.08.2011
zmluva - audit roku 2010 - Ing. Marta Tóthová04.08.2011
predaj obecného pozemku - R.Tokoly - Radovan Tokoly04.08.2011
Dodatok 4 k zmluve o Spoločnom Obecnom úrade - obce okresu Trnava20.07.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK20.07.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Euro-building. a.s. Bratislava27.06.2011
Zmluva o BÚ pre príjem dotácie - Dexia banka, a.s.22.06.2011
Zmluva (BOZP na stavbe Rekonštrukcia ZŠ s MŠ) - BTS Nitra, s.r.o.01.06.2011
Zmluva o dotácii č. 2/2011 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov19.05.2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Euro-building. a.s, Bratislava06.05.2011
Kúpna zmluva - COOP Jednota SD Trnava02.05.2011
Dodatok k Zmluve o NFP-Regenerácia sídiel-Centrum obce Križovany nad Dudváhom - MPaRV SRlink29.04.2011
Dodatok k Zmluve o NFP-Regenerácia sídiel-Centrum obce Kr - MPaRR SR29.04.2011
Dodatok č. 2 k ZoNFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Križovany nad Dudváhom - MH SR - SIEA28.04.2011
Zmluva o dotácii č. 5/2011 - Obecný športový klub28.04.2011
Zmluva o dotácii č. 14/2011 - Rímsko-katolícka cirkev21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 13/2011 - Poľovnícke združenie Háj21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 12/2011 - Zariadenie pre seniorov21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 10/2011 - Folklórna skupina Dudváh21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 9/2011 - Dychová hudba Križovianka21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 8/2011 - Obecný hasičský zbor21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 7/2011 - Demokratická unia žien21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 6/2011 - Slovenský zväz záhradkárov21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 4/2011 - erko-Kresťanská mládež21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 3/2011 - Jednota dôchodcov Slovenska21.04.2011
Zmluva o dotácii č. 1/2011 - Červený kríž21.04.2011
Zmluva o umiestnení psov v útulku - Útulok pri Kaplnke Trnava19.04.2011
Kúpno-predajná zmluva - Šúryoví23.03.2011
predaj obecného pozemku - Šúryoví05.03.2011
Zmluva o nájme - Ľ.Táčovský - Kaviaren pod vežou28.02.2011
FAX COPY, a.s. - prenájom kopírovacieho stroja16.02.2011
Dodatok č. 1 k ZoNFP - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Križovany nad Dudváhom - MH SR - SIEA14.02.2011
Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom - EURO-BUILDING, a.s.10.02.2011
Dodatok č. 2 k ZoD - Regenerácia sídiel - Centrum obce Križovany nad Dudváhom - Cesty Nitra, a.s.09.02.2011
SEGA - oprava signalizácie budovy Obecného úradu07.01.2011
VAŠA SLovensko, s.r.o. - stravné lístky06.01.2011
Zmluva o poskytnutí NFP-Rekonštrukcia verejného osvetlenia - MH SR01.01.2011
Por. è.ÈísloDodávate¾PredmetSuma s DPHZverejnenéDetail
1OBJ 0043Roland Kász - ROLINbetónový poter do ZŠ.NULL15.08.2017
2OBJ 0042Ferex, s.r.o30 ks smetných nádob - kovovéNULL24.07.2017
3OBJ 0039Ivan Sokol - autodopravaprepravu Jednoty dôchodcov.NULL21.07.2017
4OBJ 0040Ivan Sokol - autodopravapreprava folk. skupinyNULL21.07.2017
5OBJ 0041Ondruška Zdenoklimatizácia - 2 ks.2516.6021.07.2017
6OBJ 0032Anton Jendek A+ZNULLNULL13.07.2017
7OBJ 0033Branislav Krajòákmaliarske práce v KD.3854.0013.07.2017
8OBJ 0034D&B PROFIT s.r.opodlahová krytina do KD.5091.0213.07.2017
9OBJ 0035Ivan Sokol - autodopravapreprava folk.skupiny Dudváh.NULL13.07.2017
10OBJ 0036TI8IT, s.r.opoèítaè696.0013.07.2017
11OBJ 0037Rednot, s.r.o.mat. - tech. vybavenie DHZO.NULL13.07.2017
12OBJ 0038RK & eco s.r.oaudit zložiek systému odp. hos996.0013.07.2017
13OBJ 0029Martin Kubov MK thermvýmena ÚK v KD Križovany n/D.12479.8305.06.2017
14OBJ 0030PROUNION, a.s.vypracovanie stratégie CLLD.160.4905.06.2017
15OBJ 0031Stanislav Doboš súk. doprpreprava ZO JD Križovany n/D.NULL05.06.2017
16OBJ 0028CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov v obci.660.0005.05.2017
17OBJ 0027Jozef Hutárpreprava JDS KrižovanyNULL02.05.2017
18OBJ 0024Ivan Sokol - autodopravapreprava SZZ Križovany n/D.NULL25.04.2017
19OBJ 0025Bzdil Pavolvýmena vodárne - notariát.NULL25.04.2017
20OBJ 0026Rednotsavica - cena do 150,- _150.0025.04.2017
21OBJ 0020AXATEM Projekt s.r.ospracovanie žiadosti o dotáciuNULL30.03.2017
22OBJ 0021Chmelár spol.s.r.o.samozatváraè s montážou.240.0030.03.2017
23OBJ 0022ABRASIV s.r.ovàtanie otvorov - ZŠ.NULL30.03.2017
24OBJ 0023Fekollini s.r.o.Šaffova ostroha - bagety.NULL30.03.2017
25OBJ 0019Ján Chmelárpreprava Jednoty dôchodcovNULL21.03.2017
26OBJ 0017Ing. Marta Tóthováaudit za rok 2016NULL17.03.2017
27OBJ 0018Ing. Marta ŠimekováPD strechy Notariátu.1920.0017.03.2017
28OBJ 0011Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovkyNULL13.03.2017
29OBJ 0012MAXNETWORK s.r.ootoèná kamera - cintorín.2028.6013.03.2017
30OBJ 0013Forte Acoustic, spol. s.rrozhlasová ústredòa1995.0013.03.2017
31OBJ 0014Kováè Architects, s.r.oPD - Rekonštrukcia chodníka -780.0013.03.2017
32OBJ 0015Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL13.03.2017
33OBJ 0016¼ubomír Cuninkaoprava has. vozidla.NULL13.03.2017
34OBJ 0001Baša Peter - geodetvyhotovenie výškopisu a polohoNULL15.02.2017
35OBJ 0002Dušan Barlík ANIMAPRESSèasopis Chovate¾.NULL15.02.2017
36OBJ 0003ALBA SR, s.r.ostolièky do Svadobky, pod¾a po2613.6015.02.2017
37OBJ 0004Michal Blahútbanner, pozvánkyNULL15.02.2017
38OBJ 0005Ing.arch. Radovan Heèkoznalecký posudokNULL15.02.2017
39OBJ 0006Ing. Jozef Šulkoprojektová dokumentáciaNULL15.02.2017
40OBJ 0007PreKo, s.r.oprenájom kopírkyNULL15.02.2017
41OBJ 0008Trinityvýzdoba KDNULL15.02.2017
42OBJ 0009BEGA, s.r.opracovný pult.NULL15.02.2017
43OBJ 0010Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do knižniceNULL15.02.2017
44OBJ 0074Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL14.12.2016
45OBJ 0075Ferex, s.r.o110 l smetné nádoby, kovové na807.0014.12.2016
46OBJ 0076Ing. Jozef ŠulkoPD na rek. ZŠ A pavilón - I fá4700.0014.12.2016
47OBJ 0072SVH -Vlachovièrevíziu elektických zariadeníNULL07.12.2016
48OBJ 0073Marián Solárikzimnú údržbu komunikáciíNULL07.12.2016
49OBJ 0070AUTOCOMODEX Trnava,srona prehliadku vozidla Fábia.NULL05.12.2016
50OBJ 0071Michal Blahútpublikáciu k výroèiu križovianNULL05.12.2016
51OBJ 0066Roman Štrbíkobklad na has. zbrojnici - kúp997.0015.11.2016
52OBJ 0067Ivan Sokol - autodopravapraprava skupiny Dudváh - RakúNULL15.11.2016
53OBJ 0068Ing. Ladislav Kobzachodníka èas pri cintoríne -100.0015.11.2016
54OBJ 0069Michal Blahúttlaè Spravodaja.NULL15.11.2016
55OBJ 0065Ivan Sokol - autodopravaprepravva SZZ Križovany n/D.NULL19.10.2016
56OBJ 0062Baša Petergoemetrický plán na ul. kanal.NULL13.10.2016
57OBJ 0063Anton Jendek A+ZNULLNULL13.10.2016
58OBJ 0064Juga, spol. s.r.o.chlebíèkyNULL13.10.2016
59OBJ 0059Ivan Sokol - autodopravaJednota dôchodcov - D. OrešanyNULL03.10.2016
60OBJ 0060Ivan Sokol - autodopravaFolk. skupina Dudváh - MaïarskNULL03.10.2016
61OBJ 0061Rastislav GulaKD inter. dvere, okno1811.0003.10.2016
62OBJ 0057Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ Križovany n/D.NULL26.09.2016
63OBJ 0058Martin Kubov MK therminštalácia plynovej kotolne vNULL26.09.2016
64OBJ 0056Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovkyNULL02.09.2016
65OBJ 0055TERMOMONT Dolná Krupá, s.plynová prípojka - hasièi1679.3230.08.2016
66OBJ 0053Bzdil Pavolrekonšt. soc. zariadení v KDNULL19.07.2016
67OBJ 0054TheraComm, s.r.o.programovanie pre DHZ KrižovanNULL19.07.2016
68OBJ 0046TEKRA.skpamä Patriot 4 GB (Kit 2x2GB)45.8122.06.2016
69OBJ 0047Ján Chmelárpraprava pre Úniu žien.NULL22.06.2016
70OBJ 0048¼ubomír Pavelkaopravu motora PPS 12.NULL22.06.2016
71OBJ 0049CS, s.r.o.oprava výtlkov.NULL22.06.2016
72OBJ 0050Rastislav Gulavýrobu a osadenie dverí - vestNULL22.06.2016
73OBJ 0051Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcovNULL22.06.2016
74OBJ 0052Ivan Sokol - autodopravapreprava skupiny Dudváh.NULL22.06.2016
75OBJ 0041MAXNETWORK s.r.ooprava kamier po zásahu bleskuNULL02.06.2016
76OBJ 0042MAXNETWORK s.r.orozšírnie kamerového systému.676.8002.06.2016
77OBJ 0043Michal Blahúttlaè Spravodaja.NULL02.06.2016
78OBJ 0044Tibenský Stanislav Klampioprava strechy OŠKNULL02.06.2016
79OBJ 0045JUDr. Radka Paulínyovávypracovanie stanoviskaNULL02.06.2016
80OBJ 0034Autodoprava Cuninka, ,s.roprava pumpy.NULL26.05.2016
81OBJ 0035TI8IT, s.r.okancelársky skener.432.0026.05.2016
82OBJ 0036Baša Peterzameranie cestyNULL26.05.2016
83OBJ 0037Ivan Sokol - autodopravaprepravu dychovky do Prahy.NULL26.05.2016
84OBJ 0038MAXNETWORK s.r.okontolu kamerového systému.NULL26.05.2016
85OBJ 0039Remstav spol. s.r.ovýmena podlah. krytín v kancel3238.1226.05.2016
86OBJ 0040TI8IT, s.r.oESET - predåženie licencie.253.4426.05.2016
87OBJ 0033Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO JDS Križovany n/D.NULL04.05.2016
88OBJ 0027Jozef Hutárprepravu JDS Križovany na zájaNULL27.04.2016
89OBJ 0028CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov I. etapa672.0027.04.2016
90OBJ 0029Rednot, s.r.o.HANDFREE SIEMENS2001.0027.04.2016
91OBJ 0030PYROTEX, s.r.o.hadice, opasky726.7227.04.2016
92OBJ 0031Bzdil Pavolvýmena nádržeNULL27.04.2016
93OBJ 0032Elena PolakovièováPD kotolne Križovany n/D.NULL27.04.2016
94OBJ 0025Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ.NULL13.04.2016
95OBJ 0026Tibenský Stanislav Klampiklampiarske práce OŠK1088.4013.04.2016
96OBJ 0023JUDr. Radka Paulínyováprávny rozborNULL31.03.2016
97OBJ 0024Fekollini s.r.o.bagety - Šafova ostrohaNULL31.03.2016
98OBJ 0020Juraj Dechtickýjarná údržba výdadby.NULL23.03.2016
99OBJ 0021S.O.S. - Dekorácie, s.r.ožiarovka B22, 1,5 W biela2134.7023.03.2016
100OBJ 0022Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL23.03.2016
101OBJ 0016Bzdil Pavolvodovodné a kanaliz. rozvody -NULL17.03.2016
102OBJ 0017Bzdil Pavolvodovodná prípojkaNULL17.03.2016
103OBJ 0018Bzdil Pavolprietokový ohrievaèNULL17.03.2016
104OBJ 0019RHEA, s.r.opracovná kombinéza HIVIS734.0017.03.2016
105OBJ 0014CBS spol, s.r.oknihy Dolné Považie592.5002.03.2016
106OBJ 0015Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO Jednoty dôchodcov.NULL02.03.2016
107OBJ 0001G-GASTRO2 ks - nerezové stoly1290.0025.02.2016
108OBJ 0002Michal Blahútbanner - 90. výroèie dychovky,NULL25.02.2016
109OBJ 0003HAPPY FOTO Slovensko spolfotoknihy - 20 ks.NULL25.02.2016
110OBJ 0004Trinityvýzdobu KD na 06.02.2016NULL25.02.2016
111OBJ 0005Topset Solutions, s.r.o.aktual dát katastra KrižovanyNULL25.02.2016
112OBJ 0006JUDr. Štefan Munkavyhotovenie smerníc.NULL25.02.2016
113OBJ 0007Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.NULL25.02.2016
114OBJ 0008Topset Solutions, s.r.o.program registratúry.NULL25.02.2016
115OBJ 0009Dušan Barlík ANIMAPRESSroèné predplatné - Chovate¾ 20NULL25.02.2016
116OBJ 0010Roman Štrbíkobkladaèské práce.NULL25.02.2016
117OBJ 0011Marta Tothová Ing.audit IÚZ a KÚZ za rok 2015.NULL25.02.2016
118OBJ 0012Ferex, s.r.okuka nádoby s pojazdnými kolie1614.0025.02.2016
119OBJ 0013Helena Matláková - STROJMsušièku a praèku pre OŠK.1268.0025.02.2016
120OBJ 0073Bzdil Pavolvodoinštalaèné práce.NULL22.12.2015
121OBJ 0072Harmann Plus s.r.o.opravu kotla v KD.NULL10.12.2015
122OBJ 0069Anton Jendek A+Zkanc. materiálNULL02.12.2015
123OBJ 0070Michal Vrábelpožiarna hadica B 75312.0002.12.2015
124OBJ 0071Marián Solárikzimnú údržbu komunikácií.NULL02.12.2015
125OBJ 0064Juga, spol. s.r.o.pri príležitosti 55. výroèia z76.8024.11.2015
126OBJ 0065Róbert Rucz - DONATELOna 28.11.2015 s dovozom na 15,46.5024.11.2015
127OBJ 0067EMPEMONT Slovakia, s.r.o.dodávku cestného oblého zrkadlNULL24.11.2015
128OBJ 0068Michal BlahútBulletin pre Slov. zväz záhradNULL24.11.2015
129OBJ 0061A5Ateliérzmenu ÚP v lokalite ZáhumenskéNULL26.10.2015
130OBJ 0062Juraj Dechtickývýsadba - škôlka, cintorín4988.2726.10.2015
131OBJ 0063TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom 2 ks toaletných kabín70.0026.10.2015
132OBJ 0060Peter Klas, s.r.oodah os. mot. vozidla.NULL12.10.2015
133OBJ 0059SIGNATECH spol. r.o.dopravné znaèenie.NULL30.09.2015
134OBJ 0057Juga, spol. s.r.o.chlebíèky maslové a šalátové pNULL28.09.2015
135OBJ 0058Michal Blahúttlaè bulletin ZO Jednoty A5.168.0028.09.2015
136OBJ 0056SEGA Audio, s.r.ovýmena batérii na signalizáciiNULL24.09.2015
137OBJ 0055Ferex, s.r.oplastové smetné nádoby.NULL22.09.2015
138OBJ 0054Ján Chmelárautobus na 02.10.2015 do OlomoNULL11.09.2015
139OBJ 0050Ing. Marta ŠimekováPD na rek. budovy dielní ZŠ Kr2830.0007.09.2015
140OBJ 0051MAXNETWORK s.r.onastavenie kamier v obci KrižoNULL07.09.2015
141OBJ 0052Ján Štefáksadrokartónové práce v jedálni600.0007.09.2015
142OBJ 0053Tibenský Stanislav Klampivýrobu a osadenie zvodov na buNULL07.09.2015
143OBJ 0048Ing.arch. Ján KováèPD na projekt spev. plôch a do450.0012.08.2015
144OBJ 0049¼ubomír Pavelkaopravu èerpadla na PPS 12.NULL12.08.2015
145OBJ 0047Baša Petervytýè. parcely 2152 a èasti 21NULL10.08.2015
146OBJ 0046Autodoprava Cuninka, ,s.rservis škody LIAZ - hasièi.NULL31.07.2015
147OBJ 0044Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k èerpadl240.0029.07.2015
148OBJ 0045CS, s.r.o.obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ2484.5929.07.2015
149OBJ 0040Bzdil PavolOprava kan. prípojky v jedálni679.4602.07.2015
150OBJ 0041Bzdil Pavolvodoinštalaèné práce - v kuchy888.4302.07.2015
151OBJ 0042Baša Petervytýè. hraníc medzi pozemkamiNULL02.07.2015
152OBJ 0043Roman Štrbíkobkladové práce v kuchyni ZŠ K3829.5002.07.2015
153OBJ 0037PYROTEX, s.r.o.veko s tesnením na PPS12.NULL17.06.2015
154OBJ 0038Ivan Sokol - autodopravapraprava Dychovky do Rakúska.NULL17.06.2015
155OBJ 0039Dalibor Havel - taneèná o1 pár taneèných èižiemNULL17.06.2015
156OBJ 0035Autodoprava Cuninka, ,s.roprava èerpadla hasièského vozNULL04.06.2015
157OBJ 0036PYROTEX, s.r.o.prilby pre hasièovNULL04.06.2015
158OBJ 0033Anton Jendek A+Zkancelársky materiálNULL27.05.2015
159OBJ 0034Felpro, s.r.oPD elektroinšt. na kuchyòu ZŠ.NULL27.05.2015
160OBJ 0030Ivan Sokol - autodopravaautobus pre Jednotu dôch. - SmNULL20.05.2015
161OBJ 0031Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov - RNULL20.05.2015
162OBJ 0032Jozef Hutárprepravu pre Jednotu dôch. - SNULL20.05.2015
163OBJ 0028Ján Chmelárdoprava pre Úniu žien.NULL18.05.2015
164OBJ 0029Bzdil Pavolopravu kontajnerov - zváranie.NULL18.05.2015
165OBJ 0026Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo.NULL14.05.2015
166OBJ 0027Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidloNULL14.05.2015
167OBJ 0024Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ1997.3828.04.2015
168OBJ 0025Banana Music s.r.o.ozvuèovaciu techniku.847.3028.04.2015
169OBJ 0022D&D Company, s.r.o.èistenie a kontrola komínov.NULL23.03.2015
170OBJ 0023Michal Vrábelhasièskú sviatoènú uniformu.NULL23.03.2015
171OBJ 0021Ivan Sokol - autodopravapreprava folk. skupiny Dudváh.NULL13.03.2015
172OBJ 0017Juraj Dechtickýjarnú údržbu výsadby centra ob833.1210.03.2015
173OBJ 0018Stanislav Tibenský Klampioprava strechy na KD - klampia4608.4810.03.2015
174OBJ 0019B2B Partnerkatalógové èíslo 8C777048 - sk662.4010.03.2015
175OBJ 0020MANUTAN Slovakia s.r.okatalógové èíslo H 316035 -pákNULL10.03.2015
176OBJ 0016Baša Petervyh.výškopisu v miestach novéhNULL27.02.2015
177OBJ 0014MODISTT spol. s.r.ovnutorné žalúzie a siete proti427.3226.02.2015
178OBJ 0015ŠKOLEX, spol. s.r.ošatòovú skriòu ALFA114.0026.02.2015
179OBJ 0013ISS Facility Servicesèistenie povaly Svadobky.888.0025.02.2015
180OBJ 0011Reg. rozvojová agentúravypracovanie ,,Plánu rozvoja oNULL23.02.2015
181OBJ 0012Reg. rozvojová agentúravyprac. ,,Komunitného plánu ob500.0023.02.2015
182OBJ 0001Baša Petervyhotovenie výškopisu a polohoNULL12.02.2015
183OBJ 0002Baša Petergeom. plán v areáli MŠ KrižovaNULL12.02.2015
184OBJ 0003Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.NULL12.02.2015
185OBJ 0004TI8IT, s.r.o2 ks switchov - ZyXEL GS1100 -NULL12.02.2015
186OBJ 0005ZMO, región JEškolenie pre poslancov OZ KrižNULL12.02.2015
187OBJ 0006Ing. Marta ŠimekováPD na vybudovanie soc. zariadeNULL12.02.2015
188OBJ 0007Ing. Peter HlbockýPD na projekt spevnených plôch450.0012.02.2015
189OBJ 0008Bzdil Pavolvybudovanie vodovodnej prípojkNULL12.02.2015
190OBJ 0009Ján Chmelárprepravu Únie žien do divadlaNULL12.02.2015
191OBJ 0010mmcité2, s.r.o.2 ks náhradných skiel na autobNULL12.02.2015
192OBJ 0077BESTR Slovakia s.r.o.zimnú údržbu miest.komunikáciiNULL04.12.2014
193OBJ 0076FVCC - RStlaèivá k dani z nehnute¾nostiNULL20.11.2014
194OBJ 0075Richard KovalèíkZabezp. PD dopravného znaèenia700.0019.11.2014
195OBJ 0073Ján Chmelárpreprav Únie žien do divadla 0NULL10.11.2014
196OBJ 0074TONAS - prodiction agencynahratie CD pre skupinu Relax.500.0010.11.2014
197OBJ 0067L - DEN Slovakia spol. s.detské ihrisko1606.8027.10.2014
198OBJ 0068Juga, spol. s.r.o.NULLNULL27.10.2014
199OBJ 0069Ivan Sokol - autodopravapreprava st skupiny do Gyoru aNULL27.10.2014
200OBJ 0070Stanislav Tibenský KlampiPVC fólia so zateplením pod¾a5775.0027.10.2014
201OBJ 0071AGROSTAV Trnava, a.s.oprava strechy hasièskej zbroj5253.4327.10.2014
202OBJ 0072Jozef Dobošoprava brzdového systému.NULL27.10.2014
203OBJ 0066František KØIVÁK - TEROSAoprava obecnéhoNULL16.09.2014
204OBJ 0065Baša Petergeom. plán pozemku k bytovke èNULL03.09.2014
205OBJ 0059Martin Kubov MK thermNULL2029.1102.09.2014
206OBJ 0060EURO-BUILDING, a.s.búracie, doplòujúce stavebné p1965.4302.09.2014
207OBJ 0061Foto Video StudioNULL300.0002.09.2014
208OBJ 0062Techteam s.r.o.kompletáž VZT jednotky pre kuc127.2802.09.2014
209OBJ 0063Ing. Miroslav Mraèno EPOSpríruèka protipož bezpeènosti35.8602.09.2014
210OBJ 0064Michal Vrábelhadice a zásahový oblek1500.0002.09.2014
211OBJ 0044Ján Galgóci2 ks - klimatizaèných jednotie2200.0019.08.2014
212OBJ 0045Vladimír Juriga - EMOPpráce na elektroinštalácii kot1275.3019.08.2014
213OBJ 0046DREAL - M, s.r.o.požiarne dvere a zárubòu 80 cm999.6019.08.2014
214OBJ 0047Autodoprava Cuninka, ,s.rúdržbu a opravu bàzd na vozidlNULL19.08.2014
215OBJ 0048Vladimír Juriga - EMOPumelé osvetlenie a vnútorné si261.2819.08.2014
216OBJ 0049Techteam s.r.o.dodávku a montáž vzduchotechni2304.2919.08.2014
217OBJ 0050Jozef Šmrhola - OLYMPpamätné listy a medaily180.0019.08.2014
218OBJ 0051Ivan Sokol - autodopravapreprava JDS na športový deò,NULL19.08.2014
219OBJ 0052Ivan Sokol - autodopravaprepravu Folk. skupiny DudváhNULL19.08.2014
220OBJ 0053Šimunek Leošvysokozdvižnú plošinu na osadeNULL19.08.2014
221OBJ 0054Trnavská vodárenská spol.NULLNULL19.08.2014
222OBJ 0055STARMONT, s.r.o.dodávku a montáž preèerpáv. st1466.0219.08.2014
223OBJ 0056Stanislav Tibenský Klampioprava strechy v ZŠ Križovany2540.4019.08.2014
224OBJ 0057Bzdil Pavoloprava kan. siete na toaletáchNULL19.08.2014
225OBJ 0058Ferex, s.r.osmetné nádoby 110 l - kovové1696.4419.08.2014
226OBJ 0043Anton Jendek A+Z1700215 zásobník na mydlo KATR58.2824.06.2014
227OBJ 0042Anton Jendek A+Zkancel potrebyNULL19.06.2014
228OBJ 0038Martin Kubov MK thermZpS - práce naviac - pod¾a pri990.0014.06.2014
229OBJ 0039Jozef HutárPreprava JDS Križovany 29.05.2NULL14.06.2014
230OBJ 0040Ivan Sokol - autodopravapreprava JDS Križovany na ÈervNULL14.06.2014
231OBJ 0041EURO-BUILDING, a.s.práce pod¾a priloženého rozpoè11282.7414.06.2014
232OBJ 0029TI8IT, s.r.opredåženie licencie Eset NOD32253.4421.05.2014
233OBJ 0030Michal Vrábelkošele v poète 3 ks a darèekov250.0021.05.2014
234OBJ 0031Michal Vrábelnastriekanie PPS 12 - has. str100.0021.05.2014
235OBJ 0032FORZA Slovakia, s.r.o.stolové kalendáre na rok 201543.2021.05.2014
236OBJ 0033JD Stav s.r.omateriál pod¾a rozpisu3240.0021.05.2014
237OBJ 0034Odpadový hospodár s.r.oPOH obce na roky 2011 - 2015150.0021.05.2014
238OBJ 0035Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k èerpadlNULL21.05.2014
239OBJ 0036EURO-BUILDING, a.s.požiarne dvere, úprava soklov3952.6321.05.2014
240OBJ 0037Bzdil Pavolvýmena ponorného èerpadla ZŠ KNULL21.05.2014
241OBJ 0026Juraj Dechtickýsadovnícku úpravu verejnej zel26361.1605.05.2014
242OBJ 0027Bzdil Pavolvybudovanie vodovodnej prípojk686.7005.05.2014
243OBJ 0028Martin Kubov MK thermpod¾a cenovej ponuky - kotolòa7682.6605.05.2014
244OBJ 0025TI8IT, s.r.o2 ks PC pod¾a Vašho ponukového1080.0014.04.2014
245OBJ 0017Západoslovenská distribuèpripojenie káblov do trafostanNULL09.04.2014
246OBJ 0018Marta Tothová Ing.audit ind. a konsol. úètovnejNULL09.04.2014
247OBJ 0019Peter BarinecVýrobu, dovoz a montáž okien,800.0009.04.2014
248OBJ 0020EURO-BUILDING, a.s.sklobetónové prieèky na stavbu3970.0009.04.2014
249OBJ 0021AUTOCOMODEX Trnava,sroopravu zadného odstrekovaèa naNULL09.04.2014
250OBJ 0022Bzdil Pavolvybudovanie vod. šachty a pokl6286.0009.04.2014
251OBJ 0023Fekollini s.r.o.bagety v poète 150 ks, na 10.0145.8009.04.2014
252OBJ 0024Vodohospodárske stavbyvýrobu chodníka zo zámkovej dl23850.0009.04.2014
253OBJ 0010Záhradná technika Šupatraktorová kosaèka Starjet AJ3750.0018.03.2014
254OBJ 0011EURO-BUILDING, a.s.práce naviac pri rek. ZpS Križ63775.2718.03.2014
255OBJ 0012mmcité2, s.r.o.zasklenie prístrešku s dovozom410.4018.03.2014
256OBJ 0013EMOP - Juriga VladimírNN prípojka s montážou - pod¾a3068.0118.03.2014
257OBJ 0014A-PEMA, s.r.o.doprava285.4018.03.2014
258OBJ 0015Ing. Karol Hattas - SPSodznak napichovací DHZ pod è.150.0018.03.2014
259OBJ 0016CS, s.r.o.èistenie obec. komunikácií, vNULL18.03.2014
260OBJ 0009Miloš Èamaj - MC Thermvodoinšt. materiál na zapojeniNULL26.02.2014
261OBJ 0008Jaroslav Rychnavskývyhotovenie korkovej tabule oNULL24.02.2014
262OBJ 0001¼ubomír CuninkaOprava brzdového systému na osNULL18.02.2014
263OBJ 0002AUTOCOMODEX Trnava,sroOprava vzduchovej a palivovejNULL18.02.2014
264OBJ 0003Geodet.a kartog. ústavÚdaje zo súboru popisných infoNULL18.02.2014
265OBJ 0004D&D Company, s.r.o.Objednávame revíziu komínov.NULL18.02.2014
266OBJ 0005Jozef SykoraOprava verejného osvetlenia aNULL18.02.2014
267OBJ 0006Weber 1909 spol. s.r.o.Knihy do Obecnej knižnice KrižNULL18.02.2014
268OBJ 0007ZSE Energia, a.s.Vytýèenie káblov z trafostanicNULL18.02.2014
Por. è.ÈísloDodávate¾PredmetSuma s DPHZverejnenéDetail
1FD /0193/17Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej kižnice91.1916.08.2017
2FD /0188/17FCC, s.r.ovyúèt. 07/20172198.9714.08.2017
3FD /0189/17Miroslav Novák REZopona v KD1992.0014.08.2017
4FD /0190/17Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.05. - 31.07.2017 - v138.5014.08.2017
5FD /0191/17Trnavská vodárenská spol.vyút. 01.05. - 31.07.2017 vodn45.4714.08.2017
6FD /0192/17CS, s.r.o.dažïová kanalizácia - hliník32674.7814.08.2017
7FD /0182/17Zdeno Ondruškaklimatizácia - 2 ks.2516.5910.08.2017
8FD /0183/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 07/2017107.8110.08.2017
9FD /0184/17Wolters Kluwer, s.r.o.Úètovníctvo ROPO a obcí 11/20198.0010.08.2017
10FD /0185/17Jozef Sykoraoprava rozhlasu342.4810.08.2017
11FD /0186/17Jozef Sykoraoprava el. zariadení396.9610.08.2017
12FD /0187/17Ing. Ladislav Kobzatech. dozor pri akcii ,,Dažïov1017.3310.08.2017
13FD /0179/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 07/2017310.0707.08.2017
14FD /0180/17ESMO Žilina, a.s.08/2017 internet portál e Turi175.2007.08.2017
15FD /0181/17Jozef Trubaèoprava vozidla Fábia144.0007.08.2017
16FD /0174/17František Kosmál ZAMKOokenné mreže - 11 ks640.0004.08.2017
17FD /0175/17SPP, a.s.záloha 08/2017 plyn684.0004.08.2017
18FD /0176/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 08/2017524.2404.08.2017
19FD /0177/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 08/2017430.0804.08.2017
20FD /0178/17FRP Services, s.r.ovyúèt. SMS 07/2017 - hasièi12.0004.08.2017
21FD /0171/17TINAMA, s.r.okúpa bytového domu 9 b.j.289250.0026.07.2017
22FD /0172/17Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1880.5026.07.2017
23FD /0173/17Ing. Marta Tóthováaudit KÚZ za rok 2016600.0026.07.2017
24FD /0166/17VIS, s.r.oprípojka Marek Kralovic3545.6417.07.2017
25FD /0167/17VIS, s.r.oprípojka Luboš Zvolenský3545.6417.07.2017
26FD /0168/17VIS, s.r.oprípojka Jozef Drinka3545.6417.07.2017
27FD /0169/17VIS, s.r.oprípojka Marián Hutta3545.6417.07.2017
28FD /0170/17Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.6. - 7.7.201756.3317.07.2017
29FD /0133/17ZMO, región JEZŠ - športové hry - poplatok185.0014.07.2017
30FD /0134/17MODISTT spol. s.r.ookná - OŠK - bufet1456.6814.07.2017
31FD /0135/17Telefónica O2 Slovakia, s8.5.- 07.06.201747.7614.07.2017
32FD /0136/17Ing. Marta Tóthováaudit za rok 20161200.0014.07.2017
33FD /0137/17Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika PO 2/4 2017150.0014.07.2017
34FD /0138/17SIGNATECH spol. r.o.dopravné znaèenie Rotunda5050.5414.07.2017
35FD /0139/17Richard Munkaregistratúrny poriadok140.0014.07.2017
36FD /0140/17Miroslav Falath MODmateriál, oprava kosaèky210.1614.07.2017
37FD /0141/17Centrum polyg. služiebmatrièné listiny - ÚL, oznámen13.6214.07.2017
38FD /0142/17GRENKELEASING, s.r.opoistenie a nájom kopírky226.2214.07.2017
39FD /0143/17TI8IT, s.r.opoèítaè s príslušenstvom696.0014.07.2017
40FD /0144/17Branislav Krajòákmaliarske práce v KD.3966.0014.07.2017
41FD /0145/17Ivan Sokol - autodopravapreprava SZZ Križovany n/D.177.6014.07.2017
42FD /0146/17Ivan Sokol - autodopravapreprava folk.skupiny Dudváh.350.0014.07.2017
43FD /0147/17Ing. Miroslav Sukeník KOPznámky pre psov73.8014.07.2017
44FD /0148/17Stanislav Doboš súk. doprpreprava ZO JD Križovany n/D.201.6014.07.2017
45FD /0149/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 06/201722.4014.07.2017
46FD /0150/17Obec Malženiceref. za posudkovú èinnos75.0014.07.2017
47FD /0151/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 07/2017524.2414.07.2017
48FD /0152/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 07/2017430.0814.07.2017
49FD /0153/17SPP, a.s.záloha 07/2017684.0014.07.2017
50FD /0154/17PROUNION, a.s.vypracovanie stratégie CLLD.160.4914.07.2017
51FD /0155/17ZMO, región JEpracovná cesta1250.0014.07.2017
52FD /0156/17PreKo, s.r.oÈB, farebné kópie131.0914.07.2017
53FD /0157/17Michal BlahútSpravodaj 2017600.0014.07.2017
54FD /0158/17FRP Services, s.r.oSMS - správy pre hasièov12.1014.07.2017
55FD /0159/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 07/2017175.2014.07.2017
56FD /0160/17Falck Healthcare a.s.lek. prehliadky - hasièi175.5014.07.2017
57FD /0161/17Kováè Architects, s.r.oPD - rek. chodníkov780.0014.07.2017
58FD /0162/17FCC, s.r.ovyúèt. 06/20172419.5514.07.2017
59FD /0163/17Juraj Dechtickýchemické ošetrenie zelene1045.2014.07.2017
60FD /0164/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 06/2017238.8814.07.2017
61FD /0165/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 06/2017174.3514.07.2017
62FD /0120/17FRP Services, s.r.o05/2017 - SMS výjazdy4.2015.06.2017
63FD /0121/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 05/2017159.6215.06.2017
64FD /0122/17Marián Solárikpodàòanie haluzoviny201.6015.06.2017
65FD /0123/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 06/2017175.2015.06.2017
66FD /0124/17Falck Healthcare a.s.zdravotné prehliadky hasièov172.0015.06.2017
67FD /0125/17František Kosmál ZAMKOvýroba a montáž únikových scho990.0015.06.2017
68FD /0126/17FCC, s.r.ovyúèt. 05/20173163.2515.06.2017
69FD /0127/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 05/2017 - 5 odb. miest245.7515.06.2017
70FD /0128/17Jozef Hutárpreprava JDS Križovany - Ledni370.0015.06.2017
71FD /0129/17Martin Kubov MK thermpráce naviac - ÚK KD498.0015.06.2017
72FD /0130/17Anton Jendek A+Zkanc. materiál208.6115.06.2017
73FD /0131/17Martin Kubov MK thermvýmena ÚK v KD Križovany n/D.12479.8315.06.2017
74FD /0132/17Trnavská vodárenská spol.vodovod. prípojka - zmrzlina106.9415.06.2017
75FD /0101/17IVES Košiceaktual. programu matrika 201725.0907.06.2017
76FD /0102/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 04/2017209.7507.06.2017
77FD /0103/17Xtra Slovakiareflexné samolepky na has. voz187.2007.06.2017
78FD /0104/17AXATEM Projekt s.r.ospracovanie žiadosti o dotáciu400.0007.06.2017
79FD /0105/17WebHouse, s.r.odoména krizovany.sk14.2807.06.2017
80FD /0106/17FCC, s.r.ovyúèt. 04/20172552.8607.06.2017
81FD /0107/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 04/2017 - el. energia269.0807.06.2017
82FD /0108/17Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.4. - 7.5.201760.2707.06.2017
83FD /0109/17Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.01. - 30.04.2017225.1107.06.2017
84FD /0110/17Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.01. - 30.04.201788.7807.06.2017
85FD /0111/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 byt. dom1100.0007.06.2017
86FD /0112/17Prvá Komunálna Finanèná,3/4 2017 poistné majetku412.0507.06.2017
87FD /0113/17Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice130.6707.06.2017
88FD /0114/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 05/201722.0007.06.2017
89FD /0115/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06/2017524.2407.06.2017
90FD /0116/17SPP, a.s.záloha 06/2017684.0007.06.2017
91FD /0117/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06/2017430.0807.06.2017
92FD /0118/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 byt. dom440.0007.06.2017
93FD /0119/17MODISTT spol. s.r.ookná - KD - Svadobka5500.0007.06.2017
94FD /0120/17FRP Services, s.r.o05/2017 - SMS výjazdy4.2007.06.2017
95FD /0121/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 05/2017159.6207.06.2017
96FD /0103/17Xtra Slovakiareflexné samolepky na has. voz187.2010.05.2017
97FD /0096/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 04/201716.8005.05.2017
98FD /0097/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 05/2017524.2405.05.2017
99FD /0098/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 05/2017430.0805.05.2017
100FD /0099/17SPP, a.s.záloha 05/2017684.0005.05.2017
101FD /0100/17ESMO Žilina, a.s.05/2017 prevádzka internet por175.2005.05.2017
102FD /0101/17IVES Košiceaktual. programu matrika 201725.0905.05.2017
103FD /0102/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 04/2017209.7505.05.2017
104FD /0075/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 03/2017206.7724.04.2017
105FD /0076/17František Kosmál ZAMKOokenná mreža - KD160.0024.04.2017
106FD /0077/17František Kosmál ZAMKOzábradlie MŠ470.0024.04.2017
107FD /0078/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 03/2017348.1724.04.2017
108FD /0079/17PreKo, s.r.oÈB, farebné výtlaèky133.2124.04.2017
109FD /0080/17ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet portálu 04175.2024.04.2017
110FD /0081/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor 9 bytový dom660.0024.04.2017
111FD /0082/17FCC, s.r.ovyúèt. 03/20172861.3924.04.2017
112FD /0083/17Fekollini s.r.o.Šaffova ostroha - bagety.218.8824.04.2017
113FD /0084/17Bzdil Pavolvýmena vodárne - notariát.292.4624.04.2017
114FD /0085/17Ing. Marta ŠimekováPD strechy Notariátu.1600.0024.04.2017
115FD /0086/17CS, s.r.o.zametanie ciest v obci339.4824.04.2017
116FD /0087/17Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.3. - 7.4.201763.7624.04.2017
117FD /0088/17ABRASIV s.r.ovàtanie otvorov - ZŠ.70.4824.04.2017
118FD /0089/17Topset Solutions, s.r.o.aktual .programov1034.9924.04.2017
119FD /0090/17Topset Solutions, s.r.o.poplatok za stránku FD72.0024.04.2017
120FD /0091/17Topset Solutions, s.r.o.aktual. dát katastra36.0024.04.2017
121FD /0092/17Forte Acoustic, spol. s.rrozhlasová ústredòa1995.0024.04.2017
122FD /0093/17Jozef Sykoraoprava VO 01 - 04/2017169.3224.04.2017
123FD /0094/17Jozef Sykoraoprava rozhlasu845.0424.04.2017
124FD /0095/17Jozef Sykoraorez stromov, oprava VO...999.7824.04.2017
125FD /0073/17WebHouse, s.r.opoplatok doména eu8.3906.04.2017
126FD /0074/17JAZ servisoprava el. panvice - Svadobka129.7706.04.2017
127FD /0066/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 3/201724.4005.04.2017
128FD /0067/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 04/2017430.0805.04.2017
129FD /0068/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 04/2017524.2405.04.2017
130FD /0069/17SPP, a.s.záloha 04/2017684.0005.04.2017
131FD /0070/17GRENKELEASING, s.r.opoistenie a nájom kopírky226.2205.04.2017
132FD /0071/17Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky2022.7905.04.2017
133FD /0072/17Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovky446.0005.04.2017
134FD /0032/17Baša Peter - geodetvyhotovenie výškopisu a poloho350.0003.04.2017
135FD /0033/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 02/2017175.2003.04.2017
136FD /0034/17Miloš Jurišièoprava kotla v KD89.0003.04.2017
137FD /0035/17Marián Dobiš - Stavite¾spracovanie rozpoètu - dielní80.0003.04.2017
138FD /0036/17SPP, a.s.záloha 03/2017684.0003.04.2017
139FD /0037/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 02/201711.2003.04.2017
140FD /0038/17Trinityvýzdoba KD300.0003.04.2017
141FD /0039/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, ha430.0803.04.2017
142FD /0040/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2017 KD,VO,DS,OcÚ524.2403.04.2017
143FD /0041/17Juraj Dechtickýjarná údržba zelene813.1203.04.2017
144FD /0042/17Ing. Jozef Šulkoprojektová dokumentácia A pavi4880.0003.04.2017
145FD /0043/17Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika 1/4 2017162.0003.04.2017
146FD /0044/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 02/2017209.5303.04.2017
147FD /0045/17FCC, s.r.ovyúèt. 02/20171841.1603.04.2017
148FD /0046/17Prvá Komunálna Finanèná,2/4 2017 poistné412.0503.04.2017
149FD /0047/17Kosenie s.r.oprevzdušnenie trávnika470.0003.04.2017
150FD /0048/17ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet portálu 03/175.2003.04.2017
151FD /0049/17Anton Jendek A+Zkancelársky materiál317.3403.04.2017
152FD /0050/17Branislav Turanknihy do obecnej knižnice23.5003.04.2017
153FD /0051/17Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.2. - 7.3.201762.6603.04.2017
154FD /0052/17Michal Horníkkeramický džbán, obrázok115.0003.04.2017
155FD /0053/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 02/2017521.3203.04.2017
156FD /0054/17SLOVGRAMpoplatok za verejný rozhlas 2038.5003.04.2017
157FD /0055/17Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - 9 bytový dom880.0003.04.2017
158FD /0056/17BEGA, s.r.opracovný pult.646.4403.04.2017
159FD /0057/17Jaroslav Grman DDD activderatizácia priestorov OcÚ48.0003.04.2017
160FD /0058/17Dobrovo¾ná PO SRodborná príprava DHZO220.0003.04.2017
161FD /0059/17MAGNA ENERGIA a.s.poplatok za istiè27.1803.04.2017
162FD /0060/17Chmelár spol.s.r.o.samozatváraè s montážou.240.0003.04.2017
163FD /0061/17Ján Chmelárpreprava Jednoty dôchodcov143.0003.04.2017
164FD /0062/17Autodoprava Cuninka, ,s.roprava has. vozidla.795.8603.04.2017
165FD /0063/17D&D Company, s.r.o.kontrola komínov166.5603.04.2017
166FD /0064/17Prima banka Slovensko a.spoplatok banke - auditor60.0003.04.2017
167FD /0065/17MAXNETWORK s.r.ootoèná kamera - cintorín.2028.6003.04.2017
168FD /0001/17Prvá Komunálna Finanèná,poistné 1/4 2017412.0522.02.2017
169FD /0002/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 01/2017555.6722.02.2017
170FD /0003/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 01/2017633.3422.02.2017
171FD /0004/17SAMNET infor.systém samosinformácie o dotáciách32.8622.02.2017
172FD /0005/17Michal Blahútbanner, pozvánky100.0022.02.2017
173FD /0006/17František Kosmál ZAMKOvýroba mreží - CO80.0022.02.2017
174FD /0007/17SPP, a.s.záloha 01/2017684.0022.02.2017
175FD /0008/17CBC Slovakia, s.r.opoplatok (kopírka)1.2022.02.2017
176FD /0009/17JUDr. Radka Paulínyováprávne služby152.0822.02.2017
177FD /0010/17ESMO Žilina, a.s.internet portál 01/2017175.2022.02.2017
178FD /0011/17Topset Solutions, s.r.o.preinštalácia programov12.0022.02.2017
179FD /0012/17Školská jedáleòstravovanie dôchodcov17.2022.02.2017
180FD /0013/17BEGA, s.r.ostolièky do Svadobky, pod¾a po2613.6022.02.2017
181FD /0014/17Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1807.4322.02.2017
182FD /0015/17GRENKELEASING, s.r.onájom kopírky153.3222.02.2017
183FD /0016/17Slovak Telekom a.s.vyúèt. 01/2017197.5922.02.2017
184FD /0017/17MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 01/2017502.9922.02.2017
185FD /0018/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 02/2017520.1222.02.2017
186FD /0019/17MAGNA ENERGIA a.s.záloha 02/2017429.8722.02.2017
187FD /0020/17Chmelár spol.s.r.o.oprava vchodových dverí132.0022.02.2017
188FD /0021/17PreKo, s.r.ovýmena valca v tlaèiarni234.0022.02.2017
189FD /0022/17SPP, a.s.záloha 02/2017684.0022.02.2017
190FD /0023/17MEDIATEL spol. s.r.o.zlaté stránky60.0022.02.2017
191FD /0024/17FCC, s.r.ovyúèt. 01/20171849.6822.02.2017
192FD /0025/17Branislav Turanknihy160.0022.02.2017
193FD /0026/17Dušan Barlík ANIMAPRESSèasopis Chovate¾.19.8022.02.2017
194FD /0027/17Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.1. - 7.2.201774.5722.02.2017
195FD /0028/17CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2022.02.2017
196FD /0029/17Reg. rozvojová agentúravypracovanie žiadosti o NFP1800.0022.02.2017
197FD /0030/17SOZAza použitie hud. diel20.4022.02.2017
198FD /0031/17Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do knižnice110.2822.02.2017
199FD /0379/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. XI - XII/201634.8031.01.2017
200FD /0380/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. XI-XII/2016 OŠK3.3031.01.2017
201FD /0381/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. KD XI-XII/2016 - vodné,25.9831.01.2017
202FD /0364/16Školská jedáleòza stravu dôchodcov 12/201616.0017.01.2017
203FD /0365/16News and Media Holding a.èasopis Zdravie Obecná knižnic18.5017.01.2017
204FD /0366/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2017.01.2017
205FD /0367/16Ing. Jozef ŠulkoPD na rek. ZŠ A pavilón - I fá4620.0017.01.2017
206FD /0368/16Rastislav GulaKD inter. dvere, okno1811.0017.01.2017
207FD /0369/16TI8IT, s.r.okancelársky poèítaè pod¾a ponu840.0017.01.2017
208FD /0370/16FaxCOPY a.s.tonery734.1417.01.2017
209FD /0371/16Ing. Martin Bejdazmena trasy dažï. kanalizácie580.0017.01.2017
210FD /0372/16Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie úètu71.0817.01.2017
211FD /0373/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 12/2016190.6317.01.2017
212FD /0374/16FCC, s.r.ovyúèt. 12/20162223.3717.01.2017
213FD /0375/16Topset Solutions, s.r.o.aktualiz. programov 201650.4017.01.2017
214FD /0376/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 12/2016271.1217.01.2017
215FD /0377/16MAGNA ENERGIA a.s.stáè. miesto ihrisko - poplato253.6717.01.2017
216FD /0378/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.12.2016 - 07.01.201745.4217.01.2017
217FD /0355/16Michal Blahútpublikácia - 90 výroèie OŠK1149.0020.12.2016
218FD /0356/16Michal Blahútsamolepky - kamery36.0020.12.2016
219FD /0357/16Ivan Sokol - autodopravapraprava skupiny Dudváh - Rakú230.0020.12.2016
220FD /0358/16Jozef Sykoraoprava el.zar. KD, vianoèná vý957.2420.12.2016
221FD /0359/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.11.-7.12.201671.6720.12.2016
222FD /0360/16Michal Blahútvianoèné pozdravy28.0020.12.2016
223FD /0361/16ESMO Žilina, a.s.internet portál 12/2016175.2020.12.2016
224FD /0362/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál233.3820.12.2016
225FD /0363/16Ferex, s.r.o110 l smetné nádoby, kovové na807.0020.12.2016
226FD /0334/16DECODOM spol . s.r.okuch. skrinka160.2214.12.2016
227FD /0335/16ESMO Žilina, a.s.prevádzka internet. portálu350.4014.12.2016
228FD /0336/16SPP, a.s.záloha 12/2016773.0014.12.2016
229FD /0337/16Školská jedáleòstrava dôchodcov 11/201620.8014.12.2016
230FD /0338/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - prechod pre c100.0014.12.2016
231FD /0339/16Disig, a.s.poplatok za vydanie celtifikát103.2014.12.2016
232FD /0340/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 12/2016622.9314.12.2016
233FD /0341/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 01.8.-31.10.2016 has.-117.1614.12.2016
234FD /0342/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 12/2016 VO, KD, OŠK609.5614.12.2016
235FD /0343/16DECODOM spol . s.r.olišty, diely - kuch. skrinka14.0314.12.2016
236FD /0344/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1345.9614.12.2016
237FD /0345/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 11/2016201.8214.12.2016
238FD /0346/16Jozef Vadoviè - VADAS4/4 2016 výkon technika PO, BO150.0014.12.2016
239FD /0347/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby223.7414.12.2016
240FD /0348/16CS, s.r.o.rekonšt. chodníkov - priechod2668.4814.12.2016
241FD /0349/16Slovenská pošta a.s.èasopisy do Obecnej knižnice74.1814.12.2016
242FD /0350/16FCC, s.r.ovyúèt. 11/20163206.5114.12.2016
243FD /0351/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 11/2016154.5614.12.2016
244FD /0352/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy Obecná knižnica219.6214.12.2016
245FD /0353/16Miroslav Vlachoviè SVHrevíziu elektických zariadení480.0014.12.2016
246FD /0354/16Bzdil Pavolvýmena èerpadla Notariát309.7214.12.2016
247FD /0318/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.10. - 14.11.20161.2030.11.2016
248FD /0319/16ZMO, región JEDiár samosprávy 201733.2530.11.2016
249FD /0320/16Michal Blahúttlaè Spravodaja.600.0030.11.2016
250FD /0321/16MANUTAN Slovakia s.r.onávleky na mop KD76.5630.11.2016
251FD /0322/16SPP, a.s.zál. 11/2016214.0030.11.2016
252FD /0323/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - rek. chodníko156.9030.11.2016
253FD /0324/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - rek. chodníko250.0030.11.2016
254FD /0325/16CS, s.r.o.rek. chodníka14817.4730.11.2016
255FD /0326/16VIS, s.r.okan. prípojka Drgoò3545.6430.11.2016
256FD /0327/16VIS, s.r.okan. prípojka Doktorík3545.6430.11.2016
257FD /0328/16Roman Štrbíkhas. zbroj. - obkladaèské prác997.0030.11.2016
258FD /0329/16TheraComm, s.r.oprogramovanie rádiostaníc28.2230.11.2016
259FD /0330/16Baša Peter - geodetgeodetické práce - hliník150.0030.11.2016
260FD /0331/16AUTOCOMODEX Trnava,sroservis Fábie872.5430.11.2016
261FD /0332/16FaxCOPY a.s.2 ks - skartovaèky470.0030.11.2016
262FD /0333/16MANUTAN Slovakia s.r.okancelárske stolièky 3 ks318.3230.11.2016
263FD /0304/16Ing. Ladislav Kobzastavebný dozor - chodníky580.1015.11.2016
264FD /0305/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 10/2016197.8715.11.2016
265FD /0306/16Miroslav Falath MODvysávaè - záhradný317.2115.11.2016
266FD /0307/16SEGA Audio, s.r.oservis signalizácie OcÚ63.6015.11.2016
267FD /0308/16CS, s.r.o.rekonšt. chodníka pri cintorín24736.0215.11.2016
268FD /0309/16Wolters Kluwer, s.r.o.Právo pre ROPO 201774.4015.11.2016
269FD /0310/16FCC, s.r.ovyúèt. 10/20162308.9615.11.2016
270FD /0311/16Michal Blahúttlaè VZN306.0015.11.2016
271FD /0312/16TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom toaletnej kabíny79.2015.11.2016
272FD /0313/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 10/2016144.9315.11.2016
273FD /0314/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.10. -07.11.201675.5315.11.2016
274FD /0315/16Muziker a.s.vokálový mikrofón - dychovka199.0015.11.2016
275FD /0316/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. KD 1.8. - 31.10.201632.4815.11.2016
276FD /0317/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 1.8.-.31.10.2016 OcÚ,OŠ154.8515.11.2016
277FD /0296/16Školská jedáleòstrava dôchodcov 10/201619.6004.11.2016
278FD /0297/16Studne, s.r.ovyvàtanie studne650.0004.11.2016
279FD /0298/16Ivan Sokol - autodopravaJednota dôchodcov - D. Orešany90.0004.11.2016
280FD /0299/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky692.2104.11.2016
281FD /0300/16SPP, a.s.záloha 11/2016559.0004.11.2016
282FD /0301/16MAGNA ENERGIA a.s.11/2016 záloha609.5604.11.2016
283FD /0302/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 11/2016622.9304.11.2016
284FD /0303/16IMD & design plus spoústredné kúrenie v has. zbrojn5899.0904.11.2016
285FD /0292/16Ivan Sokol - autodopravaFolk. skupina Dudváh - Maïarsk200.0026.10.2016
286FD /0293/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby35.0026.10.2016
287FD /0294/16Baša Peter - geodetgoemetrický plán na ul. kanal.227.0026.10.2016
288FD /0295/16Ing.arch.Eva Krupovázmeny ÚPD 3/20151144.2026.10.2016
289FD /0274/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby200.0019.10.2016
290FD /0275/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 09/2016130.2919.10.2016
291FD /0276/16CS, s.r.o.rek. chodníka pri cintoríne11203.2819.10.2016
292FD /0277/16TERMOMONT Dolná Krupá, s.plynová prípojka - hasièi1139.3219.10.2016
293FD /0278/16ESMO Žilina, a.s.intern. portál e Turizmu525.6019.10.2016
294FD /0279/16ESMO Žilina, a.s.prevádzka IT portálu e Turizmu350.4019.10.2016
295FD /0280/16Bzdil Pavoloprava èerpadla OŠK1146.0019.10.2016
296FD /0281/16Bzdil Pavolvýmena rozvodov vody, radiátor3364.8019.10.2016
297FD /0282/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 09/20163019.6219.10.2016
298FD /0283/16WebHouse, s.r.o27.10.2016-26.10.2017 maximum79.0619.10.2016
299FD /0284/16Stražanovo bábkové divadldetské predstavenie180.0019.10.2016
300FD /0285/16Anton Jendek A+Zkancel. materiál390.2719.10.2016
301FD /0286/16Martin Kubov MK therminštalácia plynovej kotolne v14977.7819.10.2016
302FD /0287/16Juga, spol. s.r.o.chlebíèky - Deò úcty k starším240.0019.10.2016
303FD /0288/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice64.3119.10.2016
304FD /0289/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.9.2016 - 7.10.201661.1019.10.2016
305FD /0290/16Miroslav Falath MODoprava kosaèiek283.7319.10.2016
306FD /0291/16CBC Slovakia, s.r.o14.10. - 13.11. 20161.2019.10.2016
307FD /0261/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 09/2016192.7806.10.2016
308FD /0262/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ Križovany n/D.183.3606.10.2016
309FD /0263/16Ivan Sokol - autodopravapreprava dychovky360.0006.10.2016
310FD /0264/16Ing. Ladislav Kobzatechnický dozor - chodník pri263.0006.10.2016
311FD /0265/16SPP, a.s.záloha 10/2016559.0006.10.2016
312FD /0266/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 10/2016609.5606.10.2016
313FD /0267/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 10 /2016622.9306.10.2016
314FD /0268/16Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 09/201618.4006.10.2016
315FD /0269/16Rastislav Gula6 ks dverí - KD3980.0006.10.2016
316FD /0270/16Michal Blahútblahoželania, infor. tabu¾a65.0006.10.2016
317FD /0271/16VIS, s.r.okanal. prípojka Fafráková3545.6406.10.2016
318FD /0272/16VIS, s.r.okanal. prípojka Brázdoviè3545.6406.10.2016
319FD /0273/16VIS, s.r.okanal. prípojka Rodný3545.6406.10.2016
320FD /0244/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 08/2016188.1629.09.2016
321FD /0245/16Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov78.0029.09.2016
322FD /0246/16SPP, a.s.záloha 09/2016, OcÚ, KD, OŠK559.0029.09.2016
323FD /0247/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 09/2016, VO609.5629.09.2016
324FD /0248/16MAGNA ENERGIA a.s.odberné miesta 09/2016622.9329.09.2016
325FD /0249/16František Oboril servis hprehliadka has. prístrojov245.6029.09.2016
326FD /0250/16Felpro, s.r.oPD - telocvièòa ZŠ (elektro)100.0029.09.2016
327FD /0251/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 08/201686.1329.09.2016
328FD /0252/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 08/20163875.2329.09.2016
329FD /0253/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2029.09.2016
330FD /0254/16Telefónica O2 Slovakia, s08.08. - 07.09.2016 vyúèt.58.3429.09.2016
331FD /0255/16Marián Solárikodvoz haluzoviny408.0029.09.2016
332FD /0256/16Prvá Komunálna Finanèná,poistenie 4 štvrrok 2016412.0529.09.2016
333FD /0257/16CS, s.r.o.rekonšt. has. zbrojnice2122.3329.09.2016
334FD /0258/16Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika 3/4 2016150.0029.09.2016
335FD /0259/16Auto kelly Slovakia, s.r.oleje - hasièi40.2429.09.2016
336FD /0260/16CS, s.r.o.oprava MK Križovany4995.8029.09.2016
337FD /0238/16CBC Slovakia, s.r.o14.07. - 14.08. poplatok1.2002.09.2016
338FD /0239/16Vladimír Drozdaoprava has. zbrojnice - materi2558.2302.09.2016
339FD /0240/16Jozef Sykoraelektroinštal. práce - sklady,3376.3602.09.2016
340FD /0241/16Ing. Marta Tóthováaudit IÚZ a KÚZ za rok 2015.600.0002.09.2016
341FD /0242/16Obec Malženiceposudková èinnos lekárky375.0002.09.2016
342FD /0243/16František Kosmál ZAMKOmreže na sklade CO550.0002.09.2016
343FD /0233/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. OŠK 07/2016143.3617.08.2016
344FD /0234/16CS, s.r.o.PD - rek. chodníkov I. etapa672.0017.08.2016
345FD /0235/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.07.-07.08.201657.7617.08.2016
346FD /0236/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.05. - 31.07.2016 OcÚ153.9517.08.2016
347FD /0237/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.05. - 31.07.2016 KD49.8017.08.2016
348FD /0197/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.6. - 14.7.301.2015.08.2016
349FD /0198/16Miroslav Novák REZdemontáž a montáž opony v KD1308.0015.08.2016
350FD /0199/16Miroslav Novák REZvybrúsenie podlahy na javisku2196.0015.08.2016
351FD /0200/16Juraj Dechtickýúdržba zelene932.2115.08.2016
352FD /0201/16František Kosmál ZAMKObrána hasièskej zbrojnice1850.0015.08.2016
353FD /0202/16František Kosmál ZAMKOvozík na prepravu èerpadla70.0015.08.2016
354FD /0203/16ZMO, región JEŠportové hry žiakov120.0015.08.2016
355FD /0204/16MODISTT spol. s.r.oplastové okná - KD7615.6815.08.2016
356FD /0205/16Roman Štrbíkpokládka dlažby v KD6239.5015.08.2016
357FD /0206/16MAGNA ENERGIA a.s.13 odb. miest - 08/20161145.8515.08.2016
358FD /0207/16MAGNA ENERGIA a.s.08/2016 OŠK86.6415.08.2016
359FD /0208/16Chmelár spol.s.r.o.žalúzie - 6 ks192.6015.08.2016
360FD /0209/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1488.2515.08.2016
361FD /0210/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 07/2016175.8815.08.2016
362FD /0211/16SPP, a.s.08/2016 KD, OcÚ, OŠK559.0015.08.2016
363FD /0212/16Wolters Kluwer, s.r.o.èasopis ROPO a OBCÍ79.8015.08.2016
364FD /0213/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 01. - 07. 2016 knižnica9.9615.08.2016
365FD /0214/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. jan. - júl 2016 KD spr-19.5515.08.2016
366FD /0215/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO pri škole jan. - júl-65.1815.08.2016
367FD /0216/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. jan.- júl 2016 Svadobk-231.9215.08.2016
368FD /0217/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. jan.-júl 2016-55.1215.08.2016
369FD /0218/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. jan. - júl 2016 VO pri-133.0715.08.2016
370FD /0219/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. jan.-júl 2016 KD suteré-115.8415.08.2016
371FD /0220/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. máj-júl 2016 hasièská z-426.1515.08.2016
372FD /0221/16Jozef Sykoraoprava el. vedenia535.8015.08.2016
373FD /0222/16Jozef Sykoraoprava rozhlasu569.7615.08.2016
374FD /0223/16Marián Solárikpohàòanie, odvoz haluzoviny306.0015.08.2016
375FD /0224/16Roman Štrbíkobkladové práce v ZŠ - kuchyòa1822.5015.08.2016
376FD /0225/16Remstav spol. s.r.opodlahy OcÚ3238.1315.08.2016
377FD /0226/16VIS, s.r.okanal. prípojka p.è. 186/2, p.3545.6415.08.2016
378FD /0227/16ZI - EP Polakovièová ElePD kotolne KD500.0015.08.2016
379FD /0228/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. - DS jan.-júl 2016-36.7015.08.2016
380FD /0229/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. OcÚ jan. - júl 2016-275.0715.08.2016
381FD /0230/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO za stanicou jan. - j-26.6215.08.2016
382FD /0231/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 07/20162225.0215.08.2016
383FD /0232/16SPONKA SK, s.r.oarchivaèná spona36.0015.08.2016
384FD /0171/16Ivan Sokol - autodopravapreprava skupiny Dudváh.540.0019.07.2016
385FD /0172/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO JDS Križovany n/D.120.0019.07.2016
386FD /0173/16Ivan Sokol - autodopravaprepravu dychovky do Prahy.600.0019.07.2016
387FD /0174/16Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika 2/4 2016150.0019.07.2016
388FD /0175/16MAXNETWORK s.r.ooprava kamier po zásahu blesku1055.6919.07.2016
389FD /0176/16Školská jedáleòstrava dôchodcov 06/201622.4019.07.2016
390FD /0177/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 06/2016198.5019.07.2016
391FD /0178/16ZMO, región JEpracovná cesta875.0019.07.2016
392FD /0179/16SPP, a.s.vyúèt. 07/2016559.0019.07.2016
393FD /0180/16MAGNA ENERGIA a.s.07/2016 stáè. miesto, notariát96.9019.07.2016
394FD /0181/16MAGNA ENERGIA a.s.OŠK 07/201686.6419.07.2016
395FD /0182/16CBS spol, s.r.oknihy Dolné Považie651.7519.07.2016
396FD /0183/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO pri škole 06/2016-76.2619.07.2016
397FD /0184/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.VO pri mäsiarovi 06/2016-148.1819.07.2016
398FD /0185/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.KD správca vyúèt. 06/2016-23.7019.07.2016
399FD /0186/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. OŠK 06/201683.0319.07.2016
400FD /0187/16Obec MajcichovMDD 2016 pomerná èas nákladov100.0019.07.2016
401FD /0188/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 07/20161402.0019.07.2016
402FD /0189/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 06/20163575.2619.07.2016
403FD /0190/16¼ubomír Pavelkaopravu motora PPS 12.2118.3019.07.2016
404FD /0191/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.138.5819.07.2016
405FD /0192/16Oblastný futbalový zväzsúažný roèník 2016/201730.0019.07.2016
406FD /0193/16Oblastný futbalový zväz2 polrok 2016 - štartovné248.0019.07.2016
407FD /0194/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.6. - 7.7.201666.5219.07.2016
408FD /0195/16AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.ovysušovaè muriva3410.0019.07.2016
409FD /0196/16Prosman a Pavloviè adv. kprávne služby - výmaz MNV150.0019.07.2016
410FD /0140/16CBC Slovakia, s.r.o14.04.-14.05.2016 poplatok1.2023.06.2016
411FD /0141/16Roman Štrbíkobkladové práce v budove OcÚ621.0023.06.2016
412FD /0142/16Školská jedáleòstravovanie dôchodcov28.0023.06.2016
413FD /0143/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06 22016, notariát, stá96.9023.06.2016
414FD /0144/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 06 2016 OŠK86.6423.06.2016
415FD /0145/16Dobrovo¾ná PO SRškolenie hasièov30.0023.06.2016
416FD /0146/16SPP, a.s.vyúèt. 06/2016 KD, OcÚ, OŠK559.0023.06.2016
417FD /0147/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1922.8023.06.2016
418FD /0148/16Technický skúšobný ústav,posúdenie PD72.0023.06.2016
419FD /0149/16Baša Peterzameranie cesty397.0023.06.2016
420FD /0150/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 05/2016163.7223.06.2016
421FD /0151/16TI8IT, s.r.oESET - predåženie licencie.253.4423.06.2016
422FD /0152/16A5AteliérÚPN Križovany - zmeny960.0023.06.2016
423FD /0153/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO pri škole 05/2016-592.0923.06.2016
424FD /0154/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 05/2016 VO pri mäsiarov-118.2023.06.2016
425FD /0155/16Michal Blahúttlaè Spravodaja.299.6523.06.2016
426FD /0156/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 06/20161402.0023.06.2016
427FD /0157/16Auto kelly Slovakia, s.r.žiarovky - hasièi25.9423.06.2016
428FD /0158/16JUDr. Radka Paulínyovávypracovanie stanoviska200.0023.06.2016
429FD /0159/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 05/2016-1.5523.06.2016
430FD /0160/16MAXNETWORK s.r.orozšírenie kamerového systému.676.8023.06.2016
431FD /0161/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 05/201640.3823.06.2016
432FD /0162/16Ján Chmelárpraprava pre Úniu žien.70.0023.06.2016
433FD /0163/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 05/20162718.9423.06.2016
434FD /0164/16Prvá Komunálna Finanèná,pistné 3/4 2016412.0523.06.2016
435FD /0165/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.5.-7.6.201682.6823.06.2016
436FD /0166/16Jozef Hutárprepravu JDS Križovany na zája550.0023.06.2016
437FD /0167/16Tibenský Stanislav Klampioprava strechy OŠK4355.6423.06.2016
438FD /0168/16Ing. Dušan Kováèik - inCedlažba KD1195.6023.06.2016
439FD /0169/16Marta Tothová Ing.audit IÚZ a KÚZ za rok 2015.1200.0023.06.2016
440FD /0170/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok 14.5. - 14.6.1.2023.06.2016
441FD /0119/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 04/2016 VO pri mäsiarov292.6125.05.2016
442FD /0120/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 04/2016 VO pri škole173.1525.05.2016
443FD /0121/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. KD správca 04/201666.6625.05.2016
444FD /0122/16Prima banka Slovensko a.spoplatok banke60.0025.05.2016
445FD /0123/16Miroslav Falath MODoprava píly, materiál217.7225.05.2016
446FD /0124/16Miroslav Falath MODvýmena pneumatík197.7125.05.2016
447FD /0125/16TI8IT, s.r.okancelársky skener.432.0025.05.2016
448FD /0126/16PYROTEX, s.r.o.hadice, opasky726.7225.05.2016
449FD /0127/16Bzdil Pavolvodovodné a kanaliz. rozvody -856.9325.05.2016
450FD /0128/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 01.01.-03.05.2016 hasiè-23.2225.05.2016
451FD /0129/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.01.-30.04.2016210.3525.05.2016
452FD /0130/16Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.01.-30.04.2016 KD112.6025.05.2016
453FD /0131/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.04.-07.05.201678.7525.05.2016
454FD /0132/16Miloš Kusýnerezové zábradlie798.0025.05.2016
455FD /0133/16Rednot, s.r.o.hasièi - materiál (obuv, oblek2277.0025.05.2016
456FD /0134/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.preplatok-151.5825.05.2016
457FD /0135/16Mária Velšicová - Feva1. máj - obèerstvenie92.1025.05.2016
458FD /0136/16MAXNETWORK s.r.okontolu kamerového systému.63.8425.05.2016
459FD /0137/16S.O.S. - Dekorácie, s.r.ožiarovka B22, 1,5 W biela2561.6425.05.2016
460FD /0138/16Autodoprava Cuninka, ,s.roprava pumpy.220.2225.05.2016
461FD /0139/16Tomáš Moniš MH-TEXdvere, zárubne - OcÚ692.8025.05.2016
462FD /0112/16Bzdil Pavolvýmena tlakovej nádrže346.2010.05.2016
463FD /0113/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 04/2016133.1010.05.2016
464FD /0114/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.84.9310.05.2016
465FD /0115/16WebHouse, s.r.okrizovany.sk 01.06.2016-31.05.14.7510.05.2016
466FD /0116/16MAGNA ENERGIA a.s.vyúèt. 04/2016 OŠK12.4410.05.2016
467FD /0117/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 04/20163095.7810.05.2016
468FD /0118/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál144.0010.05.2016
469FD /0087/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 03/2016131.4704.05.2016
470FD /0088/16VIS, s.r.okanalizaèná prípojka Roman3545.6404.05.2016
471FD /0089/16MAGNA ENERGIA a.s.OŠK vyúèt. 03/20167.0304.05.2016
472FD /0090/16Fekollini s.r.o.bagety - Šafova ostroha168.9104.05.2016
473FD /0091/16CS, s.r.o.zametanie cestným zametaèom447.9604.05.2016
474FD /0092/16Jozef Šmrhola - OLYMPupomienkové predmety345.7204.05.2016
475FD /0093/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 03/20163199.9304.05.2016
476FD /0094/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 1/4 2016 KD správca-10.6204.05.2016
477FD /0095/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 1/4 2016 VO pri škole-24.0604.05.2016
478FD /0096/16Telefónica O2 Slovakia, s08.03.-07.04.201692.0804.05.2016
479FD /0097/16Oblastný futbalový zväznáhrady rozhodcov440.0004.05.2016
480FD /0098/16Ing. Marta Šimekováprojektové práce - dielne v ZŠ2830.0004.05.2016
481FD /0099/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO SZZ.192.0004.05.2016
482FD /0100/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 1/4 2016 VO pri mäsiaro-31.6704.05.2016
483FD /0101/16MODISTT spol. s.r.ovstupné dvere - hasièská zbroj1546.2604.05.2016
484FD /0102/16Tibenský Stanislav Klampiklampiarske práce OŠK1088.4004.05.2016
485FD /0103/16CBC Slovakia, s.r.oserv. poplatok 14.3.-14.4.20161.2004.05.2016
486FD /0104/16Školská jedáleòstrava dôchodcov 04/201612.8004.05.2016
487FD /0105/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 04/20161402.0004.05.2016
488FD /0106/16SPP, a.s.záloha 05/2016559.0004.05.2016
489FD /0107/16MAGNA ENERGIA a.s.05/201686.6404.05.2016
490FD /0108/16MAGNA ENERGIA a.s.05/201696.9004.05.2016
491FD /0109/16MODISTT spol. s.r.ovýmena okien KD844.4404.05.2016
492FD /0110/16IVES Košice04/2016 - 03/201725.0904.05.2016
493FD /0111/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 05/20161402.0004.05.2016
494FD /0070/16Juraj Dechtickýjarná údržba výdadby.999.0007.04.2016
495FD /0071/16Dobrovo¾ná PO SRškolenie hasièa60.0007.04.2016
496FD /0072/16Helena Matláková - STROJMpodstavec k praèke66.0007.04.2016
497FD /0073/16WebHouse, s.r.okrizovany.su 1.5.2016-30.4.2017.1907.04.2016
498FD /0074/16MEDIATEL spol. s.r.o.telef. èísla obce v Zlatých st60.0007.04.2016
499FD /0075/16Anton Jendek A+Zkancelársky materiál236.1907.04.2016
500FD /0076/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1538.2407.04.2016
501FD /0077/16Školská jedáleòdôchodci strava 03/201612.8007.04.2016
502FD /0078/16RHEA, s.r.opracovná kombinéza HIVIS732.0007.04.2016
503FD /0079/16Ivan Sokol - autodopravapreprava ZO Jednoty dôchodcov.168.0007.04.2016
504FD /0080/16Bzdil Pavolvodovodná prípojka628.0207.04.2016
505FD /0081/16SLOVGRAMpoplatok za r. 201638.5007.04.2016
506FD /0082/16SPP, a.s.záloha 04/2016559.0007.04.2016
507FD /0083/16MAGNA ENERGIA a.s.04/2016 stáè.miesto96.9007.04.2016
508FD /0084/16MAGNA ENERGIA a.s.04/201686.6407.04.2016
509FD /0085/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby300.0007.04.2016
510FD /0086/16D&D Company, s.r.o.kominárske práce120.0007.04.2016
511FD /0068/16Elena Gajdošíková G-GASTR2 ks - nerezové stoly1290.0023.03.2016
512FD /0069/16Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika 1/4 2016150.0023.03.2016
513FD /0061/16CWS Slovensko s.r.o.papierové uteráky115.4817.03.2016
514FD /0062/16Jozef Sykoraoprava el. zar. OŠK358.5017.03.2016
515FD /0063/16Jozef Sykoraoprava el. zar. OcÚ564.7817.03.2016
516FD /0064/16Jozef Sykoraoprava VO557.0417.03.2016
517FD /0065/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.2.- 7.3.201674.3117.03.2016
518FD /0066/16Prvá Komunálna Finanèná,poistné 2 štvrrok 2016412.0517.03.2016
519FD /0067/16CBC Slovakia, s.r.o14.2.-14.3.2016 poplatok1.2017.03.2016
520FD /0040/16František Uhervystúpenie - výroèie dychovky350.0015.03.2016
521FD /0041/16SPP, a.s.záloha 03/2016559.0015.03.2016
522FD /0042/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2016 OŠK86.6415.03.2016
523FD /0043/16MAGNA ENERGIA a.s.záloha 03/2016 stáè.miesta, No96.9015.03.2016
524FD /0044/16Michal Blahútpozvánky12.0015.03.2016
525FD /0045/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 02/2016146.8215.03.2016
526FD /0046/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 03/20161402.0015.03.2016
527FD /0047/16ZSE Energia, a.s.vyúèt. 01 - 02/201630.1015.03.2016
528FD /0048/16ZSE Energia, a.s.vyúèt. 01 - 02 /2016-3.1315.03.2016
529FD /0049/16Topset Solutions, s.r.o.poplatok za zverejòovanie na p72.0015.03.2016
530FD /0050/16Topset Solutions, s.r.o.aktual. programov 2016914.9915.03.2016
531FD /0051/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 02/2016 KD správca-3.4115.03.2016
532FD /0052/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO pri mäsiarovi 02/201-7.9915.03.2016
533FD /0053/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 02/2016 VO pri škole-4.5715.03.2016
534FD /0054/16Michal Horník2 ks - džbány z keramiky220.0015.03.2016
535FD /0055/16ZMO, región JEpublikácia25.0015.03.2016
536FD /0056/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 02/20162641.3315.03.2016
537FD /0057/16ZSE Energia, a.s.vyúèt. 01. - 02./2016 stáè. mi-4.7415.03.2016
538FD /0058/16ZSE Energia, a.s.vyúèt. 01. - 02./2016 hala OŠK96.0115.03.2016
539FD /0059/16Ferex, s.r.okuka nádoby s pojazdnými kolie1614.0015.03.2016
540FD /0060/16Ferex, s.r.odobropis - vrátenie pošk.konta-752.4015.03.2016
541FD /0001/16Prvá Komunálna Finanèná,poistné za 1/4 2016412.0502.03.2016
542FD /0002/16Komunálna poisovòapoistenie malotraktora 16.1.2017.4002.03.2016
543FD /0003/16Alianz - Slov. poisovòapoistenie has. vozidla298.6102.03.2016
544FD /0004/16SAMNET infor.systém samosinfo o dotáciách 2016 na mail32.8602.03.2016
545FD /0005/16Trinityvýzdoba KD - 90. výroèie dycho300.0002.03.2016
546FD /0006/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 01/20161320.0002.03.2016
547FD /0007/16SPP, a.s.záloha 01/2016559.0002.03.2016
548FD /0008/16Michal Blahútbanner - 90. výroèie dychovky,72.0002.03.2016
549FD /0009/16František KØIVÁK - TEROSAoprava rozhas. ústredne250.5302.03.2016
550FD /0010/16HAPPY FOTO Slovensko spolfotoknihy - dychovka465.2002.03.2016
551FD /0011/16CBC Slovakia, s.r.opoplatok za normokópie1.2002.03.2016
552FD /0012/16ZSE Energia, a.s.01/2016 notariát82.6402.03.2016
553FD /0013/16ZSE Energia, a.s.01/2016 stáè. miesta46.8602.03.2016
554FD /0014/16Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky 1/4 20161768.9802.03.2016
555FD /0015/16Topset Solutions, s.r.o.NULL36.0002.03.2016
556FD /0016/16Školská jedáleòstrava dôchodcov 01/20169.6002.03.2016
557FD /0017/16SPP, a.s.záloha 02/2016559.0002.03.2016
558FD /0018/16ZSE Energia, a.s.záloha 02/2016 stáè. miesta46.8602.03.2016
559FD /0019/16ZSE Energia, a.s.notariát 02/2016 záloha82.6402.03.2016
560FD /0020/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 02/20161402.0002.03.2016
561FD /0021/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúè. za 01/2016 VO pri mäsiar64.6402.03.2016
562FD /0022/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 01/2016 VO pri škole20.8602.03.2016
563FD /0023/16SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 01/2016 KD správca13.1202.03.2016
564FD /0024/16Slovak Telekom a.s.vyúèt. 01/2016128.7102.03.2016
565FD /0025/16Roman Štrbíkobkladaèské práce.471.0002.03.2016
566FD /0026/16ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 01/20161977.3702.03.2016
567FD /0027/16ZSE Energia, a.s.01/2016 OŠK102.2402.03.2016
568FD /0028/16Topset Solutions, s.r.o.program registratúry.348.0002.03.2016
569FD /0029/15Topset Solutions, s.r.o.poplatok za CD programov12.6002.03.2016
570FD /0030/16Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do obecnej knižnice.128.0202.03.2016
571FD /0031/16Dušan Barlík ANIMAPRESSroèné predplatné - Chovate¾ 2016.0002.03.2016
572FD /0032/16Rozhlas a televízia Sloveza služby rozhlasu a televízie224.1102.03.2016
573FD /0033/16Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.01.-07.02.201683.3402.03.2016
574FD /0034/16Branislav Turanknihy do Obecnej knižnice30.5002.03.2016
575FD /0035/16SOZAreprodukovaná hudba rozhlasom20.4002.03.2016
576FD /0036/16CBC Slovakia, s.r.olicenèný poplatok, kredit301.2002.03.2016
577FD /0037/16Helena Matláková - STROJMsušièku a praèku pre OŠK.1268.0002.03.2016
578FD /0038/16Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 02/20168.0002.03.2016
579FD /0039/16JUDr. Radka Paulínyováprávne služby250.0002.03.2016
580FD /0346/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 4/4 201584.5520.01.2016
581FD /0347/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 4/4 20158.6520.01.2016
582FD /0335/15CBC Slovakia, s.r.o14.11.-14.12.20151.2018.01.2016
583FD /0336/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 12/2015126.4918.01.2016
584FD /0337/15ZSE Energia, a.s.nedoplatok 2015 OŠK79.1418.01.2016
585FD /0338/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. VO pri škole 201537.8418.01.2016
586FD /0339/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 2015 VO pri mäsiarovi113.9618.01.2016
587FD /0340/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 2015 KD knižnica215.3118.01.2016
588FD /0341/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 2015 DS3.7418.01.2016
589FD /0342/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 2015 hasièská zbrojnica286.1718.01.2016
590FD /0343/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 12/20153162.5518.01.2016
591FD /0344/15ZSE Energia, a.s.OŠK89.5118.01.2016
592FD /0345/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.12.2015 - 07.01.2016237.4918.01.2016
593FD /0316/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 11/20153338.3422.12.2015
594FD /0317/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. za 11/2015 správca KD-11.4222.12.2015
595FD /0318/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 11/2015 VO pri mäsiarov25.5722.12.2015
596FD /0319/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 11/2015 VO pri škole18.3922.12.2015
597FD /0320/15Komunálna poisovòapoistné plnenie33.1922.12.2015
598FD /0321/15Psychologické centrum s.rvyšetrenie - hasièi240.0022.12.2015
599FD /0322/15Prima banka Slovensko a.spoplatok za vedenie CP55.5222.12.2015
600FD /0323/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.11.-7.12.201577.0722.12.2015
601FD /0324/15A5Ateliérzmenu ÚP v lokalite Záhumenské240.0022.12.2015
602FD /0325/15Bzdil Pavolvodoinštalaèné práce.1304.5922.12.2015
603FD /0326/15Reg. rozvojová agentúravypracovanie ,,Plánu rozvoja o3350.0022.12.2015
604FD /0327/15Vladimír Drozdamaterial na opravu WC192.6622.12.2015
605FD /0328/15Slovenská pošta a.s.tlaèiarenske služby - poukážky6.4722.12.2015
606FD /0329/15G&K engineering s.r.oPD na projekt spev. plôch a do480.0022.12.2015
607FD /0330/15Telefónica O2 Slovakia, smobilný telefón193.0022.12.2015
608FD /0331/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice.52.0022.12.2015
609FD /0332/15SIGNATECH spol. r.o.dopravné znaèenie.161.7422.12.2015
610FD /0333/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 12/20155.2022.12.2015
611FD /0304/15Michal Blahútzáhradkári - bulletin95.0410.12.2015
612FD /0305/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov14.0010.12.2015
613FD /0306/15SPP, a.s.12/2015897.0010.12.2015
614FD /0307/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien - hasièská zbrojn3197.2810.12.2015
615FD /0308/15Michal Vrábel3 ks - hadice312.0010.12.2015
616FD /0309/15Harmann Plus s.r.o.opravu kotla v KD.168.0010.12.2015
617FD /0310/15Stražanovo bábkové divadlbábkové divadlo180.0010.12.2015
618FD /0311/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 11/2015140.6810.12.2015
619FD /0312/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 12/20151320.0010.12.2015
620FD /0313/15Jozef Vadoviè - VADAS4/4 2015 výkon technika BOZP150.0010.12.2015
621FD /0314/15Slovenská pošta a.s.èasopisy 201685.4110.12.2015
622FD /0315/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice84.0810.12.2015
623FD /0297/15ZMO, región JEdiár samosprávy 201666.5001.12.2015
624FD /0298/15CBC Slovakia, s.r.opoplatky1.2001.12.2015
625FD /0299/15BESTR Slovakia s.r.o.údržba ciest801.3601.12.2015
626FD /0300/15Jozef Sykoraorez stromov637.6801.12.2015
627FD /0301/15Jozef Sykoraoprava miestneho rozhlasu797.7601.12.2015
628FD /0302/15Juga, spol. s.r.o.obèerstvenie - záhradkári76.8001.12.2015
629FD /0303/15Anton Jendek A+Zkanc. materiál417.4901.12.2015
630FD /0295/15CWS Slovensko s.r.o.papierové uteráky75.2524.11.2015
631FD /0296/15EMPEMONT Slovakia, s.r.o.dodávku cestného oblého zrkadl255.0024.11.2015
632FD /0282/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 11/20151321.0018.11.2015
633FD /0283/15TOI TOI a DIXI, s.r.o.prenájom 2 ks toaletných kabín84.0018.11.2015
634FD /0284/15Marta Tothová Ing.kons. úètovná zavierka 2014600.0018.11.2015
635FD /0285/15ZSE Energia, a.s.OŠK nedoplatok78.6418.11.2015
636FD /0286/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 06.10. - 31.10.2015 KD-31.5218.11.2015
637FD /0287/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 6.10.-30.10. VO pri mäs-100.8218.11.2015
638FD /0288/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 06.10.-30.10. VO pri šk-87.0618.11.2015
639FD /0289/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 10/20152629.9818.11.2015
640FD /0290/15Ing. Peter Èesnekspracovanie rozpoètu - kotolòa90.0018.11.2015
641FD /0291/15Miloš Jurišièoprava kotla74.0018.11.2015
642FD /0292/15Trnavská vodárenská spol.1.8.-31.10.2015 KD, Svadobka71.4518.11.2015
643FD /0293/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 1.8.-31.10. OcÚ,notari196.6218.11.2015
644FD /0294/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.10.-7.11.201539.0818.11.2015
645FD /0268/15Juga, spol. s.r.o.chlebíèky maslové a šalátové p240.0006.11.2015
646FD /0269/15IMD & design plus spooprava soc. zariadení v telocv14933.3106.11.2015
647FD /0270/15Union poisovòapoistné35.0606.11.2015
648FD /0271/15ZMO, región JEŠportové hry 2015 - ZŠ220.0006.11.2015
649FD /0272/15Juraj Dechtickývýsadba - škôlka, cintorín4988.2706.11.2015
650FD /0273/15Školská jedáleòstrava dôchodcov 10/201514.4006.11.2015
651FD /0274/15SPP, a.s.záloha 11/2015 KD, OŠK897.0006.11.2015
652FD /0275/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1384.4206.11.2015
653FD /0276/15František Kosmál ZAMKOmreže - Notariát245.0006.11.2015
654FD /0277/15Wolters Kluwer, s.r.o.mesaèník 2016 ROPO a OBCE72.0006.11.2015
655FD /0278/15ZSE Energia, a.s.OŠK záloha 11/2015165.1806.11.2015
656FD /0279/15ZSE Energia, a.s.záloha st. miesta 11/201547.1406.11.2015
657FD /0280/15ZSE Energia, a.s.notariát zmrzlina 11/201582.5506.11.2015
658FD /0281/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. za 10/2015134.3906.11.2015
659FD /0257/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice98.3919.10.2015
660FD /0258/15Víno Mrva a Stanko, a.s.obèerstvenie Deò úcty k starší162.0019.10.2015
661FD /0259/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 13.03.-05.10.2015-114.5919.10.2015
662FD /0260/15ZSE Energia, a.s.vyúèt. 01.01. -06.10.2015-521.3219.10.2015
663FD /0261/15Michal Blahúttlaè bulletin ZO Jednoty A5.168.0019.10.2015
664FD /0262/15WebHouse, s.r.ovyúèt. 27.10.2015 - 26.10.201675.1719.10.2015
665FD /0263/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 1.1.-5.10.2015 - prepla-683.5819.10.2015
666FD /0264/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.vyúèt. 1.1.-5.10.2015 preplato-2084.4319.10.2015
667FD /0265/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.9.-7.10.201558.8519.10.2015
668FD /0266/15Miroslav Falath MODnáhradné diely - kosaèky119.2919.10.2015
669FD /0267/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2019.10.2015
670FD /0242/15Centrum polyg. služiebtlaèivá - ÚL, oznámenia14.2612.10.2015
671FD /0243/15Ferex, s.r.oplastové smetné nádoby.990.0012.10.2015
672FD /0244/15SPP, a.s.záloha 10/2015897.0012.10.2015
673FD /0245/15Jozef Vadoviè - VADAS3/4 2015 výkon technika BOZP150.0012.10.2015
674FD /0246/15Ján Chmelárautobus na 02.10.2015 do Olomo450.0012.10.2015
675FD /0247/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 09/201513.6012.10.2015
676FD /0248/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 10/20151409.0012.10.2015
677FD /0249/15ZSE Energia, a.s.záloha 10/201547.1412.10.2015
678FD /0250/15ZSE Energia, a.s.OŠK 10/2015 záloha165.1812.10.2015
679FD /0251/15ZSE Energia, a.s.zmrzlina 10/201582.5512.10.2015
680FD /0252/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 09/2015134.3012.10.2015
681FD /0253/15Miroslav Novák REZmateriál na oponu KD1808.4012.10.2015
682FD /0254/15MODISTT spol. s.r.oplastové okná KD20407.0812.10.2015
683FD /0255/15Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ1997.3812.10.2015
684FD /0256/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 09/20153771.8512.10.2015
685FD /0239/15VIS, s.r.okanalizaèná prípojka Demoviè3545.6422.09.2015
686FD /0240/15VIS, s.r.okanalizaèná prípojka Krivosuds3545.6422.09.2015
687FD /0241/15VIS, s.r.okanalizaèná prípojka Vavrinèík3545.6422.09.2015
688FD /0235/15Prvá Komunálna Finanèná,poistenie majetku 4/4 2015412.0521.09.2015
689FD /0236/15Marián Solárikvývoz haluzoviny576.0021.09.2015
690FD /0237/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2021.09.2015
691FD /0238/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.8. - 7.9.201563.5821.09.2015
692FD /0218/15František Oboril servis hrevízia has. prístrojov216.4011.09.2015
693FD /0219/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 08/2015123.3711.09.2015
694FD /0220/15Michal Blahúttabu¾a - Zákaz vývozu smetí15.6011.09.2015
695FD /0221/15František Kosmál ZAMKOvýroba a montáž mreží Notariát443.0011.09.2015
696FD /0222/15Miroslav Falath MODpríslušenstvo ku kosaèke924.1411.09.2015
697FD /0223/15SPP, a.s.záloha 09/2015897.0011.09.2015
698FD /0224/15ZSE Energia, a.s.stáè. miesta 09/201547.1411.09.2015
699FD /0225/15ZSE Energia, a.s.záloha 09/2015165.1811.09.2015
700FD /0226/15ZSE Energia, a.s.záloha 09/201582.5511.09.2015
701FD /0227/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 09/20151409.0011.09.2015
702FD /0228/15Tibenský Stanislav Klampivýrobu a osadenie zvodov na bu1680.0011.09.2015
703FD /0229/15Juraj Dechtickýúdžba zelene147.1011.09.2015
704FD /0230/15SÁHA ¼ubomír Páleník2 ks 60 l - kotle240.0011.09.2015
705FD /0231/15Jozef Sykorarek. jedálne ZŠ2813.6411.09.2015
706FD /0232/15Jozef Sykoraoprava rozhlasu861.4811.09.2015
707FD /0233/15Jozef Sykoraoprava el. vedenia v KD515.3211.09.2015
708FD /0234/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 08/20152598.1011.09.2015
709FD /0201/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1561.3221.08.2015
710FD /0202/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúè. 07/20155689.6221.08.2015
711FD /0203/15Roman Štrbíkjedáleò ZŠ - obkladové práce4216.0021.08.2015
712FD /0204/15Baša Petervytýè. hraníc medzi pozemkami217.0021.08.2015
713FD /0205/15Baša Petervytýè. parcely 2152 a èasti 21180.0021.08.2015
714FD /0206/15¼ubomír Pavelkaopravu èerpadla na PPS 12.356.4721.08.2015
715FD /0207/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 9.1. - 31.7.2015 KD279.3221.08.2015
716FD /0208/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 1.5. - 31.7.2015, OcÚ,137.6221.08.2015
717FD /0209/15Wolters Kluwer, s.r.o.11/2015 - 10/2016 èasopis pred75.0021.08.2015
718FD /0210/15Autodoprava Cuninka, ,s.rservis škody LIAZ - hasièi.694.4421.08.2015
719FD /0211/15Telefónica O2 Slovakia, s8.7. - 7.8.201576.7221.08.2015
720FD /0212/15Bzdil Pavoloprava èerpadla - cintorín211.0021.08.2015
721FD /0213/15Bzdil Pavoloprava èerpadla - zberný dvor188.9321.08.2015
722FD /0214/15CBC Slovakia, s.r.opoplatok kopírka1.2021.08.2015
723FD /0215/15Ján Štefáksadrokartónové práce v jedálni600.0021.08.2015
724FD /0216/15CS, s.r.o.obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ2484.5921.08.2015
725FD /0217/15MAXNETWORK s.r.onastavenie kamier v obci Križo99.6021.08.2015
726FD /0199/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 07/2015139.8007.08.2015
727FD /0200/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 08/20151409.0007.08.2015
728FD /0194/15Michal Blahút2 ks tabú¾ - smeti, cintorín24.0006.08.2015
729FD /0195/15SPP, a.s.záloha 08/2015897.0006.08.2015
730FD /0196/15ZSE Energia, a.s.notariát, zmrzlina 08/201582.5506.08.2015
731FD /0197/15ZSE Energia, a.s.OŠK 08/2015165.1806.08.2015
732FD /0198/15ZSE Energia, a.s.stáèacie miesta 08/201547.1406.08.2015
733FD /0190/15TI8IT, s.r.ovalec do laserovej tlaèiarne74.4030.07.2015
734FD /0191/15AXASOFT, a.s.oprava tlaèiarne52.0830.07.2015
735FD /0192/15Ivan Sokol - autodopravapreprava Jednoty dôchodcov - R60.0030.07.2015
736FD /0193/15Reg. rozvojová agentúravyprac. ,,Komunitného plánu ob500.0030.07.2015
737FD /0187/15Vladimír Drozdamaterial - vápno - bývalá žump171.2324.07.2015
738FD /0188/15Marian Halada - ALEFredukciu na potrubia k èerpadl240.0024.07.2015
739FD /0189/15Dalibor Havel - taneèná o1 pár taneèných èižiem - Dycho131.0024.07.2015
740FD /0182/15Marta Tothová Ing.audit IÚZ 20141200.0021.07.2015
741FD /0183/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 8.6. - 7.7.201562.1121.07.2015
742FD /0184/15Miroslav Falath MODoprava krovinorezu313.0821.07.2015
743FD /0185/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2021.07.2015
744FD /0186/15František KØIVÁK - TEROSAoprava rozhlasu250.3721.07.2015
745FD /0165/15Baša Petervyhotovenie výškopisu a poloho2110.0015.07.2015
746FD /0166/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien - Notariát4043.0415.07.2015
747FD /0167/15MODISTT spol. s.r.ovýmena okien OŠK6229.5615.07.2015
748FD /0168/15SPP, a.s.záloha 07/2015897.0015.07.2015
749FD /0169/15Autodoprava Cuninka, ,s.roprava èerpadla hasièského voz596.1615.07.2015
750FD /0170/15Weber 1909 spol. s.r.o.knihy do Obecnej knižnice158.3215.07.2015
751FD /0171/15ZSE Energia, a.s.zmrzlinár 07/201582.5515.07.2015
752FD /0172/15ZSE Energia, a.s.OŠK 07/2015165.1815.07.2015
753FD /0173/15ZSE Energia, a.s.stáèacie miesta 07/201547.1415.07.2015
754FD /0174/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 07/20151409.0015.07.2015
755FD /0175/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 06/2015126.3515.07.2015
756FD /0176/15ZMO, región JEpracovná cesta1000.0015.07.2015
757FD /0177/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 06/20152812.2715.07.2015
758FD /0178/15ASA Trnava spol s.r.o.uloženie TKO146.5815.07.2015
759FD /0179/15Ivan Sokol - autodopravapraprava Dychovky do Rakúska.300.0015.07.2015
760FD /0180/15Bzdil PavolOprava kan. prípojky v jedálni679.4615.07.2015
761FD /0181/15Bzdil Pavolvodoinštalaèné práce - v kuchy888.4315.07.2015
762FD /0164/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 06/20156.4001.07.2015
763FD /0161/15Ivan Sokol - autodopravaautobus pre Jednotu dôch. - Sm84.0029.06.2015
764FD /0162/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1520.0029.06.2015
765FD /0163/15Jozef Vadoviè - VADASvýkon technika PO,BOZP 2/4 201198.0029.06.2015
766FD /0160/15PYROTEX, s.r.o.veko s tesnením na PPS12.76.3224.06.2015
767FD /0157/15CBC Slovakia, s.r.opaušál poplatok301.2022.06.2015
768FD /0158/15Miroslav Falath MODkosaèka1198.8022.06.2015
769FD /0159/15Felpro, s.r.oPD elektroinšt. na kuchyòu ZŠ.170.0022.06.2015
770FD /0143/15Thomannhudobné nástroje Caritas244.8817.06.2015
771FD /0144/15WebHouse, s.r.opredåženie reg. domény - krizo14.7517.06.2015
772FD /0145/15SOTAC srovzory - kompetencie obce 2015216.0017.06.2015
773FD /0146/15BESTRENT s.r.oprenájom nakladaèa302.4017.06.2015
774FD /0147/15PYROTEX, s.r.o.prilby pre hasièov479.5217.06.2015
775FD /0148/15Juraj Dechtickýúdržba zelene190.4017.06.2015
776FD /0149/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt.05/20152696.3217.06.2015
777FD /0150/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 05/2015125.8417.06.2015
778FD /0151/15Jozef Hutárprepravu pre Jednotu dôch. - S642.4817.06.2015
779FD /0152/15MAXNETWORK s.r.ooprava nastavenia kamier64.2017.06.2015
780FD /0153/15Jozef Šmrhola - OLYMPMDD - hlavolamy pre deti MŠ148.6317.06.2015
781FD /0154/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.05. - 07.06.201554.2317.06.2015
782FD /0155/15VIS, s.r.okanalizaèná prípojka3545.6417.06.2015
783FD /0156/15VIS, s.r.okanal. prípojka - Šútovský3545.6417.06.2015
784FD /0136/15Asociácia správcov registseminár39.0004.06.2015
785FD /0137/15SPP, a.s.záloha 06/2015897.0004.06.2015
786FD /0138/15Prvá Komunálna Finanèná,poistné 3/4 2015412.0504.06.2015
787FD /0139/15ZSE Energia, a.s.06/201582.5504.06.2015
788FD /0140/15ZSE Energia, a.s.06/2015165.1804.06.2015
789FD /0141/15ZSE Energia, a.s.06/201547.1404.06.2015
790FD /0142/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 06/20151409.0004.06.2015
791FD /0132/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 05 20156.0029.05.2015
792FD /0133/15Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo495.4629.05.2015
793FD /0134/15Anton Jendek A+Zkancelársky materiál367.5629.05.2015
794FD /0135/15DAXE, spol. s.r.oknihy do Obecnej knižnice47.6529.05.2015
795FD /0130/15DAXE, spol. s.r.obeseda žiakov o knihách30.0028.05.2015
796FD /0131/15Autodoprava Cuninka, ,s.rzemné práce964.8028.05.2015
797FD /0128/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.poplatok8.0026.05.2015
798FD /0129/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 03/20151417.0026.05.2015
799FD /0123/15CBC Slovakia, s.r.opoplatok1.2022.05.2015
800FD /0124/15Wolters Kluwer, s.r.o.kniha58.4022.05.2015
801FD /0125/15Ing. Marta ŠimekováPD na vybudovanie soc. zariade1000.0022.05.2015
802FD /0126/15Prima banka Slovensko a.spoplatok za info - audítorovi60.0022.05.2015
803FD /0127/15Trnavská vodárenská spol.fekálne vozidlo250.9222.05.2015
804FD /0121/15B2B Partnerkatalógové èíslo 8C777048 - sk193.2020.05.2015
805FD /0122/15Bzdil Pavolopravu kontajnerov - zváranie.411.6020.05.2015
806FD /0098/15Juraj Dechtickývýsadba zelene - pokraèovanie1198.9318.05.2015
807FD /0099/15Školská jedáleòstravovanie dôchodcov 04/20156.0018.05.2015
808FD /0100/15CS, s.r.o.jarná údržba ciest373.3218.05.2015
809FD /0101/15Jozef Sykoraoprava VO, montáž prívodov kam1816.5618.05.2015
810FD /0102/15SPP, a.s.05/20015897.0018.05.2015
811FD /0103/15ZSE Energia, a.s.05/2015 stáè. miesta47.1418.05.2015
812FD /0104/15ZSE Energia, a.s.OŠK 05/2015165.1818.05.2015
813FD /0105/15ZSE Energia, a.s.05 /2015 zmrzlinár82.5518.05.2015
814FD /0106/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 04/2015125.5618.05.2015
815FD /0107/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.zaloha 05/20151409.0018.05.2015
816FD /0108/15Remstav spol. s.r.ozhotovenie podláh v sklade OcÚ2068.3418.05.2015
817FD /0109/15AUTOCOMODEX Trnava,sroservisná prehliadka Fábie207.9818.05.2015
818FD /0110/15Jozefína Lukaèovièová Lucstavanie mája - obèerstvenie192.0018.05.2015
819FD /0111/15Miloš Kusýoprava výfuku - malotraktor64.8018.05.2015
820FD /0112/15PBS projekt, s.r.oknihy pre hasièov62.5218.05.2015
821FD /0113/15Miroslav Falath MODzakúpenie krovinorezu828.0018.05.2015
822FD /0114/15Miroslav Falath MODoprava kosaèky349.1818.05.2015
823FD /0115/15Trnavská vodárenská spol.vyúèt. 01.01. - 30.04.2015136.6418.05.2015
824FD /0116/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.04. - 07.05.201572.3518.05.2015
825FD /0117/15ŠKOLEX, spol. s.r.ošatòovú skriòu ALFA90.2418.05.2015
826FD /0118/15Trnavská vodárenská spol.odvoz splaškových vôd357.9218.05.2015
827FD /0119/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 04/20152594.0218.05.2015
828FD /0120/15Ján Chmelárdoprava pre Úniu žien.242.0018.05.2015
829FD /0081/15ZSE Energia, a.s.záloha notariát, zmrzlinár82.5528.04.2015
830FD /0082/15Banana Music s.r.o.ozvuèovaciu techniku.847.3028.04.2015
831FD /0083/15DATATRADE s.r.o.zoznam obcí Slovenska 201528.6028.04.2015
832FD /0084/15MAXNETWORK s.r.okamerový systém4946.6428.04.2015
833FD /0085/15MAXNETWORK s.r.okamerový systém15000.0028.04.2015
834FD /0086/15FaxCOPY a.s.tonery239.1728.04.2015
835FD /0087/15ASA Trnava spol s.r.o.vyúèt. 03/20154023.0128.04.2015
836FD /0088/15IVES Košicepoplatok za program Marika25.0928.04.2015
837FD /0089/15Michal Blahútsamolepky - monitorovanie kame24.0028.04.2015
838FD /0090/15Telefónica O2 Slovakia, svyúèt. 08.03. - 07.04.201577.8128.04.2015
839FD /0091/15Fekollini s.r.o.obèerstvenie Šaffova ostroha215.7628.04.2015
840FD /0092/15Ing. Ladislav Billik - ABškolenie obsluhy plynových ko150.0028.04.2015
841FD /0093/15CBC Slovakia, s.r.oservisný poplatok1.2028.04.2015
842FD /0094/15Slovak Telekom a.s.vyúèt. 03/2015132.9028.04.2015
843FD /0095/15Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky1976.0028.04.2015
844FD /0096/15Michal Vrábelhasièská uniforma250.0028.04.2015
845FD /0097/15mmcité2, s.r.o.2 ks náhradných skiel na autob640.8028.04.2015
846FD /0078/15SLOVAKIA ENERGY s.r.o.záloha 04 20151409.0009.04.2015
847FD /0079/15ZSE Energia, a.s.OŠK 04/2015165.1809.04.2015
848FD /0080/15ZSE Energia, a.s.záloha stáèacie miesta 04/201547.1409.04.2015
849FD /0081/15ZSE Energia, a.s.zmrzlinár 04/201582.5509.04.2015
850FD /0072/15Školská jedáleòstrava dôchodcov 03/20159.2008.04.2015